bài tập nhị thức newton

Các bài xích tập dượt về nhị thức Newton là câu hỏi cần thiết nhập đề đua trung học tập phổ thông Quốc Gia. Chuyên đề này gom học viên tóm vững chắc dạng bài xích tập dượt về: tính tổng, rút gọn gàng biểu thức, thăm dò thông số và số hạng nhập khai triển lũy quá trải qua những ví dụ.

                                        NHỊ THỨC NEWTON

Bạn đang xem: bài tập nhị thức newton

I)KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Hoán vị:

                                    \({P_n} = n.(n - 1).(n - 2)...3.2.1\)

2. Chỉnh hợp:

                                    \(A_n^k = \frac{{\left( {n - k} \right)!}}{{k!}} = n.(n - 1)...(n - k + 1)\)

3. Tổ hợp:

                                    \(C_n^k = \frac{{n!}}{{k!(n - k)!}} = \frac{{n.(n - 1)...(n - k + 1)}}{{k!}}\)

   *) Tính chất:   \(C_n^k = C_n^{n - k}\)

                        \(C_n^k + C_n^{k + 1} = C_{n + 1}^{k + 1}\)

4. Công thức Newton:

  \({\left( {a + b} \right)^n} = \sum\limits_{k = 0}^n {C_n^k} {a^{n - k}}{b^k} = C_n^0{a^n} + C_n^1{a^{n - 1}}b + C_n^2{a^{n - 2}}{b^2} + ... + C_n^n{b^n}\)

   \({\left( {a - b} \right)^n} = {\left( { - 1} \right)^n}\sum\limits_{k = 0}^n {C_n^k} {a^{n - k}}{b^k} = C_n^0{a^n} - C_n^1{a^{n - 1}}b + C_n^2{a^{n - 2}}{b^2} - ... + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n{b^n}\)

II) CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Phương trình, bất phương trình chỉnh ăn ý tổ hợp.

Xem thêm: lời chúc thi tốt

Dạng 2: Rút gọn gàng đẳng thức, minh chứng biểu thức.

Dạng 3: Xác tấp tểnh thông số, số hạng nhập khai triển lũy quá.

 III)BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

 

Tất cả nội dung nội dung bài viết. Các em hãy coi thêm thắt và vận chuyển tệp tin cụ thể bên dưới đây:

2k7 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức mễn phí

Luyện Bài tập dượt trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Xem thêm: đề thi tiếng việt lớp 1 học kì 2

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết gom học viên lớp 11 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.