các ngành đại học cần thơ

-

Bạn đang xem: các ngành đại học cần thơ

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Mã trường: TCT

Khu II, đàng 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3872728            E-mail: [email protected]

Hotline: 0886889922                    Facebook: www.facebook.com/ctu.tvts/

Website: http://tuyensinh.ctu.edu.vn

>> Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn theo dõi xét thành phẩm đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông 2023

>> Điểm sàn nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn theo dõi thành phẩm đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông 2023

>> Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn năm 2023 theo dõi công thức xét học tập bạ THPT

DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Mã trường: TCT; Tổng tiêu chí tuyển chọn sinh: 8.720

1. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (CTTT), CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)

TT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3

PHƯƠNG THỨC 5

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP

1

7420201T

Công nghệ sinh học (CTTT)

40

A01, B08, D07

40

A00, A01, B00, B08, D07

2

7620301T

Nuôi trồng thủy sản (CTTT)

40

40

3

7510401C

Công nghệ chuyên môn chất hóa học (CLC)

40

40

4

7540101C

Công nghệ thực phẩm (CLC)

40

40

5

7580201C

Kỹ thuật xây dựng (CLC)

40

A01, D01, D07

40

A00, A01, D01, D07

6

7520201C

Kỹ thuật điện (CLC)

40

40

7

7480201C

Công nghệ thông tin (CLC)

40

40

8

7480103C

Kỹ thuật phần mềm (CLC)

40

40

9

7340101C

Quản trị kinh doanh (CLC)

80

40

10

7810103C

Quản trị cty phượt và lữ hành (CLC)

40

40

11

7340201C

Tài chủ yếu – Ngân hàng (CLC)

40

40

12

7340120C

Kinh doanh quốc tế (CLC)

80

40

13

7220201C

Ngôn ngữ Anh (CLC)

80

D01, D14, D15

40

D01, D14, D15, D66

Ghi chú:

Học phí công tác Chất lượng cao và công tác Tiên tiến: 36 triệu đồng/năm học

2. CÁC NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ 

TT

Mã ngành

Tên ngành
(chuyên ngành - nếu như có)

Chỉ tiêu

Tổ thích hợp xét tuyển

 
 

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN (Xét các phương thức 1, 2 và 4)

 

1

7140202

Giáo dục Tiểu học

80

A00, C01, D01, D03

 

2

7140204

Giáo dục Công dân

60

C00, C19, D14, D15

 

3

7140206

Giáo dục Thể chất

60

T00, T01, T06

 

4

7140209

Sư phạm Toán học

80

A00, A01, B08, D07

 

5

7140210

Sư phạm Tin học

60

A00, A01, D01, D07

 

6

7140211

Sư phạm Vật lý

60

A00, A01, A02, D29

 

7

7140212

Sư phạm Hóa học

60

A00, B00, D07, D24

 

8

7140213

Sư phạm Sinh học

60

B00, B08

 

9

7140217

Sư phạm Ngữ văn

80

C00, D14, D15

 

10

7140218

Sư phạm Lịch sử

60

C00, D14, D64

 

11

7140219

Sư phạm Địa lý

60

C00, C04, D15, D44

 

12

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

80

D01, D14, D15

 

13

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

60

D01, D03, D14, D64

 

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6)

 

14

7510401

Công nghệ chuyên môn hóa học

120

A00, A01, B00, D07

 

15

7520309

Kỹ thuật vật liệu

60

A00, A01, B00, D07

 

16

7510601

Quản lý công nghiệp

80

A00, A01, D01

 

17

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

80

A00, A01, D01

 

18

7520103

Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên nghiệp ngành:
- Cơ khí sản xuất máy;
- Cơ khí Ô tô.

120

A00, A01

 

19

7520114

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

80

A00, A01

 

20

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa

90

A00, A01

 

21

7520207

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

80

A00, A01

 

22

7520201

Kỹ thuật điện

80

A00, A01, D07

 

23

7580213

Kỹ thuật cấp cho bay nước

60

A00, A01, B08, D07

 

24

7580101

Kiến trúc

65

V00, V01, V02, V03

 

25

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

60

A00, A01, B00, D07

 

26

7580201

Kỹ thuật xây dựng

100

A00, A01

 

27

7580202

Kỹ thuật kiến tạo công trình xây dựng thủy

60

A00, A01

 

28

7580205

Kỹ thuật kiến tạo công trình xây dựng phú thông

60

A00, A01

 

MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6)

 

29

7320104

Truyền thông nhiều phương tiện

120

A00, A01, D01

 

30

7480202

An toàn thông tin

60

A00, A01

 

31

7480101

Khoa học tập máy tính

70

A00, A01

 

32

7480106

Kỹ thuật máy tính

70

A00, A01

 

33

7480102

Mạng PC và truyền thông dữ liệu

60

A00, A01

 

34

7480103

Kỹ thuật phần mềm

80

A00, A01

 

35

7480104

Hệ thống thông tin

60

A00, A01

 

36

7480201

Công nghệ thông tin

80

A00, A01

 

37

7480201H

Công nghệ thông tin – Khu Hòa An (*)

40

A00, A01

 

KINH TẾ - KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ - LUẬT  (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6)

 

38

7340301

Kế toán

Xem thêm: Custom giày có giặt được không? Cách bảo quản thế nào?

100

A00, A01, C02, D01

 

39

7340302

Kiểm toán

80

A00, A01, C02, D01

 

40

7340201

Tài chính-Ngân hàng

80

A00, A01, C02, D01

 

41

7340101

Quản trị kinh doanh

100

A00, A01, C02, D01

 

42

7340101H

Quản trị kinh doanh – Khu Hòa An (*)

80

A00, A01, C02, D01

 

43

7810103

Quản trị cty phượt và lữ hành

100

A00, A01, C02, D01

 

44

7340115

Marketing

100

A00, A01, C02, D01

 

45

7340121

Kinh doanh thương mại

120

A00, A01, C02, D01

 

46

7340120

Kinh doanh quốc tế

100

A00, A01, C02, D01

 

47

7620114H

Kinh doanh nông nghiệp – Khu Hòa An (*)

120

A00, A01, C02, D01

 

48

7310101

Kinh tế

80

A00, A01, C02, D01

 

49

7620115

Kinh tế nông nghiệp

120

A00, A01, C02, D01

 

50

7620115H

Kinh tế nông nghiệp – Khu Hòa An (*)

80

A00, A01, C02, D01

 

51

7850102

Kinh tế khoáng sản thiên nhiên

80

A00, A01, C02, D01

 

52

7380107

Luật kinh tế

75

A00, C00, D01, D03

 

53

7380101

Luật, có 2 chuyên nghiệp ngành:
- Luật Hành chính;
- Luật Tư pháp
;

160

A00, C00, D01, D03

 

54

7380101H

Luật (Luật Hành chính) – Khu Hòa An (*)

60

A00, C00, D01, D03

 

NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN - CHẾ BIẾN - CHĂN NUÔI - THÚ Y - MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6)

 

55

7540101

Công nghệ thực phẩm

200

A00, A01, B00, D07

 

56

7540105

Công nghệ chế biến đổi thủy sản

160

A00, A01, B00, D07

 

57

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

80

A00, A01, B00, D07

 

58

7620105

Chăn nuôi

140

A00, A02, B00, B08

 

59

7640101

Thú y

140

A02, B00, B08, D07

 

60

7620110

Khoa học tập cây cối, 2 chuyên nghiệp ngành:
- Khoa học tập cây trồng;
- Nông nghiệp technology cao.

160

A02, B00, B08, D07

 

61

7620109

Nông học

100

B00, B08, D07

 

62

7620112

Bảo vệ thực vật

160

B00, B08, D07

 

63

7440301

Khoa học tập môi trường

100

A00, A02, B00, D07 

 

64

7850101

Quản lý khoáng sản và môi trường

120

A00, A01, B00, D07

 

65

7520320

Kỹ thuật môi trường

100

A00, A01, B00, D07

 

66

7850103

Quản lý khu đất đai

120

A00, A01, B00, D07

 

67

7620113

Công nghệ rau xanh hoa quả trái cây và cảnh quan

80

A00, B00, B08, D07

 

68

7620103

Khoa học tập khu đất (Quản lý khu đất và technology phân bón)

80

A00, B00, B08, D07

 

69

7620301

Nuôi trồng thủy sản

260

A00, B00, B08, D07

 

70

7620302

Bệnh học tập thủy sản

100

A00, B00, B08, D07

 

71

7620305

Quản lý thủy sản

100

A00, B00, B08, D07

 

KHOA HỌC SỰ SỐNG - KHOA HỌC TỰ NHIÊN - HÓA DƯỢC - THỐNG KÊ (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6)

 

72

7460201

Thống kê

100

A00, A01, A02, B00

 

73

7460112

Toán ứng dụng

80

A00, A01, A02, B00

 

74

7520401

Vật lý kỹ thuật

60

A00, A01, A02, C01

 

75

7440112

Hóa học

80

A00, B00, C02, D07

 

76

7720203

Hóa dược

90

A00, B00, C02, D07

 

77

7420101

Sinh học

80

A02, B00, B03, B08

 

78

7420203

Sinh học tập ứng dụng

80

A00, A01, B00, B08

 

79

7420201

Công nghệ sinh học

160

A00, B00, B08, D07

 

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI - XÃ HỘI NHÂN VĂN – DU LỊCH (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6)

 

80

7229030

Văn học

100

C00, D01, D14, D15

 

81

7310630

Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch)

100

C00, D01, D14, D15

 

82

7310630H

Việt phái nam học tập (Hướng dẫn viên du lịch) – Khu Hòa An (*)

60

C00, D01, D14, D15

 

83

7220201

Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên nghiệp ngành:
- Ngôn ngữ Anh;
- Phiên dịch-Biên dịch giờ Anh.

120

D01, D14, D15

 

84

7220201H

Ngôn ngữ Anh – Khu Hòa An (*)

60

D01, D14, D15

 

85

7220203

Ngôn ngữ Pháp

80

D01, D03, D14, D64

 

86

7320201

Thông tin cẩn – thư viện

80

A01, D01, D03, D29

 

87

7229001

Triết học

60

C00, C19, D14, D15

 

88

7310201

Chính trị học

60

C00, C19, D14, D15

 

89

7310301

Xã hội học

100

A01, C00, C19, D01

 

Ghi chú:

1. Mã tổ hợp:

A00:T-L-H; A01:T-L-A; A02:T-L-S; B00:T-H-S; B03:T-S-V; B08:T-S-A; C00: V-Sử-Đ; C01:T-V-L; C02:T-V-H; C04:T-V-Đ; C19:V-Sử-GDCD; D01: T-V-A; D03:T-V-P; D07:T-H-A; D14:V-Sử-A; D15:V-Đ-A; D24:T-H-P; D29:T-L-P; D44:V-Đ-P; D64:V-Sử-P; D66:V-GDCD-A; T00: T-S-NK-TDTT; T01: T-V-NK-TDTT ; T06: T-H-NK-TDTT, V00: T-L-Vẽ thẩm mỹ, V01: T-V-Vẽ thẩm mỹ, V02:T-A-Vẽ mỹ thuật; V03: T-H-Vẽ mỹ thuật  

2. Đối với những mã ngành tuyển chọn sinh học tập bên trên khu vực Hòa An (*):

- Khu Hòa An là 1 trong những hạ tầng huấn luyện và giảng dạy của Trường ĐHCT, ngả l ng bên trên số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xă Hòa An, thị trấn Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cách TP. Cần Thơ 45 km)

- Sinh viên học tập bên trên Khu Hòa An là SV ĐH chủ yếu quy của Trường ĐHCT (do Khoa Phát triển Nông thôn quản ngại lý). Chương trình huấn luyện và giảng dạy, giáo viên, ĐK tiếp thu kiến thức, khoản học phí, cơ chế quyết sách và vày cấp cho trọn vẹn tương tự SV học tập bên trên Cần Thơ. Khi trúng tuyển chọn, những SV này tiếp tục học tập năm loại nhất và năm loại tư bên trên Cần Thơ, trong thời gian sót lại học tập bên trên Khu Hòa An.

- Ký túc xá bên trên khu vực Hòa An: 450 địa điểm.

3. Đối với những ngành với kể từ 2 chuyên nghiệp ngành trở lên: sỹ tử ĐK tuyển chọn sinh theo dõi ngành, sau thời điểm trúng tuyển chọn và nhập học tập, sỹ tử được ĐK lựa chọn 01 chuyên nghiệp ngành theo dõi học tập.

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Thí sinh được ĐK nhiều phương thức:

- Phương thức 1: Tuyển trực tiếp, ưu tiên xét tuyển chọn (Xem chi tiết)

- Phương thức 2: Xét tuyển chọn điểm Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (Xem chi tiết)

- Phương thức 3: Xét tuyển chọn điểm học tập bạ trung học phổ thông (Xem chi tiết

- Phương thức 4: Xét tuyển vào ngành Sư phạm vày điểm học tập bạ trung học phổ thông (Xem chi tiết

- Phương thức 5: Tuyển lựa chọn nhập công tác tiên tiến và phát triển và rất chất lượng (Xem chi tiết)

- Phương thức 6: Xét tuyển chọn trực tiếp nhập học tập Bồi chăm sóc kỹ năng và kiến thức (Xem chi tiết)

Thí sinh lưu ý:

- Mỗi công thức với quy toan về ĐK và đối tượng người sử dụng không giống nhau, nên Trường xét tuyển chọn song lập từng phương thức; việc xét tuyển chọn công thức này sẽ không tác động cho tới công thức khác; điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn của công thức này sẽ không là vấn đề trúng tuyển chọn của công thức không giống.

- Mỗi sỹ tử được quyền ĐK xét tuyển chọn nhập Trường với rất nhiều công thức không giống nhau, từng công thức nộp làm hồ sơ riêng rẽ theo dõi quy toan.

- Phương thức 3 và 4 sẽ tiến hành Trường công tía thành phẩm trúng tuyển chọn sớm so với sỹ tử đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn. Thí sinh nên ĐK nguyện vọng đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn nhập Cổng tuyển chọn sinh theo dõi quy toan của Sở GD&ĐT nhằm thanh lọc ảo với những công thức không giống.

- Nếu một công thức có tương đối nhiều mùa xét tuyển chọn thì điểm trúng tuyển chọn của mùa sau ko được thấp rộng lớn điểm trúng tuyển chọn của mùa xét tuyển chọn trước.

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

>> Xem cụ thể bên trên đây

HỌC PHÍ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mỗi năm học tập bao hàm 2 học tập kỳ chủ yếu và 1 học tập kỳ phụ. Sinh viên đóng góp khoản học phí theo dõi con số tín chỉ ĐK học tập trong những học tập kỳ. Mức khoản học phí của từng tín chỉ được xem kể từ khoản học phí trung bình của năm học tập.

 - Đối với công tác tiên tiến và phát triển và công tác unique cao: Học phí mang đến SV trúng tuyển chọn nhập học tập năm học tập 2023-2024 là 36 triệu đồng/năm học tập (cố toan nhập suốt

- Đối với công tác đại trà: học phí trung bình hàng năm học tập được xác lập theo dõi ngành (Áp dụng Nghị toan 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy toan về chế độ thu, quản lý và vận hành khoản học phí so với hạ tầng dạy dỗ nằm trong khối hệ thống dạy dỗ quốc dân và quyết sách miễn, hạn chế khoản học phí, tương hỗ ngân sách học tập tập; giá chỉ cty trong nghành nghề dạy dỗ, moi tạo). Học phí trung bình năm học tập 2023-2024 từng ngành như sau:

>> Xem cụ thể bên trên đây

LIÊN HỆ TƯ VẤN TUYỂN SINH

Phòng Đào tạo ra - Trường Đại học tập Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: [email protected] 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922

- Kênh tư vấn: https://www.facebook.com/ctu.tvts

Xem thêm: mèo cầm súng