biện pháp mở rộng diện tích rừng sản xuất ở nước ta là

  1. Lớp 12

  2. Bộ Biện pháp không ngừng mở rộng rừng phát triển ở việt nam là

hint-header

Cập nhật ngày: 17-11-2022


Chia sẻ bởi: Phạm Thị Thanh Huyền


Bộ Biện pháp không ngừng mở rộng rừng phát triển ở việt nam là

A

khai quật.

B

tăng rừng đầu mối cung cấp.

C

trồng mới mẻ.

D

tăng vườn vương quốc.

Chủ đề liên quan

Rừng điều tiết cơ chế dòng sản phẩm chảy của sông ngòi việt nam phân bổ triệu tập ở

A

những đồng vì thế.

B

hạ lưu sông.

C

đầu mối cung cấp sông.

D

vùng ven bờ biển.

Biện pháp không ngừng mở rộng diện tích S rừng chống hộ của việt nam là

A

tạm dừng hoạt động rừng.

B

lập vườn vương quốc.

C

ngăn ngừa khai quật.

D

trồng rừng ven bờ biển.

Biện pháp không ngừng mở rộng diện tích S rừng chống hộ của việt nam là

A

tạm dừng hoạt động rừng.

B

lập quần thể bảo đảm.

C

giới hạn khai quật.

D

trồng rừng đầu mối cung cấp.

Biện pháp nhằm mục đích bảo đảm an toàn và trở nên tân tiến rừng chống hộ ở việt nam là

A

bảo vệ rừng, trồng rừng bên trên khu đất trống rỗng, gò núi trọc.

B

bảo vệ cảnh sắc, đa dạng chủng loại sinh học tập những vườn vương quốc.

C

đảm bảo quy trì trở nên tân tiến diện tích S và unique rừng.

D

áp dụng những phương án canh tác hợp lý và phải chăng bên trên khu đất dốc.

Biện pháp bảo đảm an toàn rừng phát triển ở việt nam là

A

bảo vệ những quần thể bảo đảm vạn vật thiên nhiên.

B

mở rộng lớn những quần thể dự trữ sinh quyển.

C

duy trì và trở nên tân tiến yếu tố hoàn cảnh rừng.

D

thành lập khối hệ thống vườn vương quốc.

Biện pháp không ngừng mở rộng diện tích S rừng phát triển ở việt nam là

A

lập vườn vương quốc.

B

tăng cường khai quật.

C

tích đặc biệt trồng mới mẻ.

D

làm ruộng bậc thang.

Biện pháp không ngừng mở rộng rừng quánh dụng ở việt nam là

A

lập vườn vương quốc.

B

trồng rừng lấy mộc.

C

khai thác mộc cũi.

D

trồng rừng tre nứa.

Ở việt nam, việc giữ lại và trở nên tân tiến phỏng phì, unique khu đất rừng là phương pháp quản ngại lí, dùng và trở nên tân tiến của

A

rừng quánh dụng.

B

rừng chống hộ.

C

rừng phát triển.

D

rừng ven bờ biển.

Loại rừng sở hữu tầm quan trọng cần thiết nhất trong những công việc bảo đảm an toàn khu đất của vùng gò núi là

A

rừng ven bờ biển.

B

rừng phát triển.

C

rừng ngập đậm.

D

rừng đầu mối cung cấp.

Việc khai quật mộc ở việt nam chỉ được tổ chức ở

Xem thêm: từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ)

A

rừng phát triển.

B

rừng chống hộ.

C

các quần thể bảo đảm.

D

vườn vương quốc.

Loại rừng tăng thêm ý nghĩa đặc biệt cần thiết so với môi sinh là

A

rừng phát triển.

B

rừng ngập đậm.

C

rừng quánh dụng.

D

rừng chống hộ.

Rừng chắn cát ở việt nam phân bổ triệu tập ở

A

gò trung du.

B

Bán bình nguyên vẹn.

C

đầu mối cung cấp sông.

D

vùng ven bờ biển.

Hoạt động phát triển nào là tại đây của dân sinh sống miền núi hoàn toàn có thể làm mất đi rừng?

A

Thâm canh.

B

Quảng canh.

C

Du canh, du cư.

D

Đa canh.

Tính đa dạng chủng loại sinh học tập cao của việt nam thể hiện nay ở

A

sự phân bổ loại vật.

B

sự trở nên tân tiến của loại vật.

C

diện tích rừng rộng lớn.

D

các loại hệ sinh thái xanh.

Tính đa dạng chủng loại sinh học tập cao thể hiện nay ở

A

số lượng bộ phận loại.

B

sự trở nên tân tiến của loại vật.

C

diện tích rừng rộng lớn.

D

sự phân bổ loại vật.

Tính đa dạng chủng loại sinh học tập cao thể hiện nay ở

A

sự phân bổ loại vật.

B

sự trở nên tân tiến của loại vật.

C

diện tích rừng rộng lớn.

D

nguồn ren quý và hiếm.

chủng loại sở hữu con số suy rời nhanh gọn nhất việt nam lúc bấy giờ là

A

thực vật.

B

chim.

C

cá.

D

trườn sát.

Thành phần loài sinh vật có tỉ lệ suy giảm cao nhất ở nước tao là

A

thú.

B

cá.

C

chim.

D

thực vật.

Sự suy rời đa dạng chủng loại sinh học tập ở việt nam không sở hữu bộc lộ nào là bên dưới đây?

A

Số lượng loại.

B

Hệ sinh thái xanh.

C

Thể trạng những thành viên.

D

Nguồn ren quý và hiếm.

Nơi lưu lưu giữ mối cung cấp ren động thực vật quý và hiếm tối đa ở việt nam là

A

rừng phát triển.

B

rừng chống hộ.

C

Xem thêm: vở bài tập khoa học

rừng ngập đậm.

D

các quần thể bảo đảm.