cơ năng là đại lượng

Trong vật lý cơ, một đại lượng vô hướng là 1 đại lượng vật lý cơ không bao giờ thay đổi Khi xoay hoặc di chuyển hệ tọa chừng (trong cơ học tập Newton), hoặc luật lệ đổi khác Lorentz hoặc di chuyển không-thời gian trá (thuyết tương đối). Đại lượng vô phía là 1 đại lượng được mô tả tự một trong những ví dụ, ko phía, ko chiều. Ví dụ như: lượng, áp suất khí quyển và vận tốc.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Trường vô hướng
  • Lý thuyết ngôi trường vô hướng

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Arfken, George (1985). Mathematical Methods for Physicists . Academic press. ISBN 0-12-059820-5.
  • Feynman, Richard Phường.; Leighton, Robert B.; Sands, Matthew (2006). The Feynman Lectures on Physics. 1. ISBN 0-8053-9045-6.