cách vẽ biểu đồ tròn

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ tròn

- Khả năng thể hiện nay : Biểu thiết bị tròn trặn tế bào miêu tả được cơ cấu tổ chức, tỉ trọng những bộ phận nhập một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: cơ cấu tổ chức, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức, vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu thiết bị tròn trặn Lúc “ít năm, nhiều trở thành phần”.

- Một số dạng biểu thiết bị cột thông thường gặp gỡ : Biểu thiết bị tròn trặn đơn, tròn trặn với cung cấp kín

2. Cách vẽ biểu thiết bị tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và thi công hệ trục tọa độ

- Một số công cụ nỗ lực dùng: compa, thước đo góc, PC, cây bút chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài xích nghĩ rằng số liệu thô ví như tỷ đồng, triệu con người thì tao cần thay đổi thanh lịch số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu với đòi hỏi thể hiện nay quy tế bào thì rất cần được xác lập nửa đường kính của hình trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ lối tròn trặn.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và theo thứ tự vẽ theo hướng xoay của kim đồng hồ đeo tay. Thứ tự động những bộ phận của những biểu thiết bị cần như thể nhau nhằm tiện mang đến việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 lối tròn trặn thì nên xác lập tâm những lối tròn trặn phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trặn là 360o ứng tỉ trọng 100% ⇒ tỉ trọng 1% ứng với 3,6o bên trên hình trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền không hề thiếu số liệu lên biểu thiết bị, tỉ trọng % này vượt lên nhỏ hoàn toàn có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu thiết bị.

- Chọn kí hiệu thể hiện nay bên trên biểu thiết bị.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu thiết bị.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình trụ cần thiết phù phù hợp với mẫu giấy nhằm đáp ứng tính trực quan liêu và mĩ thuật mang đến phiên bản thiết bị.

- Hình tròn trặn (quy tế bào và cơ cấu tổ chức Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ trọng 100% (tỉ lệ 1% ứng với một,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách đánh giá biểu thiết bị tròn

* Khi chỉ tồn tại một vòng tròn

- Nhận tấp tểnh cơ cấu tổ chức tổng quát mắng lớn số 1.

- So sánh là loại này nhất, nhì, thân phụ,… và cho thấy thêm đối sánh tương quan Một trong những nguyên tố (gấp bao nhiêu lượt hoặc kém cỏi nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa rời khỏi một trong những phân tích và lý giải.

* Khi với kể từ nhì vòng tròn trặn trở lên trên (giới hạn tối nhiều là thân phụ hình trụ cho 1 bài)

- Nhận xét loại công cộng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc tách trước, nếu như với thân phụ vòng trở lên trên thì tăng liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau cơ mới nhất đánh giá về nhất, nhì, thân phụ,… của những nguyên tố vào cụ thể từng năm, nếu như như thể nhau thì tao gom chung quy cho những năm một lượt thôi (không nhắc nhở lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, mang đến Kết luận về ông tơ đối sánh tương quan Một trong những nguyên tố.

- Giải quí về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng hoàn toàn có thể tách tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ rệt (%).

- Cần đánh giá bổ sung cập nhật cả số thực và sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” Lúc đánh giá biểu thiết bị.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Lúc vẽ biểu thiết bị tròn

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình trụ, và một đối tượng người dùng tuy nhiên với kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm lối tròn trặn ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không theo đòi quy luật (giá trị thứ nhất phía bên phải kim 12h, độ quý hiếm ở đầu cuối phía trái kim 12h).

- Các nguyên tố nhập biểu đồ: đơn vị chức năng, số chừng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người dùng, thời hạn trực thuộc biểu thiết bị.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu thiết bị hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích luyện minh họa về biểu thiết bị tròn

Bài luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia với sự không giống nhau Một trong những điểm.

- Khu vực III cướp tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là điểm II (32,9%) và cướp tỉ trọng nhỏ nhất là điểm I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tao thấy điểm I tách và điểm II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia với sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được nhập quy trình công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập nền tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia với ngành cty cướp tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến thủ cho tới sự hoàn mỹ, tân tiến.

Xem thêm: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 8

Bài luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu thiết bị thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức làm việc đang được thao tác làm việc phân theo đòi ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc và sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức của chính nó theo đòi ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc ở việt nam tăng. Tổng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - cty tăng 6229 ngàn người; cty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân theo đòi ngành tài chính với sự thay cho thay đổi theo phía tách tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - thi công và cty, nhập cơ tỉ trọng làm việc cty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp tách 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - thi công tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành cty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc tăng là vì công việc Đổi mới nhất, nền tài chính của việt nam trở nên tân tiến nhanh chóng nên vẫn dẫn đến được rất nhiều việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi đa phần nhờ sản phẩm của quy trình vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa. Riêng điểm cty trở nên tân tiến mạnh với một loạt ngành mới nhất nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhu yếu càng ngày càng tăng mang đến phát hành và cuộc sống nên vẫn thú vị tăng nhiều làm việc nhất,...

Bài luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp phân theo đòi ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp phân theo đòi ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt với tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một kênh dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và cty tách.

* Giải thích

- Trồng trọt cướp tru thế bởi nhu yếu rộng lớn về thực phẩm mang đến nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được non sông quan hoài, cty ko thiệt sự trở nên tân tiến mạnh nhằm đáp ứng mang đến trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương fake chăn nuôi trở thành ngành chủ yếu, hiệu quả của nền tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết chung tập luyện kĩ năng địa lí cực kỳ hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí cực kỳ hay
 • Cách gọi, cơ hội dùng Atlat Địa lí VN hiệu quả

Đã với tiếng giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo đòi cấu tạo rời khỏi đề đua Trắc nghiệm mới nhất giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.