1 lít bằng bao nhiêu cm3

1 lít vì thế từng nào ml, vì thế từng nào m3, cm3 là vướng mắc của tương đối nhiều chúng ta khi bắt gặp trở ngại trong các việc quy thay đổi thân ái lít và những đơn vị chức năng đo thể tích không giống. Hãy nằm trong Wikiaz.net thăm dò hiểu về đơn vị chức năng lít này và những quy thay đổi lít ra sao nhé!

Cách quy đổi Lít đi ra những đơn vị chức năng đo thể tích khác

Lít là đơn vị chức năng đo thể tích nằm trong Hệ mét tuy nhiên ko nằm trong Hệ thống thống kê giám sát Quốc tế (SI). Lít là đơn vị chức năng ngoài SI tuy nhiên được đồng ý dùng như SI. Đơn vị thể tích hạ tầng của lít là mét khối (thuộc SI).

Bạn đang xem: 1 lít bằng bao nhiêu cm3

Đơn vị lít được dùng phổ cập nhập cuộc sống hằng ngày, khá thuận tiện vì thế 1 lít không thật rộng lớn như mét khối và cũng không thật nhỏ như ml (cm3).

Một số đơn vị chức năng tương quan của lít phải nói cho tới như: Microlit (µL) < millilit (mL) < xentilit (cL) < đêxilít < lít < kilôlit < mêgalit.

Theo trật tự kể từ nhỏ cho tới rộng lớn tớ có: ml = cm3 < lít < m3

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư đông nam á

1 lít = 1 dm3

1 lít = 1000 ml = 1000 cm3

Xem thêm: viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

1 lít = 0.001 m3

Bảng quy đổi kể từ Lít thanh lịch ml và Mét khối

Lít ml/cm3/cc Mét khối
1lít = 1000 = 0.001
2lít = 2000 = 0.002
3lít = 3000 = 0.003
4lít = 4000 = 0.004
5lít = 5000 = 0.005
6lít = 6000 = 0.006
7lít = 7000 = 0.007
8lít = 8000 = 0.008
9lít = 9000 = 0.009
10lít = 100005 = 0.01

Hy vọng Wikiaz.net đã hỗ trợ chúng ta làm rõ rộng lớn về đơn vị chức năng lít và cơ hội quy thay đổi lít đi ra những đơn vị chức năng đo thẻ tích phổ cập không giống.