công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính r mang dòng điện i

Câu hỏi:

14/05/2020 73,754

Đáp án A

Cảm ứng kể từ bên trên tâm của vòng thừng tròn xoe sở hữu nửa đường kính R đem dòng sản phẩm năng lượng điện I là: B = 2.10-7I/R.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này bên dưới đấy là sai? Lực kể từ là lực tương tác

A. Giữa nhì nam giới châm

B. Giữa một nam châm hút và một dòng sản phẩm điện

C. Giữa nhì dòng sản phẩm điện 

D. Giữa nhì năng lượng điện đứng yên

Câu 2:

Một thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện được sắp xếp bám theo phương ở ngang, sở hữu chiều kể từ Bắc cho tới Nam. Nếu thừng dẫn Chịu lực kể từ thuộc tính lên thừng sở hữu chiều kể từ bên trên xuống bên dưới thì chạm màn hình kể từ sở hữu chiều:

A. Từ Đông thanh lịch Tây.

B. Từ Tây thanh lịch Đông.

C. Từ bên trên xuống bên dưới.

D. Từ bên dưới lên bên trên.

Câu 3:

Lực Lorenxo thuộc tính lên một năng lượng điện q hoạt động tròn xoe vô kể từ trường

A. chỉ hướng về phía tâm Lúc q > 0.

B. luôn luôn khuynh hướng về tâm của tiến trình.

Xem thêm: mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở đông nam bộ là

C. ko Kết luận được vì thế còn tùy theo vị trí hướng của véc - tơ chạm màn hình kể từ.

D. luôn tiếp tuyến với tiến trình.

Câu 4:

Đặc điểm này tại đây ko nên Điểm sáng của vecto chạm màn hình kể từ bên trên một điểm vô kể từ trường?

A. Có phương tiếp tuyến với đàng mức độ kể từ bên trên điểm cơ.

B. Có chiều nằm trong chiều với kể từ ngôi trường bên trên điểm cơ.

C. Điểm đặt điều đặt bên trên trung điểm của thừng dẫn đang tạo ra rời khỏi kể từ ngôi trường cơ.

D. Có khuôn khổ tùy theo dòng sản phẩm năng lượng điện tạo ra kể từ ngôi trường.

Câu 5:

Chọn câu sai

A. Từ ngôi trường ko thuộc tính lực lên một năng lượng điện hoạt động tuy vậy song với những đàng mức độ kể từ.

B. Lực kể từ tiếp tục đạt độ quý hiếm cực to Lúc năng lượng điện hoạt động vuông góc với kể từ ngôi trường.

C. Qũy đạo của electron hoạt động vô kể từ ngôi trường là 1 trong những đàng tròn xoe.

D. Độ rộng lớn của lực Lorenxo tỉ trọng với q và v.

Câu 6:

Một đoạn thừng trực tiếp sở hữu dòng sản phẩm năng lượng điện I được đặt điều vô một kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B. Để lực thuộc tính lên thừng đạt độ quý hiếm cực to thì góc đằm thắm thừng dẫn và B nên bằng

A. α=900

B. α=00

C. α=600

Xem thêm: nhiệt năng của một vật là

D. α=1800