chuyển động bằng phản lực tuân theo

Câu hỏi:

22/12/2022 7,672

D. Định luật bảo toàn động lượng.

Bạn đang xem: chuyển động bằng phản lực tuân theo

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án chính là: D

Trong không khí dải ngân hà (không với ko khí), hoạt động của thương hiệu lửa hoặc hoạt động vị phản lực ko tùy thuộc vào môi trường thiên nhiên bên phía ngoài nên động lượng được bảo toàn.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật lượng m, đặt tại chừng cao h đối với mặt mày khu đất nhập trọng ngôi trường của Trái Đất thì thế năng trọng ngôi trường của vật được xác lập theo dõi công thức nào? Chọn mốc tính thế năng ở mặt mày khu đất.

A. Wt = mgh.

B. Wt=12mgh.

C. Wt = mg.

D. Wt = mh.

Câu 2:

Hai vật với lượng m1 = 2m2, hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời có tính rộng lớn v1 = 2v2. Động lượng của nhì vật với quan lại hệ:

A. p1 = 2p2.

B. p1 = 4p2.

C. p2 = 4p1.

D. p1 = p2.

Câu 3:

Công của trọng tải Lúc vật rơi tự động do:

A. bằng phẳng tích của lượng với tốc độ rơi tự tại và hiệu chừng cao nhì đầu tiến trình.

B. Phụ nằm trong nhập hình dạng và độ dài rộng lối đi.

Xem thêm: tả đồ vật lớp 5

C. Không tùy thuộc vào địa điểm đầu và địa điểm cuối lối đi.

D. Không tùy thuộc vào lượng của vật dịch rời.

Câu 4:

Công suất có tính rộng lớn được xác lập bằng

A. độ quý hiếm công với năng lực tiến hành.

B. công tiến hành nhập một đơn vị chức năng thời hạn.

C. công tiến hành bên trên một đơn vị chức năng chừng lâu năm.

D. tích của công và thời hạn tiến hành công.

Câu 5:

Một vật hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời v ko thay đổi bên dưới ứng dụng của lực ko thay đổi và nằm trong phía hoạt động. Công suất của lực là:

A. Phường = F.v.t

B. F.v

C. Phường = F.t

D. P =Fv

Câu 6:

Một vật với trọng lượng 1 N hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời v thì với động năng 1 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi cơ véc tơ vận tốc tức thời của vật bằng:

A. 0,45 m/s.

B. 1,0 m/s.

C. 1,4 m/s.

Xem thêm: soạn sinh 8 bài 3

D. 4,5 m/s.