cách vẽ biểu đồ hình tròn

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ hình tròn

- Khả năng thể hiện tại : Biểu thiết bị tròn trặn tế bào miêu tả được tổ chức cơ cấu, tỉ trọng những bộ phận vô một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: tổ chức cơ cấu, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, di chuyển tổ chức cơ cấu,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu thiết bị tròn trặn Khi “ít năm, nhiều trở thành phần”.

- Một số dạng biểu thiết bị cột thông thường bắt gặp : Biểu thiết bị tròn trặn đơn, tròn trặn sở hữu chào bán kín

2. Cách vẽ biểu thiết bị tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và xây đắp hệ trục tọa độ

- Một số khí cụ vắt dùng: compa, thước đo góc, PC, cây viết chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài xích cho rằng số liệu thô ví như tỷ đồng, triệu con người thì tao nên thay đổi thanh lịch số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu sở hữu đòi hỏi thể hiện tại quy tế bào thì cần được xác lập nửa đường kính của hình tròn trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ lối tròn trặn.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và thứu tự vẽ theo hướng tảo của kim đồng hồ thời trang. Thứ tự động những bộ phận của những biểu thiết bị nên như là nhau nhằm tiện cho tới việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 lối tròn trặn thì nên xác lập tâm những lối tròn trặn phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trặn là 360o ứng tỉ trọng 100% ⇒ tỉ trọng 1% ứng với 3,6o bên trên hình tròn trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền không thiếu số liệu lên biểu thiết bị, tỉ trọng % nào là vượt lên trước nhỏ rất có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu thiết bị.

- Chọn kí hiệu thể hiện tại bên trên biểu thiết bị.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu thiết bị.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình tròn trụ cần thiết phù phù hợp với mẫu giấy nhằm đáp ứng tính trực quan tiền và mĩ thuật cho tới phiên bản thiết bị.

- Hình tròn trặn (quy tế bào và tổ chức cơ cấu Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ trọng 100% (tỉ lệ 1% ứng với cùng một,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách phán xét biểu thiết bị tròn

* Khi chỉ tồn tại một vòng tròn

- Nhận toan tổ chức cơ cấu tổng quát tháo lớn số 1.

- So sánh là loại nào là nhất, nhì, phụ vương,… và cho thấy đối sánh trong những nguyên tố (gấp bao nhiêu chuyến hoặc xoàng nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa đi ra một vài phân tích và lý giải.

* Khi sở hữu kể từ nhị vòng tròn trặn trở lên trên (giới hạn tối nhiều là phụ vương hình tròn trụ cho 1 bài)

- Nhận xét loại công cộng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc hạn chế trước, nếu như sở hữu phụ vương vòng trở lên trên thì thêm thắt liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau cơ mới mẻ phán xét về nhất, nhì, phụ vương,… của những nguyên tố vào cụ thể từng năm, nếu như như là nhau thì tao gom nói chung cho những năm một chuyến thôi (không nhắc nhở lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, cho tới Kết luận về nguyệt lão đối sánh trong những nguyên tố.

- Giải mến về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng rất có thể hạn chế tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ rệt (%).

- Cần phán xét bổ sung cập nhật cả số thực và người sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” Khi phán xét biểu thiết bị.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp Khi vẽ biểu thiết bị tròn

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình tròn trụ, và một đối tượng người sử dụng tuy nhiên sở hữu kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm lối tròn trặn ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không theo đòi quy luật (giá trị trước tiên phía bên phải kim 12h, độ quý hiếm ở đầu cuối phía bên trái kim 12h).

- Các nguyên tố vô biểu đồ: đơn vị chức năng, số phỏng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người sử dụng, thời hạn trực thuộc biểu thiết bị.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu thiết bị hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích tập luyện minh họa về biểu thiết bị tròn

Bài tập luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia sở hữu sự không giống nhau trong những chống.

- Khu vực III rung rinh tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là chống II (32,9%) và rung rinh tỉ trọng nhỏ nhất là chống I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tao thấy chống I hạn chế và chống II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia sở hữu sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được vô quy trình công nghiệp hóa, văn minh hóa và hội nhập nền tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia sở hữu ngành công ty rung rinh tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến thủ cho tới sự hoàn mỹ, văn minh.

Xem thêm: vùng nội thủy của biển nước ta

Bài tập luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu thiết bị thể hiện tại quy tế bào và tổ chức cơ cấu làm việc đang được thao tác phân theo đòi ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác và sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu của chính nó theo đòi ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sát dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính chào bán kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác ở việt nam tăng. Tổng số lượng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - công ty tăng 6229 ngàn người; công ty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân theo đòi ngành tài chính sở hữu sự thay cho thay đổi theo phía hạn chế tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - xây đắp và công ty, vô cơ tỉ trọng làm việc công ty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp hạn chế 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây đắp tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành công ty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác tăng là vì việc làm Đổi mới mẻ, nền tài chính của việt nam trở nên tân tiến thời gian nhanh nên đang được dẫn đến được rất nhiều việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi đa phần nhờ thành phẩm của quy trình di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính theo phía công nghiệp hóa, văn minh hóa. Riêng chống công ty trở nên tân tiến mạnh với một loạt ngành mới mẻ nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu yếu càng ngày càng tăng cho tới phát triển và cuộc sống nên đang được thú vị thêm thắt nhiều làm việc nhất,...

Bài tập luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại quy tế bào và tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp phân theo đòi ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp phân theo đòi ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sát dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính chào bán kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt sở hữu tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một trong những loại dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và công ty hạn chế.

* Giải thích

- Trồng trọt rung rinh tru thế tự nhu yếu rộng lớn về hoa màu cho tới nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được giang sơn quan hoài, công ty ko thiệt sự trở nên tân tiến mạnh nhằm đáp ứng cho tới trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương đem chăn nuôi trở thành ngành chủ yếu, hiệu quả của nền tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết chung tập luyện kĩ năng địa lí đặc biệt hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí đặc biệt hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước ta hiệu quả

Đã sở hữu điều giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo đòi cấu hình đi ra đề thi đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.