chất nào sau đây là muối trung hòa

Câu hỏi:

23/03/2020 184,637

Chọn đáp án D

Bạn đang xem: chất nào sau đây là muối trung hòa

KCl là muối hạt trung hòa

- Muối dung hòa là muối hạt nhưng mà nhập gốc axit không đem nguyên vẹn tử hiđro hoàn toàn có thể thay cho thế bởi vì nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: Na2SO4; Na2CO3; CaCO3.

- Muối axit là muối hạt nhưng mà nhập gốc axit còn nguyên vẹn tử hiđro không được thay cho thế bởi vì nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: NaHSO4; NaHCO3; Ca(HCO3)2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối này sau đó là muối hạt axit?

A. NH4NO3.               

B. Na3PO4.             

C. Ca(HCO3)2

D. CH3COOK.

Câu 2:

Chất này sau đó là muối hạt axit?

A. KNO3.    

B NaHSO4. 

C. NaCl.     

D. Na2SO4.

Câu 3:

Các ion hoàn toàn có thể nằm trong tồn bên trên nhập một hỗn hợp là

A. H+, Na+, Ca2+, OH-.                              

Xem thêm: hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí

B. Na+, Cl-, OH-, Mg2+.    

C. Al3+, H+, Ag+, Cl-.      

D. H+, NO3-, Cl-, Ca2+.

Câu 4:

Những hóa học này tiếp sau đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện li yếu?

A. CuSO4.   

B. HNO3.    

C. CH3COOH.      

D. NaCl.

Câu 5:

Phản ứng này tại đây đem phương trình ion rút gọn gàng là

A. CaCl2 + Na2CO  CaCO3 + 2NaCl.

B. Ca(HCO3)2 + NaOH CaCO3 + NaHCO3 + H2O.

C. Ca(OH)2 + (NH4)2CO32NH3 + CaCO3 + 2H2O.

Câu 6:

Phương trình ion rút gọn gàng ko đích là

A. H+ + HSO3 H2O + SO2.                    

B. Fe2+ + SO42- FeSO4.

Xem thêm: bài 10 trang 104 sgk toán 9 tập 1

C. Mg2+ + CO32- MgCO3.