câu bị đông trong tiếng anh lớp 9

Key takeaways

Câu thụ động (passive voice) là dạng câu nhập ê công ty của câu ko tiến hành hành vi, tuy nhiên thay cho nhập ê chịu đựng hiệu quả của hành vi. Trong câu thụ động, công ty nhận hành vi chứ không hề tiến hành nó.

Bạn đang xem: câu bị đông trong tiếng anh lớp 9

Cấu trúc cộng đồng của câu thụ động nhập giờ đồng hồ Anh là:

Chủ thể + be + vượt lên trên khứ phân kể từ (past participle) + (by + người/tác nhân tiến hành hành động)

Câu thụ động nhập giờ đồng hồ Anh lớp 9 là gì?

Câu thụ động (passive voice) là dạng câu nhập ê công ty của câu ko tiến hành hành vi, tuy nhiên thay cho nhập ê chịu đựng hiệu quả của hành vi. Trong câu thụ động, công ty nhận hành vi chứ không hề tiến hành nó.

Cấu trúc cộng đồng của câu thụ động nhập giờ đồng hồ Anh là:

Chủ thể + be + vượt lên trên khứ phân kể từ (past participle) + (by + người/tác nhân tiến hành hành động)

Ví dụ:

 • Câu công ty động: "The cát catches the mouse." (Con mèo bắt con cái con chuột.)

 • Câu thụ động tương ứng: "The mouse is caught by the cát." (Con con chuột bị con cái mèo bắt.)

Trong câu thụ động, trọng tâm ko cần là con cái mèo (tác nhân tiến hành hành động), tuy nhiên là con cái con chuột (chịu hiệu quả của hành động). Lưu ý rằng người phát biểu thông thường sử dụng câu thụ động khi tác nhân tiến hành hành vi ko cần thiết hoặc ko rõ nét.

Công thức câu thụ động nhập giờ đồng hồ Anh lớp 9

Cấu trúc cộng đồng của câu thụ động (passive voice) là: Chủ thể + be + vượt lên trên khứ phân kể từ (past participle). Tuy nhiên, dạng của "be" tiếp tục thay cho thay đổi tùy nằm trong nhập thì của câu.

Thì hiện tại tại

S + is/am/are + past participle

Ví dụ: The máy vi tính is stolen by the thief. (Chiếc PC cầm tay bị lấy cắp bởi vì thương hiệu trộm)

Thì vượt lên trên khứ

S + was/were + past participle

Ví dụ: The meal was served by two waiters. (Bữa ăn được đáp ứng bởi vì nhị người bồi bàn)

Thì tương lai

S + will be + past participle

Ví dụ: The house will be reconstructed soon in the future. (Căn căn nhà tiếp tục sớm được thi công lại nhập tương lai)

Cấu trúc câu thụ động với động kể từ khiếm khuyết

S + modal verb + be + past participle

Ví dụ: The door must be locked at all times. (Cửa cần được khóa vào cụ thể từng khi.)

Một số cấu tạo câu thụ động đặc trưng nhập giờ đồng hồ Anh lớp 9

Cấu trúc thụ động sở hữu nhiều hơn thế một tân ngữ

Cấu trúc thụ động sở hữu nhiều hơn thế một tân ngữ: Khi một động kể từ sở hữu nhị tân ngữ, người học tập rất có thể dẫn đến nhị câu thụ động không giống nhau.

Ví dụ:

 • They gave her a book. (Họ cho tới cô ấy một quyển sách)

 • Câu thụ động 1: She was given a book (by them). (Cô ấy được cho 1 quyển sách)

 • Câu thụ động 2: A book was given lớn her (by them). (Quyển sách được gửi cho tới cô ấy)

Cấu trúc câu thụ động của những động kể từ tường thuật: think, say, report, rumor, believe,…

Cấu trúc câu thụ động của những động kể từ tường thuật: Một số động kể từ trần thuật như "think", "say", "report", "rumor", "believe" rất có thể được dùng nhập câu thụ động.

Ví dụ:

 • People say that he is intelligent. (Người tớ bảo rằng anh ấy thông minh)

 • Câu bị động: He is said lớn be intelligent (Anh ấy được phát biểu là thông minh)

 • Ví dụ: Everyone thinks that he is a genius. (Tất cả quý khách đều nghĩ về ông ấy là thiên tài)

Cấu trúc câu thụ động với have/get

Cấu trúc câu thụ động với "have/get": "have/get" rất có thể được dùng muốn tạo câu thụ động, thông thường được dùng nhập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc.

Ví dụ: I got my siêu xe repaired. (Xe tôi và đã được sửa)

Câu bị động: My siêu xe was repaired (by me). (Xe tôi và đã được sửa)

Ví dụ: My mom had the household chores done by bầm. (Công việc căn nhà được sản xuất bởi vì tôi)

Câu bị động: The household chores were done by bầm. (Công việc căn nhà được sản xuất bởi vì tôi)

Cấu trúc thụ động với đại kể từ bất định

Cấu trúc thụ động với đại kể từ biến động như nobody, someone, anything, something, anyone : Khi người học tập không thích chứng minh ai thực hiện hành vi ê, người học tập rất có thể lược vứt bọn chúng nhập câu thụ động.

Ví dụ: Someone should open the door (Ai ê nên Open ra)

Câu bị động: The door should be opened. (Cửa nên được ngỏ bởi vì ai đó)

Ví dụ: Nobody has received the information by the teacher. (Chưa ai nhận vấn đề kể từ nghề giáo cả)

Câu bị động: The information from the teacher has not been received yet (Thông tin cẩn kể từ nghề giáo ko được trao bởi vì ai cả)

Lưu ý khi sử dụng câu thụ động nhập giờ đồng hồ Anh lớp 9

Sử dụng câu thụ động nhập giờ đồng hồ Anh không chỉ có chung người học tập rời tái diễn công ty ngữ hoặc triệu tập nhập đối tượng người dùng rộng lớn công ty ngữ, tuy nhiên còn khiến cho người học tập phát biểu và ghi chép giờ đồng hồ Anh một cơ hội bất ngờ rộng lớn. Tuy nhiên, sở hữu một số trong những Note cần thiết khi người học tập dùng câu bị động:

Không gửi câu thụ động so với câu sở hữu nội động từ

Nội động kể từ, hoặc hay còn gọi là intransitive verb, là loại động kể từ tuy nhiên sau nó ko cần dùng một tân ngữ (object) nhằm đầy đủ chân thành và ý nghĩa. Chúng chỉ trình diễn mô tả hành vi của công ty ngữ và ko hiệu quả lên ai hoặc vật gì không giống.
Ví dụ:

 • She arrived. ("arrived" là nội động kể từ, ko cần thiết tân ngữ phía sau)

 • He died. ("died" là nội động kể từ, không tồn tại hiệu quả lên ngẫu nhiên đối tượng người dùng nào)

 • The baby slept. ("slept" là nội động kể từ, ko cần thiết tân ngữ phía sau)

Vậy so với những nội động kể từ này, người học tập Note ko gửi trở thành câu thụ động.

Ví dụ: 

 • Câu đúng: He died (Anh ấy tiếp tục mất)

 • Câu sai: He was died (Anh ấy tiếp tục mất)

Động kể từ không tồn tại dạng bị động: Một số động kể từ như "happen," "occur," "last," "die," "sleep," và "exist" ko được dùng nhập câu thụ động vì thế bọn chúng không tồn tại hiệu quả lên đối tượng người dùng này.

Lưu ý khác

Sử dụng câu thụ động một cơ hội thích hợp lý: Câu thụ động thông thường được dùng khi người học tập ko biết hoặc ko quan hoài cho tới ai hoặc vật gì tiếp tục tiến hành hành vi, hoặc khi người học tập ham muốn nhấn mạnh vấn đề vật phải chịu rộng lớn là kẻ hoặc vật tiến hành hành vi.

Chủ ngữ và tân ngữ rất có thể ở dạng số không nhiều hoặc số nhiều: Để câu của những người học tập ngữ pháp đúng chuẩn, hãy chắc chắn rằng rằng động kể từ nhập câu phù phù hợp với công ty ngữ. Trong câu thụ động, công ty ngữ thông thường là tân ngữ của câu dữ thế chủ động. 

Ví dụ: 

 • Câu công ty động: I read the books. (Tôi tiếp tục gọi những cuốn sách)

 • Câu bị động: The books were read by bầm. (Những cuốn sách bị gọi bởi vì tôi)

Không sử dụng câu bị động: Dù câu thụ động cần thiết, tuy nhiên người học tập cần dùng bọn chúng một cơ hội cẩn trọng. Quá nhiều câu thụ động nhất là nhập văn phát biểu rất có thể khiến cho lối hành văn của những người phát biểu trở thành khó khăn hiểu và rơi rụng chuồn sự thẳng.

Bài tập luyện câu thụ động lớp 9

Exercise 1: Choose the most appropriate answer

1. Which sentence is in the passive voice?

A. The children were taken lớn school by their mother.

B. The mother took the children lớn school.

C. The children went lớn school.

D. The children's mother drove them lớn school.

2. Choose the correct passive khuông of the sentence: "John writes the report every month."

A. The report writes by John every month.

B. The report is written by John every month.

Xem thêm: sách giáo khoa cánh diều

C. The report has been written by John every month.

D. The report was written by John every month.

3. Select the correct passive khuông of the following sentence: "They will complete the project next week."

A. The project has been completed next week.

B. The project will be completed next week.

C. The project will have been completed next week.

D. The project was completed next week.

4. Choose the active khuông of the following sentence: "The cake was eaten by Mary."

A. Mary has eaten the cake.

B. Mary was eating the cake.

C. Mary ate the cake.

D. Mary was eaten the cake.

5. Select the correct khuông of the passive voice for the following sentence: "Someone has cleaned the room."

A. The room was cleaned.

B. The room has been cleaned.

C. The room is cleaned.

D. The room cleans.

Exercise 2: Rewrite these sentences

1. Mary will read the book tomorrow.

………………………………………………………….

2. The teacher is checking the homework now.

……………………………………………………………

3. You must switch off the lights before you leave.

………………………………………………………….

4. The company will launch the new product next month.

………………………………………………………….

5. John posted the letter yesterday.

………………………………………………………….

Tham khảo thêm:

 • Tổng thích hợp Word khuông lớp 9 | Bài tập luyện sở hữu đáp án

 • Phrasal verb lớp 9: Tổng thích hợp những cụm động kể từ thông thường gặp gỡ nhất

 • Câu thụ động lớp 9 | Công thức & bài bác tập luyện sở hữu đáp án

Đáp án và giải thích

Exercise 1: Choose the most appropriate answer

1. A

2. B

3. B

4. C

5. B

Giải thích

1. Đáp án A. Trong câu này, "The children" đó là công ty ngữ, tuy nhiên lại ko cần là kẻ tiến hành hành vi (được đưa tới ngôi trường bởi vì u của chúng). Do ê, câu này đang được dùng cấu tạo câu thụ động.

2. Đáp án B. Trong câu này, "The report" là công ty ngữ và phải chịu bởi vì hành vi (được John ghi chép mặt hàng tháng). Do ê, đó là câu thụ động.

3. Đáp án B. Đây là câu thụ động nhập sau này đơn. "The project" là công ty ngữ và phải chịu bởi vì hành vi (sẽ được triển khai xong nhập tuần tới). Cấu trúc của câu thụ động nhập sau này đơn là "will + be + past participle".

4. Đáp án C. Đây là câu dữ thế chủ động ứng với câu thụ động tiếp tục cho tới. Mary là kẻ tiến hành hành vi (ăn bánh).

5. Đáp án B. "The room" là công ty ngữ và phải chịu bởi vì hành vi (được dọn dẹp). Đây là câu thụ động nhập thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Cấu trúc của câu thụ động nhập thì này là "has/have + been + past participle".

Exercise 2: Rewrite these sentences

1. The book will be read by Mary tomorrow.

2. The homework is being checked by the teacher now.

3. The lights must be switched off before you leave.

4. The new product will be launched by the company next month.

5. The letter was posted by John yesterday.

Giải thích:

1. Quyển sách sẽ tiến hành Mary gọi vào trong ngày mai.

Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, "Mary" là công ty tiến hành hành vi "sẽ đọc". Trong câu thụ động, đối tượng người dùng "quyển sách" trở nên công ty, và động kể từ "sẽ đọc" thay cho thay đổi trở thành "sẽ được đọc". 

2. Bài tập luyện về căn nhà đang rất được nghề giáo đánh giá ngay lập tức lúc này.

Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, "Giáo viên" tiến hành hành vi "đang kiểm tra". Trong câu thụ động, đối tượng người dùng "bài tập luyện về nhà" trở nên công ty, và "đang kiểm tra" thay cho thay đổi trở thành "đang được kiểm tra".

3. Đèn cần được tắt trước khi chúng ta rời chuồn.

Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, "Bạn" là công ty tiến hành hành vi "phải tắt". Trong câu thụ động, đối tượng người dùng "đèn" trở nên công ty, và "phải tắt" thay cho thay đổi trở thành "phải được tắt".

4. Sản phẩm mới mẻ sẽ tiến hành doanh nghiệp tung ra nhập mon cho tới.

Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, "Công ty" tiến hành hành vi "sẽ đi ra mắt". Trong câu thụ động, đối tượng người dùng "sản phẩm mới" trở nên công ty, và "sẽ đi ra mắt" thay cho thay đổi trở thành "sẽ được đi ra mắt".

5. John tiếp tục gửi thư vào trong ngày ngày qua.

Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, "John" tiến hành hành vi "đã gửi". Trong câu thụ động, đối tượng người dùng "thư" trở nên công ty, và "đã gửi" thay cho thay đổi trở thành "đã được gửi".

Xem thêm: văn tả cái cặp lớp 5

Tổng kết

Qua nội dung bài viết bên trên, người sáng tác kỳ vọng người gọi tiếp tục được thêm kỹ năng về câu thụ động nhập giờ đồng hồ Anh lớp 9. Ứng dụng của câu thụ động rất có thể được trở nên tân tiến rộng lớn khi người học tập dữ thế chủ động dùng trong những trường hợp mỗi ngày.

Trích dẫn

“Active and Passive Voice.” LearnEnglish, learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/active-passive-voice. Accessed 7 Aug. 2023.