bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ

Bài ghi chép 50 Bài tập luyện Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ vô cùng hoặc với lời nói giải bao gồm rất đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ và bên trên 50 bài xích tập luyện về Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ tinh lọc, với đáp án cụ thể giúp cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ.

50 Bài tập luyện Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ vô cùng hoặc với lời nói giải

Phần I. Lý thuyết

1. Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ bằng phương pháp sử dụng lúc này phân kể từ V_ing (Present participle phrases)

Bạn đang xem: bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ

Nếu động kể từ vô mệnh đề mối quan hệ ở thể dữ thế chủ động (active), tớ sử dụng cụm lúc này phân kể từ (V_ing) thay cho mang đến mệnh đề ê.

*Bỏ đại kể từ mối quan hệ và động kể từ “to be”:

Ví dụ: The girl who is wearing glasses is my cousin.

→ The girl wearing glasses is my cousin. (Cô gái đem kính đó là em bọn họ của tôi.)

*Bỏ đại kể từ mối quan hệ, trả động kể từ chủ yếu về vẹn toàn khuôn và thêm thắt đuôi “-ing”:

Ví dụ: The girl who wore glasses is my cousin.

→ The girl wearing glasses is my cousin. (Cô gái đem kính đó là em bọn họ của tôi.)

2. Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ bằng phương pháp sử dụng vượt lên khứ phân kể từ V3/ed (Past participle phrases)

- Nếu động kể từ vô mệnh đề mối quan hệ ở thể thụ động (passive) tớ sử dụng cụm vượt lên khứ phân kể từ (past participle phrase)

- Ta vứt đại kể từ mối quan hệ (relative pronouns), động kể từ vĩ đại be, vẫn lưu giữ vượt lên khứ phân kể từ V3/ed.

Ví dụ: The book which was published by AC magazine is the best-seller of this month.

→ The book published by AC magazine is the best-seller of this month.

(Quyển sách được xuất bạn dạng vì chưng tập san AC đó là thành phầm hút khách nhất mon này.)

3. Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ vì chưng “to infinitive”

*Khi danh kể từ đứng trước với những chữ tại đây té nghĩa: the only, the first, the second,…, the last, đối chiếu nhất

Ví dụ: He was the last man who left the room

→ He was the last man vĩ đại leave the room. (Anh tớ là kẻ ở đầu cuối tách chống.)

*Động kể từ là have/ had

Ví dụ: I had some exercises that I need vĩ đại tự.

→ I had some exercises vĩ đại tự. (Tôi với một vài bài xích tập luyện rất cần được thực hiện.)

* Đầu câu với Here (be), There (be):

Ví dụ: Here is the sườn that you must fill in.

→ Here is the sườn for you vĩ đại fill in. (Đây là khuôn nhằm các bạn điền vấn đề vô.)

4. Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ bằng phương pháp dùng cụm danh từ

Đối với mệnh đề mối quan hệ ko xác lập hoàn toàn có thể được rút gọn gàng bằng phương pháp sử dụng cụm danh kể từ với dạng: Relative Pronoun + be + danh từ/ cụm danh từ/ cụm giới từ

Cách làm: vứt đại kể từ mối quan hệ như who ,which và vứt luôn luôn cả be.

Ví dụ: Taylor, who is a popular singer, has just split up with her boyfriend.

→ Taylor, a popular singer, has just split up with her boyfriend. (Taylor, một ca sĩ có tiếng, vừa phải mới mẻ chia ly các bạn trai.)

5. Các bước rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ

Bước 1: Tìm coi mệnh đề tính kể từ nằm tại vị trí đâu, mệnh đề tính kể từ thông thường chính thức vì chưng who, which, that,…

Bước 2: Cách này hầu hết là hạn chế kể từ mệnh đề xuống cụm kể từ.

1. Nhìn coi mệnh đề với công thức của cụm danh kể từ không? Nếu với vận dụng công thức ở mục IV.

2. Nếu không tồn tại công thức ê thì coi những tín hiệu như the first, only,… ko, nếu như với thì vận dụng công thức ở mục III. Hình như, rất cần được thêm thắt coi 2 công ty kể từ với không giống nhau ko (để sử dụng for sb).

3. Nếu không tồn tại 2 tình huống bên trên mới mẻ xét coi câu ê dữ thế chủ động hoặc thụ động nhưng mà sử dụng V-ing hoặc V-ed.

Phần II. Bài tập

Task 1. Change the adjective clauses vĩ đại adjective phrases

1. Do you know the woman who is coming towards us?

2. I come from a đô thị that is located in the southern part of the country.

3. The children who attend that school receive a good education.

4. The fence which surrounds our house is made of wood.

5. Be sure vĩ đại follow the instructions that are given at the top of the page.

6. They live in the house that was built in 1890.

7. The papers that are on the table belong vĩ đại Patrica.

8. The man who is talking vĩ đại the policeman is my uncle.

9. The number of students who have been counted is quite high.

10. George is the man who was chosen vĩ đại represent the committee at the convention.

1. Do you know the woman coming towards us?

2. I come from a đô thị located in the southern part of the country.

3. The children attending that school receive a good education.

4. The fence surrounding our house is made of wood.

5. Be sure vĩ đại follow the instructions given at the top of the page.

6. They live in the house built in 1890.

7. The papers on the table belong vĩ đại Patrica.

8. The man talking vĩ đại the policeman is my uncle.

9. The number of students counted is quite high.

10. George is the man chosen vĩ đại represent the committee at the convention.

Task 2. Replace the underlined clauses by an infinitive or infinitive phrase

1. I don’t lượt thích him playing in the street. I wish we had a garden that he could play in.

Xem thêm: soạn văn 9 bài kiều ở lầu ngưng bích

2. He simply loves parties. He is always the first who comes and the last who leaves.

3. The last person who leaves the room must turn off the lights.

4. The first man who was interviewed was entirely unsuitable.

5. I’ve got a bottle of wine but I haven’t got anything that I could open it with.

1. I don’t lượt thích him playing in the street. I wish we had a garden for him vĩ đại play.

2. He simply loves parties. He is always the first vĩ đại come and the last vĩ đại leave.

3. The last person vĩ đại leave the room must turn off the lights.

4. The first man vĩ đại be interviewed was entirely unsuitable.

5. I’ve got a bottle of wine but I haven’t got anything vĩ đại open it.

Task 3. Use reduced relative clauses in place of the relative clauses

1. We had a river in which we could swim.

2. Here are some accounts that you must kiểm tra.

3. The last student that was interviewed was Tom.

4. We visited Hanoi, which is the capital of VN.

5. My father, who is a pilot, often goes abroad.

1. We had a river vĩ đại swim.

2. Here are some accounts for you vĩ đại check

3. The last student vĩ đại be interviewed was Tom.

4. We visited Hanoi, the capital of VN.

5. My father, a pilot, often goes abroad.

Task 4. Use reduced relative clauses in place of the relative clauses

1. I was the only one who realized him.

2. I have some homework which I must tự tonight.

3. Our solar system is in a galaxy that is called the Milky Way.

4. I was awakened by the sound of a laughter which came from the room which was next vĩ đại mine at the motel.

5. There are six reports which have vĩ đại be typed today.

1. I was the only one vĩ đại realize him.

2. I have some homework vĩ đại tự tonight.

3. Our solar system is in a galaxy called the Milky Way.

4. I was awakened by the sound of a laughter coming from the room next vĩ đại mine at the khách sạn.

5. There are six reports vĩ đại be typed today.

Task 5. Dùng cấu hình rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ ghi chép lại những câu sau

1. The man who is standing there is a clown.

2. The envelop which lies on the table has no stamp on it.

3. Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives.

4. My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house.

5. The student don't know how vĩ đại tự exercise which were given by the teacher yesterday.

6. The diagrams which were made by young Faraday were sent vĩ đại Sir Humphry Davy at the over of 1812.

7. The gentleman who lives next door vĩ đại bủ is a well-known orator.

8. All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless.

9. All students don't hand in their papers will fail in the exam.

10. I saw many houses that were destroyed by the storm.

1. The man standing there is a clown.

2. The envelop lies on the table has no stamp on it.

3. Benzene, discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives.

4. My grandmother, being old and sick, never goes out of the house.

5. The student don't know how vĩ đại tự exercise given by the teacher yesterday.

6. The diagrams made by young Faraday were sent vĩ đại Sir Humphry Davy at the over of 1812.

7. The gentleman living next door vĩ đại bủ is a well-known orator.

8. All the astronauts orbiting the earth in space capsules are weightless.

9. All students not handing in their papers will fail in the exam.

10. I saw many houses destroyed by the storm.

Xem thêm thắt những bài xích tập luyện Ngữ pháp Tiếng Anh vô cùng hoặc với lời nói giải cụ thể khác:

  • Bài tập luyện Sự hòa phù hợp thân ái công ty ngữ và vị ngữ vô Tiếng Anh vô cùng hoặc với lời nói giải
  • Bài tập luyện Other, Others, The other, The others, Another vô cùng hoặc với lời nói giải
  • Bài tập luyện Phân kể từ (Participle Phrase – Cụm phân từ) vô cùng hoặc với lời nói giải
  • 50 Bài tập luyện Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ vô cùng hoặc với lời nói giải

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp bám theo dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện ganh đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của công ty chúng tôi.