bảng đông từ bất quy tắc lớp 8

Bảng động kể từ bất quy tắc lớp 8 rất đầy đủ và cụ thể nhất lúc bấy giờ

Bài ghi chép sau nhắc cho tới định nghĩa động kể từ bất quy tắc và thể hiện bảng động kể từ bất quy tắc lớp 8 canh ty những em học viên ôn luyện và tập luyện hiệu suất cao.

Phan Lê Khánh Duy

Bạn đang xem: bảng đông từ bất quy tắc lớp 8

03/10/2023

bang dong tu bat quy tac lop 8 day du chạm chi tiet nhat hien ni

Động kể từ bất quy tắc ko tuân theo đuổi quy tắc thường thì khi phân tách ở những thì nhập giờ Anh. Trong "Oxford Advanced Learner's Dictionary", động kể từ bất quy tắc được khái niệm là "động kể từ ko kết thúc giục vì chưng '-ed' ở dạng quá khứ đơn hoặc quá khứ phân từ". điều đặc biệt, nhập lịch trình giờ Anh lớp 8, học viên cần thiết nắm rõ một vài lượng rộng lớn những động kể từ này, đều được liệt kê nhập bảng động kể từ bất quy tắc lớp 8 sau đây sẽ giúp đỡ học viên tiếp thu kiến thức hiệu suất cao rộng lớn.

Key takeaways:

Động kể từ bất quy tắc ko tuân theo đuổi quy tắc thường thì khi phân tách ở những thì nhập giờ Anh.

Để ghi lưu giữ bảng động kể từ bất quy tắc, người gọi cần thiết phân biệt:

 • Các động kể từ không thay đổi cho dù phân tách ở V2 hoặc V3

 • Các động kể từ với dạng V1 và V3 giống như nhau

 • Các động kể từ phân tách ở V2 và V3 với đuôi là “OUGHT” hoặc “AUGHT”

 • Các động kể từ V1 với tận nằm trong là “EE”

 • Các động kể từ trả trở nên “ED” ở V2 và V3

 • Các động kể từ với dạng đặc biệt quan trọng.

ví dụ về động kể từ bất quy tắc của wake

Nguyên thể (V1)

Quá khứ đơn (V2)

Quá khứ phân kể từ (V3)

Ý nghĩa

arise

arose

arisen

xuất hiện

awake

awoke

awoken

thức giấc

be

was/were

been

become

became

become

trở thành 

bear

bore

borne/born 

mang, chịu

beat

beat

beaten

đánh

bend

bent

bent

uốn cong

bet

bet

bet

đặt cược

begin

began

begun

bắt đầu

bind

bound

bound

trói, buộc

bite

bit

bitten

cắn

bleed

bled

bled

chảy máu

blow

blew

blown

thổi

breed

bred

bred

nuôi dưỡng

break

broke

broken

phá vỡ

bring

brought

brought

mang lại

build

built

built

xây dựng

buy

bought

bought

mua

burst

burst

burst

nổ, vỡ

cast

cast

cast

ném, sập khuôn

catch

caught

caught

bắt

choose

chose

chosen

chọn

cling

clung

clung

bám vào

come

came

come

đến

cost

cost

cost

giá cả

creep

crept

crept

bò, lẻn

cut

cut

cut

cắt

deal

dealt

dealt

giao dịch

dig

dug

dug

đào

dive

dove

dived

lặn

do

did

done

làm

draw

drew

drawn

vẽ, kéo

dream

dreamt

dreamt

drink

drank

drunk

uống

drive

drove

driven

lái xe

eat

ate

eaten

ăn

fall

fell

fallen

rơi

feel

felt

felt

cảm thấy

feed

fed

fed

nuôi

fight

fought

fought

chiến đấu

fit

fit

fit

vừa vặn

find

found

found

tìm thấy

fly

flew

flown

bay

forget

forgot

forgotten

quên

flee

fled

fled

bỏ trốn

fling

flung

flung

ném mạnh

forbid

forbade

forbidden

cấm đoán

forgive

forgave

forgiven

tha thứ

freeze

froze

frozen

đông lại

get

got

gotten/got

nhận được

give

gave

given

cho

go

went

gone

đi

grind

ground

ground

xay, nghiền

grow

grew

grown

phát triển

have

had

had

hang

hung

hung

treo

hear

heard

heard

nghe 

hide

hid

hidden

ẩn đi

hold

held

held

giữ

hurt

hurt

hurt

đau, thực hiện tổn thương

keep

kept

kept

giữ lại

kneel

knelt

knelt

quỳ gối

knit

knit

knit

đan

know

knew

known

biết

lay

laid

laid

đặt

lead

led

led

dẫn dắt

leave

left

left

rời khỏi

leap

leapt

leapt

nhảy

learn

learnt

learnt

học

light

lit

lit

thắp sáng

lose

lost

lost

mất

make

made

made

làm

meet

met

met

gặp

mean

meant

meant

có nghĩa

mistake

mistook

mistaken

hiểu lầm

mow

mowed

mown

cắt cỏ

pay            

paid             

paid             

trả              

prove          

proved           

proved           

chứng minh

put            

put            

put            

Xem thêm: tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

đặt              

quit           

quit           

quit           

từ bỏ

read           

read           

read           

đọc              

ride           

rode             

ridden               

cưỡi, lái

run            

ran              

run 

chạy             

ring           

rang             

rung                 

chuông           

rise           

rose             

risen                

thăng cao

say            

said             

said             

nói              

see            

saw              

seen                 

xem              

sell           

sold             

sold             

bán              

send           

sent             

sent                 

gửi              

seek           

sought           

sought           

tìm kiếm

set            

set            

set            

đặt              

shake          

shook            

shaken               

lắc              

shine          

shone            

shone                

tỏa sáng

shoot          

shot             

shot             

bắn              

show           

showed           

shown

chỉ              

shut           

shut           

shut           

đóng             

sink           

sank             

sunk                 

chìm             

sit            

sat              

sat              

ngồi             

slide          

slid             

slid             

trượt

sow            

sowed            

sown                 

gieo              

spill          

spilt            

spilt            

làm đổ

speak          

spoke            

spoken               

nói              

spin           

spun             

spun                 

quay             

split          

split          

split          

chia cắt 

spread         

spread           

spread               

lan truyền

spring         

sprang           

sprung               

nhảy nhảy lên

stick          

stuck            

stuck                

dính, gắn 

stand          

stood            

stood            

đứng             

strike         

struck           

struck           

đánh             

swear          

swore            

sworn                

tuyên thệ

sweep          

swept            

swept            

quét             

take           

took             

taken                

lấy              

teach          

taught           

taught           

dạy              

tell           

told             

told             

kể               

tear           

tore             

torn                 

xé               

think          

thought          

thought          

nghĩ             

throw          

threw

thrown

ném              

understand     

understood       

understood       

hiểu             

undertake      

undertook        

undertaken           

đảm nhận 

wake           

woke             

woken                

thức dậy 

wear           

wore             

worn                 

mặc              

win            

won              

won              

thắng            

write          

wrote            

written              

viết             

wind           

wound            

wound            

cuốn vào

withdraw       

withdrew         

withdrawn            

rút lui

list động kể từ bất quy tắc lớp 8

Xem thêm:

 • Câu tiêu cực nhập giờ Anh lớp 8 - Định nghĩa & Cách sử dụng

 • Các thì nhập giờ Anh lớp 8 - Tổng ăn ý kiến thức và kỹ năng và áp dụng.

Phân loại một vài dạng động kể từ bất quy tắc đặc biệt

Các động kể từ không thay đổi cho dù phân tách ở V2 hoặc V3

Nguyên thể (V1)

Quá khứ đơn (V2)

Quá khứ phân kể từ (V3)

Ý nghĩa

cut

cut

cut

cắt

put

put

put

đặt

set

set

set

thiết lập

Những động kể từ với dạng V1 và V3 giống như nhau

Nguyên thể (V1)

Quá khứ đơn (V2)

Quá khứ phân kể từ (V3)

Ý nghĩa

come

came

come

đến

run

ran

run

chạy

begin

began

begun

bắt đầu

Những động kể từ với dạng V2 và V3 giống như nhau

Nguyên thể (V1)

Quá khứ đơn (V2)

Quá khứ phân kể từ (V3)

Ý nghĩa

bring

brought

brought

mang đến

tell

told

told

kể

sell

sold

sold

bán

Những động kể từ phân tách ở V2 và V3 với đuôi là “OUGHT” hoặc “AUGHT”

Nguyên thể (V1)

Quá khứ đơn (V2)

Quá khứ phân kể từ (V3)

Ý nghĩa

buy

bought

bought

mua

think

thought

thought

nghĩ

catch

caught

caught

bắt

Những động kể từ V1 với tận nằm trong là “EE”, trả trở nên “ED” ở V2 và V3

Nguyên thể (V1)

Quá khứ đơn (V2)

Quá khứ phân kể từ (V3)

Ý nghĩa

flee

fled

fled

bỏ trốn

bleed

bled

bled

chảy máu

feed

fed

fed

nuôi

Những động kể từ với dạng đặc biệt

Nguyên thể (V1)

Quá khứ đơn (V2)

Quá khứ phân kể từ (V3)

Ý nghĩa

go

went

gone

đi

be

was/were

been

do

did

done

làm

Cách ghi lưu giữ bảng động kể từ bất quy tắc lớp 8

Để ghi lưu giữ những động kể từ bất quy tắc nhập giờ Anh, chúng ta có thể dùng những cách thức sau đây:

 1. Học theo đuổi nhóm: Phân phân tách những động kể từ bất quy tắc trở nên những group dựa vào những dạng quá khứ và quá khứ phân kể từ tương tự động nhau. Nhóm hóa này tiếp tục khiến cho bạn lưu giữ những biến hóa thể của những động từ 1 cơ hội hiệu suất cao rộng lớn.

 2. Sử dụng kể từ liên quan: Khi gặp gỡ một động kể từ bất quy tắc, nỗ lực lần những kể từ tương quan với chứa chấp bọn chúng trong số câu ví dụ hoặc nhập một mẩu chuyện nhỏ. Kết nối động kể từ với văn cảnh tiếp tục khiến cho bạn ghi lưu giữ bọn chúng dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

 3. Học qua chuyện ngữ cảnh: Học cơ hội dùng những động kể từ trong số câu hoặc trường hợp rõ ràng. Vấn đề này tiếp tục khiến cho bạn lưu giữ đúng mực cơ hội dùng bọn chúng nhập tiếp xúc mỗi ngày.

 4. Sử dụng flashcards: Tạo những thẻ ghi lưu giữ (flashcards) với động kể từ ở mặt mũi trước và những biến hóa thể ở mặt mũi sau. Luyện luyện thông thường xuyên bằng phương pháp coi những thẻ này nhằm gia tăng kiến thức và kỹ năng.

 5. Luyện luyện thông thường xuyên: Lập lịch rèn luyện mỗi ngày nhằm ôn lại những động kể từ bất quy tắc. Sự tái diễn thông thường xuyên tiếp tục khiến cho bạn ghi lưu giữ bọn chúng lâu lâu năm.

 6. Tạo câu ví dụ: Tạo những câu ví dụ riêng biệt dùng những dạng của những động kể từ bất quy tắc. Vấn đề này khiến cho bạn vận dụng kiến thức và kỹ năng và phối hợp việc học tập với việc dùng thực tiễn.

 7. Kết ăn ý hình ảnh: Liên kết những hình hình ảnh hoặc hình tượng với những động kể từ bất quy tắc rất có thể khiến cho bạn tưởng tượng và lưu giữ bọn chúng dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

 8. Sử dụng phần mềm học: Có nhiều phần mềm địa hình và trang web được kiến thiết sẽ giúp đỡ bàn sinh hoạt và ôn lại những động kể từ bất quy tắc một cơ hội hiệu suất cao.

 9. Thực hành qua chuyện giao phó tiếp: Khi nhập cuộc những cuộc truyện trò giờ Anh, hãy nỗ lực dùng những động kể từ bất quy tắc nhưng mà chúng ta đang được học tập. Thực hành thông thường xuyên nhập tiếp xúc thực tiễn tiếp tục khiến cho bạn thỏa sức tự tin rộng lớn khi dùng bọn chúng.

 10. Học kể từ ví dụ: Làm quen thuộc với những ví dụ dùng những động kể từ bất quy tắc nhập văn bạn dạng, sách hoặc nội dung bài viết. Các ví dụ này tiếp tục khiến cho bạn hiểu cơ hội dùng bọn chúng nhập văn cảnh thực tiễn.

Bài luyện vận dụng

Bài 1: Chia động kể từ nhập ngoặc theo đuổi quá khứ đơn

 1. They ………………… (drink) a lot last night.

 2. She ………………… (sell) her siêu xe.

 3. We ………………… (go) to tướng the beach yesterday.

 4. She ………………… (take) her kids to tướng the park.

 5. He ………………… (read) a magazine.

 6. The team ………………… (win) the championship.

 7. The boy ………………… (eat) an ice cream.

Đáp án và giải thích:

 1. drank - "drink" trả trở nên "drank" ở quá khứ đơn.

 2. sold - "sell" trả trở nên "sold" ở quá khứ đơn.

 3. went - "go" trả trở nên "went" ở quá khứ đơn.

 4. took - "take" trả trở nên "took" ở quá khứ đơn.

 5. read - "read" không thay đổi ở quá khứ đơn (phát âm khác).

 6. won - "win" trả trở nên "won" ở quá khứ đơn.

 7. ate - "eat" trả trở nên "ate" ở quá khứ đơn.

động kể từ bất quy tắc bài bác luyện lớp 8

Bài 2: Chia động kể từ nhập ngoặc theo đuổi quá khứ phân từ

 1. They have ………………… (break) the vase.

 2. I’ve ………………… (write) a new poem.

 3. Have you ………………… (meet) my brother?

 4. I’ve ………………… (sing) this tuy nhiên many times.

 5. She has ………………… (ride) a horse.

 6. We have ………………… (do) our homework.

 7. She has ………………… (see) the movie.

Đáp án và giải thích:

 1. broken - "break" trả trở nên "broken" ở quá khứ phân kể từ.

 2. written - "write" trả trở nên "written" ở quá khứ phân kể từ.

 3. met - "meet" trả trở nên "met" ở quá khứ phân kể từ.

 4. sung - "sing" trả trở nên "sung" ở quá khứ phân kể từ.

 5. ridden - "ride" trả trở nên "ridden" ở quá khứ phân kể từ.

 6. done - "do" trả trở nên "done" ở quá khứ phân kể từ.

 7. seen - "see" trả trở nên "seen" ở quá khứ phân kể từ.

Nắm vững vàng bảng động kể từ bất quy tắc lớp 8 không chỉ có canh ty học viên thỏa sức tự tin rộng lớn nhập quy trình học tập nhưng mà còn là một nền tảng cần thiết cho tới việc tiếp xúc và ghi chép lách giờ Anh. Việc luyện dụng thông thường xuyên, kết phù hợp với những cách thức tiếp thu kiến thức tạo ra, sẽ hỗ trợ học viên ghi lưu giữ lâu lâu năm và phần mềm hoạt bát những động kể từ này nhập thực tiễn. Chúc chúng ta học viên tiến bộ cỗ và thành công xuất sắc nhập hành trình dài đoạt được giờ Anh!


Nguồn tham ô khảo:

Xem thêm: nước việt nam nằm ở

Hornby, A.S. Oxford Advanced Learners Dictionary. 2020.

"Table of Irregular Verbs." Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus, dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/table-of-irregular-verbs.

"Irregular Verbs List." EnglishClub - Learn or Teach English Today, www.englishclub.com/vocabulary/irregular-verbs-list.php.