cách vẽ biểu đồ đường

Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí đem giải chi tiết

Tải xuống

A. LÝ THUYẾT

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ đường

1. Cách vẽ biểu thiết bị đường

Bước 1: Xử lí bảng số liệu và thi công hệ trục tọa độ

- Phân tích bảng số liệu đang được xử lí (tìm số lớn số 1, số nhỏ nhất) nhằm thi công hệ tọa phỏng.

- Xác lăm le tỉ lệ thành phần, phạm vi khung giấy tương thích.

- Xây dựng hệ trục tọa phỏng hợp lý và phải chăng độ cao trục tung = 2/3 chiều nhiều năm trục hoành.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung nên cơ hội đều nhau.

- Chia khoảng cách năm ở trục hoành đích và hợp lý và phải chăng.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm thứ nhất đó là trục tung (không đem khoảng cách như biểu thiết bị cột).

- Nối những điểm vị những đoạn trực tiếp (nên hoàn thiện từng lối nhằm mục tiêu tách nối nhầm).

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu bên trên những điểm (nếu những lối vượt lên trước ngay gần nhau thì ko nhất thiết nên ghi).

- Viết đơn vị chức năng vô trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu thiết bị.

- Đảm bảo tính trực quan tiền và tính thẩm mĩ của biểu thiết bị.

- Không sử dụng công cộng một kí hiệu mang lại nhiều đối tượng người sử dụng được thể hiện nay bên trên biểu thiết bị.

2. Cách đánh giá biểu thiết bị đường

* Trường ăn ý thể hiện nay một đối tượng

- So sánh số liệu năm đầu và năm cuối đem vô bảng số liệu.

- Xem lối màn trình diễn tăng trưởng (tăng) đem liên tiếp hoặc không?

+ Nếu liên tiếp thì cho thấy quy trình nào là tăng nhanh chóng, quy trình nào là tăng lờ lững.

+ Nếu ko liên tục: Thì năm nào là không thể liên tiếp.

- Một vài ba phân tích và lý giải mang lại đối tượng người sử dụng, phân tích và lý giải trong thời điểm ko liên tiếp.

* Trường ăn ý cột đem hai tuyến đường trở lên

- Nhận xét từng lối một tương tự bên trên theo như đúng trình tự động bảng số liệu cho: lối a trước, rồi cho tới lối b, rồi cho tới c, d.

- Tiến hành đối chiếu (cao, thấp,…), lần từng tương tác trong những lối màn trình diễn.

- Kết luận và phân tích và lý giải.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài tập luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - năm nhâm thìn (Đơn vị: Nghìn ha)

Năm

2010

2013

2014

2015

2016

Điều

339,8

300,9

285,8

280,3

288,3

Cao su

429,1

548,8

570,0

593,8

600,1

Cà phê

518,2

581,3

588,8

604,3

622,2

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay sự trở nên tân tiến của một trong những thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở VN, quy trình 2010 - 2016?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải vận tốc phát triển một trong những thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở VN, quy trình 2010 - 2016?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí đem giải chi tiết

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các thành phầm cây lâu năm ở VN đem sự thay cho thay đổi theo gót thời hạn.

+ Cây điều đem diện tích S nhỏ nhất (288,3 ngàn ha) và đem Xu thế tách (51,5 ngàn ha) tuy nhiên tạm bợ.

+ Cây cao su thiên nhiên tăng thêm liên tiếp và gia tăng 171 ngàn ha.

+ Cây coffe đem diện tích S lớn số 1 (622,3 ngàn ha), tăng thêm liên tiếp qua loa trong thời điểm và gia tăng 104 ngàn ha.

- Tốc phỏng tăng của những cây lâu năm cũng không giống nhau. Cây cao su thiên nhiên tăng sớm nhất có thể (139,9%), tiếp cho tới là cây coffe (120,1%) và cây điều tách (84,8%).

* Giải thích

Sự tăng, tách tạm bợ của những thành phầm cây lâu năm là vì tác động của sự việc tạm bợ thị ngôi trường nội địa và quốc tế. Sự ưu chuộng về một thành phầm tiếp tục kích ứng việc không ngừng mở rộng phát triển, không ngừng mở rộng diện tích S cây cối và ngược lại. Hình như còn bởi một trong những nguyên tố ngẫu nhiên (khí hậu, khu đất đai,…) và nguyên tố tài chính (cơ sở chế thay đổi, bảo vệ, vận gửi,…).

Bài tập luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lương bổng thực (nghìn tấn)

Bình quân hoa màu theo gót đầu người (kg / người)

1990

66016

19879,7

301,1

2000

77635

34538,9

444,9

2005

82392

39621,6

480,9

2010

86947

44632,2

513,4

2015

91731

50498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất nhằm thể hiện nay vận tốc trở nên tân tiến của tổng dân sinh, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo gót đầu người của VN, quy trình 1990 - 2015?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tốc phỏng phát triển = Giá trị năm vừa qua / độ quý hiếm năm gốc x 100%.

- Lấy năm 1990 là 100%, vận dụng công thức bên trên. Ta tính được bảng sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số dân

Sản lượng lương bổng thực

Bình quân hoa màu theo gót đầu người

1990

100,0

100,0

100,0

2000

117,6

173,7

148,7

2005

124,8

199,3

159,7

2010

131,7

224,5

170,5

2015

138,9

254,0

182,9

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

* Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí đem giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo gót đầu người đều phải có Xu thế tăng liên tiếp qua loa trong thời điểm.

- Sản lượng hoa màu đem vận tốc phát triển sớm nhất có thể (254%), tiếp cho tới là trung bình hoa màu theo gót đầu người (182,9%) và dân sinh đem vận tốc phát triển muộn nhất (138,9%).

- Giai đoạn 1990 - năm ngoái, sản lượng hoa màu tăng nhanh chóng và gia tăng 30618,6 ngàn tấn; dân sinh gia tăng 25715 ngàn người và trung bình hoa màu đầu người tăng 249,5 kh/người.

* Giải thích

- Sản lượng hoa màu tăng nhanh chóng là vì sự trở nên tân tiến của cơ giới hóa vô nông nghiệp, việc tăng cường rạm canh, tăng vụ vô sản xuất; dùng những loại thuốc chữa bệnh bảo đảm thực vật, tương tự lúa đem rất tốt,… sản lượng hoa màu tăng nhanh chóng đã từng mang lại trung bình hoa màu tăng theo gót.

- Dân số tăng bởi qui tế bào dân sinh ở VN rộng lớn, tỉ lệ thành phần ngày càng tăng ngẫu nhiên vẫn tại mức cao đối với nhiều nước bên trên toàn cầu.

Bài tập luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - năm ngoái

(Đơn vị: %)

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Việt Nam

100,0

138,8

152,1

165,5

173,4

Thái Lan

100,0

102,7

129,4

142,7

151,5

Bru-nây

100,0

120,5

127,4

121,8

118,8

Cam-pu-chia

100,0

105,0

102,4

101,8

100,1

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển GDP của một trong những vương quốc điểm Khu vực Đông Nam Á, quy trình 2011 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP và phân tích và lý giải tại vì sao VN đem vận tốc phát triển khá nhanh?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí đem giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các vương quốc đem vận tốc phát triển GDP không giống nhau.

- VN đem vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất có thể (173,4%).

- Thái Lan đem vận tốc tăng liên tiếp và tăng nhanh chóng loại nhì (151,5%).

- Bru-nây đem vận tốc tăng (118,8%) tuy nhiên tạm bợ (2011 - 2013 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Cam-pu-chia đem vận tốc tăng muộn nhất (100,1%) tuy nhiên tạm bợ (2011 - 2012 tăng; 2012 - năm ngoái giảm).

* Giải thích

- Các vương quốc đem vận tốc phát triển rất khác nhau là vì từng quốc giá chỉ đem quyết sách thương nghiệp riêng biệt và những ĐK về ngẫu nhiên, tài chính - xã hội không giống nhau.

- VN và Thái Lan là nhì vương quốc đem vận tốc phát triển khá nhanh chóng, vững chắc và kiên cố bởi những quyết sách hội nhập, nhiều phương hóa với rất nhiều thị ngôi trường. Đầu tư và lôi cuốn vốn liếng góp vốn đầu tư mạnh kể từ những nước trở nên tân tiến nhằm trở nên tân tiến tài chính - xã hội,…

Bài tập luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ma-lai-xi-a

100,0

115,0

119,5

121,0

124,7

107,7

Phi-lip-pin

100,0

110,6

121,4

129,9

133,9

135,4

Việt Nam

100,0

123,4

137,3

149,8

161,2

165,7

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu thiết bị thể hiện nay vận tốc phát triển GDP/người của một trong những vương quốc Khu vực Đông Nam Á, quy trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải vận tốc phát triển GDP/người của một trong những vương quốc.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí đem giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA QUA CÁC NĂM

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- GDP/người của những vương quốc đều phải có Xu thế tăng tuy nhiên đem sự không giống nhau.

- GDP/người của VN đem vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất có thể (165,7%).

- GDP/người của Phi-lip-pin tăng liên tiếp và tăng nhanh chóng loại nhì (135,4%).

- GDP/người của Ma-lai-xi-a tăng (107,7%) tuy nhiên tạm bợ.

+ Giai đoạn 2010 - năm trước tăng và gia tăng 24,7%.

+ Giai đoạn năm trước - năm ngoái tách và tách 17%.

* Giải thích

- GDP/người của những vương quốc đều tăng là vì đa số những vương quốc vô điểm Khu vực Đông Nam Á đang được tổ chức công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia. Hội nhập tài chính quốc tế càng ngày càng thâm thúy, rộng lớn.

- VN đem vận tốc phát triển sớm nhất có thể là vì nhờ những quyết sách, kế hoạch đích đắn của Nhà nước; triển khai phương châm nhiều phương hóa, đa dạng và phong phú hóa và những thành phầm của VN xâm nhập vô nhiều thị ngôi trường khó tính khó nết (Bắc Mĩ, EU, Nhật,…).

Bài tập luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: Nghìn lượt người)

Năm

2010

2012

2014

2015

Đường sản phẩm không

4091,7

5575,9

6220,2

6271,2

Đường thủy

50,5

285,8

133,2

169,8

Đường bộ

937,6

986,3

1606,5

1502,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay sự trở nên tân tiến của khách hàng quốc tế cho tới việt phái mạnh phân theo gót phương tiện đi lại cho tới, quy trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc trở nên tân tiến của số lượt khách hàng cho tới VN. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí đem giải chi tiết

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

Xem thêm: vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể

Qua biểu thiết bị, tao thấy:

- Khác du ngoạn quốc tế cho tới VN vị những loại phương tiện đi lại đem sự thay cho thay đổi qua loa trong thời điểm.

+ Khách cho tới vị đường đi bộ tăng (160,3%) tuy nhiên tạm bợ.

+ Khách cho tới vị lối sản phẩm ko tăng liên tiếp và gia tăng 2179,5 ngàn lượt người (153,3%).

+ Khách cho tới vị lối thủy tăng (336,2%) tuy nhiên tạm bợ.

- Khách cho tới vị lối sản phẩm ko rộng lớn (nhiều) nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và sau cuối là lối thủy (6271,2 ngàn lượt người đối với 1502,6 và 169,8 ngàn lượt người).

- Khách du ngoạn cho tới vị lối thủy tăng sớm nhất có thể, tiếp cho tới là đường đi bộ và lối sản phẩm ko (336,2% đối với 160,3% và 153,3%).

* Giải thích

- Nước tao không ngừng mở rộng mối quan hệ liên minh với rất nhiều vương quốc bên trên toàn cầu, nhiều phương hóa và hội nhập quốc tế, đôi khi VN đem nền chủ yếu trị ổn định lăm le và khoáng sản du ngoạn đa dạng và phong phú nên lôi cuốn được không ít khách hàng du ngoạn quốc tế cho tới.

- Nhờ những ưu thế về vận tốc, tiện lợi và sự tiện ngờ ngày càng tốt -> Đường sản phẩm ko luôn luôn lúc lắc tỉ trọng vận gửi quý khách lớn số 1. Đường thủy trong thời điểm mới đây tăng nhanh chóng là vì sự hội nhập quốc tế và sự góp vốn đầu tư về hạ tầng vật hóa học, hạ tầng,…

C. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài tập luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Diện tích (nghìn ha)

51,3

85,6

101,6

152,0

Sản lượng (nghìn tấn)

105,4

151,6

176,8

241,5

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi của VN quy trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét về vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi của VN. Giải thích?

Bài tập luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2012

Năm

1995

2000

2006

2010

2012

Than (triệu tấn)

8,4

11,6

38,8

44,8

45,1

Dầu thô (triệu tấn)

7,6

16,3

16,8

15,0

16,7

Điện (tỉ kwh)

14,7

26,7

57,9

91,7

115,1

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển sản lượng than thở, dầu thô, năng lượng điện của VN thời kỳ 1995 - 2012?

b) Nhận xét vận tốc phát triển một trong những thành phầm tích điện ở VN. Giải quí vì như thế sao sản lượng năng lượng điện tăng nhanh?

Bài tập luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

Năm

2000

2005

2010

2015

Diện tích (nghìn ha)

1212,6

1186,1

1155,5

1150,1

Sản lượng (nghìn tấn)

6586,6

6398,4

6796,8

6803,4

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị tương thích nhất nhằm thể hiện nay vận tốc phát triển về diện tích S, sản lượng và năng suất lúa cả năm ở vùng đồng vị sông Hồng, quy trình 2000 - 2015?

b) Nhận xét biểu thiết bị đang được vẽ. Giải quí tại vì sao năng suất lúa ở vùng Đồng vị sông Hồng càng ngày càng tăng?

Bài tập luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU Tại NƯỚC TA TRONG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2017 (Đơn vị: triệu USD)

Năm

Kim gạch men xuất khẩu

Kim gạch men nhập khẩu

2000

14 482,7

15 636,5

2005

32 447,1

36 761,1

2010

72 236,7

84 836,6

2014

114 529,2

113 780,4

2017

150 217,1

147 849,1

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất nhằm thể hiện nay vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất - nhập vào sản phẩm & hàng hóa của VN vô quy trình 2000 - 2017?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Bài tập luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ NHÂN VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1980 - 2017 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

1980

1990

2005

2010

2015

2017

Sản lượng coffe nhân

8,4

92,0

802,5

752,1

1105,7

1408,4

Sản lượng coffe xuất khẩu

4,0

89,6

733,9

912,7

1184,0

1691,0

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển sản lượng coffe nhân và sản lượng coffe xuất khẩu của VN, quy trình 1980 - 2017?

b) Nhận xét sản lượng coffe nhân và sản lượng coffe xuất khẩu của VN. Giải quí tại vì sao sản lượng coffe xuất khẩu VN trong thời điểm mới đây tăng cực kỳ nhanh?

Bài tập luyện 6: Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lương bổng thực (nghìn tấn)

Bình quân hoa màu theo gót đầu người (kg / người)

1990

66 016

19 879,7

301,1

2000

77 635

34 538,9

444,9

2005

82 392

44 632,2

513,4

2010

86 947

44 632,2

513,4

2015

91 731

50 498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển dân sinh, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo gót đầu đứa ở VN, quy trình 1990 - 2015?

b) Nhận xét biểu thiết bị đang được vẽ. Giải quí tại vì sao trung bình hoa màu theo gót đầu đứa ở VN càng ngày càng tăng lên?

Bài tập luyện 7: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG,

GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

Năm

2005

2008

2010

2016

Diện tích (nghìn ha)

3826

3859

3946

4089

Năng suất (tạ/ha)

50,4

53,6

54,7

56,7

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển diện tích S, năng suất lúa của Đồng vị sông Cửu Long, quy trình 2005 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S, sản lượng và năng suất lúa của Đồng vị sông Cửu Long. Giải thích?

Bài tập luyện 8: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2000 - năm nhâm thìn (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm

2000

2005

2010

2012

2014

2016

Cam-pu-chia

3,6

6,6

11,2

14,0

16,8

20,0

Xin-ga-po

91,5

127,4

199,6

289,3

284,6

305,0

Việt Nam

31,2

57,6

115,9

156,7

186,2

205,3

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển GDP của một trong những vương quốc, quy trình 2000 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP của một trong những vương quốc. Giải thích?

Bài tập luyện 9: Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Giày dép

5,1

10,3

12,0

14,7

Dệt may

11,2

20,1

22,8

26,0

Điện thoại và những linh kiện

2,3

23,6

30,2

45,3

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất khẩu một trong những thành phầm công nghiệp VN, quy trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Bài tập luyện 10: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY, GIAI ĐOẠN 1990 - 2016

(Đơn vị: Nghìn ha)

Nhóm cây \ Năm

1990

2000

2010

2016

Cây lương bổng thực

6474,6

8399,1

8615,9

8992,3

Cây công nghiệp

1199,3

2229,4

2808,1

2844,6

Cây rau củ đậu, cây ăn trái ngược, cây khác

1366,1

2015,8

2637,1

1967,2

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo gót group cây ở VN, quy trình 1990 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo gót group cây ở VN. Giải quí tại vì sao diện tích S cây lâu năm trong thời điểm mới đây ở VN tăng nhanh?

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết chung tập luyện tài năng địa lí cực kỳ hoặc khác:

  • Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị cột Địa Lí đem giải chi tiết
  • Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị tròn xoe Địa Lí đem giải chi tiết
  • Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị miền Địa Lí đem giải chi tiết
  • Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị phối hợp Địa Lí đem giải chi tiết
  • Bài tập luyện phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí đem lời nói giải
  • Bài tập luyện về Atlat Địa lí VN đem giải chi tiết

Đã đem lời nói giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

  • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
  • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo gót cấu hình rời khỏi đề ganh đua Trắc nghiệm mới nhất giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.