cây công nghiệp lâu năm của nước ta hiện nay

hint-header

Cập nhật ngày: 30-09-2022


Chia sẻ bởi: Phan Minh Cường


Cây công nghiệp nhiều năm của VN đa số là

cà phê, cao su đặc, hồ nước xài, điều, dừa, mía.

B

cà phê, cao su đặc, hồ nước xài, điều, dứa, lạc.

C

cà phê, cao su đặc, hồ nước xài, điều, dừa, trà.

D

cà phê, cao su đặc, hồ nước xài, điều, dung dịch lá.

Chủ đề liên quan

Các cây lâu năm thường niên ở VN đa số là

A

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, dừa.

B

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, hồ nước xài, dung dịch lá.

C

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, dung dịch 1á.

D

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, trà, dâu tàm, dung dịch lá.

Loại cây lâu năm được trồng đa số bên trên khu đất thân phụ dan và khu đất xám bạc mầu bên trên phù rơi cổ của VN là

Nguồn cung ứng thịt đa số bên trên thị ngôi trường VN lúc này là kể từ chăn nuôi

Hai vùng cách tân và phát triển nhất toàn quốc về chăn nuôi heo và gia vậy là

A

Đồng vì thế sông Hồng và Đông nam giới Sở.

B

Đông nam giới Sở và Đồng vì thế sông Cửu Long.

C

Đồng vì thế sông Hồng và Đồng vì thế sông Cửu Long.

D

Đồng vì thế sông Cửu Long và Trung du miền núi Bắc Sở.

Vùng nào là sở hữu con số đàn trâu lớn số 1 nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Vùng sở hữu con số đàn trườn thịt cách tân và phát triển nhất ở VN là

D

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Chăn nuôi heo của VN triệu tập đa số ở những vùng

A

Trung du miền núi Bắc Sở, Đông Nam Sở.

B

Tây Nguyên, Đông Nam Sở.

C

Bắc Trung Sở, Duyên hải Nam Trung Sở.

D

Đồng vì thế sông Hồng, Đồng vì thế sông Cửu Long.

Dựa vô Atlat trang 19, hãy cho biết thêm nhì vùng chuyên nghiệp canh cây lâu năm lớn số 1 ở VN là

A

Đông nam giới Sở và Trung du miền núi Bắc Sở.

B

Trung du miền núi Bắc Sở và Tây Nguyên.

C

Đông nam giới Sở và Tây Nguyên.

D

Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Sở.

Dựa vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 19, loại cây nào là tại đây không nên là trình độ chuyên môn hóa phát hành nông nghiệp ở Tây Nguyên?

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 19, cho biết thêm tỉnh nào là tại đây không có sản lượng thịt khá xuất chuồng tính theo đuổi đầu người bên trên 50kg/người?

Tỉ trọng độ quý hiếm phát hành cây lâu năm vô tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành ngành trồng trọt của VN sở hữu Xu thế tăng do

A

có nhiều ĐK tiện nghi nhằm cách tân và phát triển cây lâu năm.

B

mang lại hiệu suất cao tài chính cao.

C

Xem thêm: trong máy phát điện xoay chiều ba pha

cây công nghiệp có công dụng trong công việc bảo đảm môi trường xung quanh.

D

dân cư sở hữu truyền thống lâu đời phát hành.

Ý nào tại đây là khó khăn lớn nhất vô việc phát triển cây công nghiệp nhiều năm ở nước tớ hiện nay?

A

Thị trường dung nạp có nhiều biến động.

B

Thời tiết và khí hậu diễn biến thất thường.

C

Công nghiệp chế biến ko phát triển.

D

Diện tích các vùng chuyên nghiệp canh ko ổn định.

Khó khăn nào là tại đây đang được cơ phiên bản được xử lý so với ngành chăn nuôi nước ta?

A

Dịch căn bệnh sợ hãi gia súc, gia vậy rình rập đe dọa bên trên diện rộng lớn.

B

Giống gia súc, gia vậy mang lại năng suất cao còn không nhiều.

C

Cơ sở đồ ăn mang lại chăn nuôi ko được đáp ứng.

D

Hiệu trái khoáy chăn nuôi ko thiệt cao và không yên.

Ngành chăn nuôi heo ở VN triệu tập ở những vùng

A

có ĐK nhiệt độ ổn định tấp tểnh.

B

ven biển lớn sở hữu nghề đánh bắt cá cách tân và phát triển.

C

trọng điểm hoa màu và đông đúc dân.

Phát biểu nào là tại đây trúng về ĐK chăn nuôi nước ta?

A

Các công ty về như thể, thú nó đang được có không ít tiến thủ cỗ và cách tân và phát triển rộng rãi.

B

Xu phía chăn nuôi nông trại theo như hình thức công nghiệp được cách tân và phát triển.

C

Giá trị những thành phầm ko qua chuyện thịt thịt lúc lắc tỉ trọng ngày càng tốt.

D

Tỉ trọng vô độ quý hiếm phát hành nông nghiệp từng bước tăng khá vững chãi.

Vùng Đồng vì thế sông Hồng và Đồng vì thế sông Cửu Long sở hữu ngành chăn nuôi cách tân và phát triển là do

A

các như thể con vật địa hạt có mức giá trị tài chính cao.

B

có mối cung cấp đồ ăn đa dạng và phong phú, thị ngôi trường dung nạp to lớn.

C

lực lượng làm việc đầy đủ, sở hữu tay nghề vô chăn nuôi.

D

có nhiều ĐK đương nhiên tiện nghi mang lại chăn nuôi.

Xu phía nổi trội nhất của ngành chăn nuôi VN lúc này là

A

ứng dụng tiến thủ cỗ khoa học tập và kỹ năng.

B

đang tiến thủ mạnh lên phát hành sản phẩm & hàng hóa.

C

tăng tỉ trọng thành phầm ko thịt thịt.

D

phát triển mạnh công ty về như thể, thú nó.

Phát biểu nào là tại đây không trúng với ngành chăn nuôi của VN hiện tại nay?

A

Tỉ trọng vô độ quý hiếm phát hành nông nghiệp từng bước tăng khá vững chãi.

B

Xu phía nổi trội là tiến thủ mạnh lên phát hành sản phẩm hoá.

C

Sản phẩm ko qua chuyện thịt thịt lúc lắc tỉ trọng ngày càng tốt.

D

Xem thêm: trình bày ý kiến về một vấn đề

Hiệu trái khoáy chăn nuôi đang được đạt được tại mức phỏng cao và ổn định tấp tểnh.

Chăn nuôi trườn sữa ở VN lúc này sở hữu Xu thế cách tân và phát triển mạnh ở điểm nào là sau đây?

Nguồn đồ ăn mang lại chăn nuôi gia súc rộng lớn ở trung du và miền núi VN đa số dựa vào