cách tính mol

Chúng tao vẫn tìm hiểu hiểu mol là gì? Mol đem tương tác với lượng, thể tích và mật độ của dung dịch… Vậy công thức tính số mol, lượng mol, thể tích mol và mật độ mol như vậy nào? Chúng đem tương tác gì với nhau? Chúng tao tiếp tục tìm hiểu hiểu những công thức này vô nội dung bài viết thời điểm hôm nay nhé!

I. Công thức tính số mol lúc biết lượng và lượng mol

Như tất cả chúng ta biết, mol là gì, nó là lượng hóa học đem chứa chấp 6.1023 nguyên tử hay phân tử của hóa học cơ.

Bạn đang xem: cách tính mol

Nếu gọi n, m, M theo lần lượt là số mol, lượng hóa học, lượng mol thì tao đem những công thức sau:

  • Công thức tính số mol: n = m/M (mol)
  • Công thức tính lượng mol: M = m/n (g/mol)
  • Công thức tính khối lượng: m = n x M (g)

Trên đó là công thức tương tác thân mật số mol, lượng và lượng mol.

Ví dụ:

VD1: Tính số mol của 11.5 g natri, biết lượng mol của Na là 23.

  • Số mol của Na là: nNa = mNa/MNa = 11.5 / 23 = 0.5 (mol)

VD2: Tính lượng của 0.75 mol khí SO2, biết lượng mol của SO2 là 64 g/mol.

Xem thêm: 2m bằng bao nhiêu cm

  • Khối lượng của SO2 là: mSO2 = nSO2 x MSO2 = 0.75 x 64 = 48 (g)

VD3: Tìm lượng mol của hóa học A, biết 2 mol hóa học A đem lượng 128 g.

  • Khối lượng mol của hóa học A là: MA = mA/nA = 128 / 2 = 64 (g/mol). Vậy A đó là đồng (Cu).

II. Công thức tính số mol và thể tích mol của hóa học khí

Đối với hóa học khí, phương pháp tính số mol cũng rất đơn giản và giản dị Khi tao hiểu rằng thể tích mol của chính nó.

Nếu gọi n và V theo lần lượt là số mol và thể tích mol của chất khí. Tại ĐK tiêu xài chuẩn chỉnh (tức là ở 0 °C và 1 atm), tao có:

  • Công thức tính số mol: n = V / 22.4 (mol)
  • Công thức tính thể tích mol: V = n x 22.4 (lít)

Áp dụng tương tự động với hóa học khí ở ĐK thông thường (20 °C và 1 atm), tao chỉ việc thay cho 22.4 vì như thế 24 là được.

Xem thêm: ngày xuân con én đưa thoi

Ví dụ 1: Tính số mol của 11.2 lít khí H2 ở đktc.

  • nH2 = VH2 / 22.4 = 11.2 / 22.4 = 0.5 (mol)

Ví dụ 2: Tính thể tích của 0.0075 mol khí cacbonic ở ĐK tiêu xài chuẩn chỉnh.

  • VCO2 = nCO2 x 22.4 = 0.0075 x 22.4 = 0.168 (lít)

Lời kết

Bài ghi chép bên trên trên đây vẫn mang lại tất cả chúng ta biết công thức tính số mol, lượng mol và thể tích mol. Trong khi, tất cả chúng ta còn cầm thêm thắt công thức tương tác thân mật bọn chúng. Nếu chúng ta hiểu rằng lượng của một hóa học khí, chúng ta trọn vẹn tính được thể tích của chính nó phụ thuộc côn trùng tương tác với số mol. Chúc chúng ta nắm rõ những công thức nhằm thực hiện đảm bảo chất lượng những bài bác tập dượt về số mol và những dạng bài bác tập dượt không giống tương tự động nhé!