căn bậc 2 của 9

Câu hỏi: Căn bậc nhị số học tập của 9 là?

A. 3

Bạn đang xem: căn bậc 2 của 9

B. -3

C. 9

D. 81

Đáp án đích thị A.

Căn bậc nhị số học tập của 9 là 3, mọi số thực a không âm đều phải sở hữu 1 căn bậc nhị ko âm độc nhất, gọi là căn bậc nhị số học, ký hiệu a, ở phía trên √ được gọi là dấu căn, ví dụ, căn bậc nhị số học tập của 9 là 3, ký hiệu √9 = 3, vì 32 = 3 × 3 = 9 và 3 là số ko âm

Giải quí nguyên nhân vì thế sao lựa chọn A là đúng

Xem thêm: meme khinh bỉ

Trong toán học tập, căn bậc hai của một số a là một số x sao cho x2 = a, hoặc thưa cách tiếp là số x mà bình phương lên thì = a. Ví dụ, 4 và −4 là căn bậc nhị của 16 vì 42 = (−4)2 = 16.

Mọi số thực a không âm đều phải sở hữu 1 căn bậc nhị ko âm độc nhất, gọi là căn bậc nhị số học, ký hiệu a, ở phía trên √ được gọi là dấu căn. Ví dụ, căn bậc nhị số học tập của 9 là 3, ký hiệu √9 = 3, vì 32 = 3 × 3 = 9 và 3 là số ko âm.

Mọi số dương a đều với nhị căn bậc hai: a là căn bậc nhị dương và −a là căn bậc nhị âm. Chúng được ký hiệu đôi khi là ± a (xem dấu ±). Mặc mặc dù căn bậc nhị chủ yếu của một vài dương chỉ là 1 trong nhập nhị căn bậc nhị của số cơ, việc gọi “căn bậc hai” thông thường kể đến căn bậc nhị số học. Đối với số dương, căn bậc nhị số học tập cũng hoàn toàn có thể được viết lách bên dưới dạng ký hiệu lũy quá, như là a1/2.[2]

Căn bậc nhị của số âm hoàn toàn có thể được bàn luận nhập khuôn khổ số phức.

Hàm số căn bậc nhị chính f (x) = x (thường chỉ gọi là “hàm căn bậc hai”) là một hàm số vạch ra tập hợp các số ko âm. Căn bậc nhị của x là số hữu tỉ Khi và chỉ khi x là số hữu tỉ và hoàn toàn có thể màn trình diễn bên dưới dạng tỉ số căn bậc nhị của nhị số chủ yếu phương. Về phương diện hình học tập, vật dụng thị của hàm căn bậc nhị xuất phát điểm từ gốc tọa phỏng và với dạng một nửa parabol.

Xem thêm: vị vua đầu tiên của nước ta là ai