Tấn Mỹ

Kinh nghiệm làm việc

Có các kỹ năng quản lý hệ thống TMDT, quản trị web server và seo thị trường thực tế trong các dự án

 • Công Ty CP QT EBASE
 • khuyenmaihay.com
 • aigapa.com
 • azora.vn
 • Quản trị diễn đàn mua sắm cignaexpatsdemo.com;

Làm việc nhóm

SEO
90%
Quản lý SEO
85%
Content SEO
80%
Quản trị Host VPS
85%
Magento
60%
Xenforo
70%
Wordpress
85%
Blogspot
90%
Site Goole
80%
Open Cart
65%

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

 • image
  Thiết kế web Wordpress
  80
 • image
  Thế kế web Blogspot
  90
 • image
  Quản lý SEO
  85
 • image
  Quản Trị Forum Xenforo
  60
 • image
  Quản trị Magento
  35
 • image
  Quản trị Web Server
  50

Quick Inquiry