công thức tính góc giữa hai đường thẳng

1. Công thức tính góc thân ái hai tuyến phố trực tiếp nhập mặt mày bằng phẳng 1.1 Tính theo dõi góc thân ái nhị vecto chỉ phương: Trong mặt mày bằng phẳng với hệ trục tọa phỏng...

1. Công thức tính góc thân ái hai tuyến phố trực tiếp nhập mặt mày phẳng

1.1 Tính theo dõi góc thân ái nhị vecto chỉ phương:

Bạn đang xem: công thức tính góc giữa hai đường thẳng

Trong mặt mày bằng phẳng với hệ trục tọa phỏng $Oxy$, mang đến hai tuyến phố đường thẳng liền mạch $d_1, d_2.$
Gọi $\vec{u_1}=(a_1;b_1),\vec{u_2}=(a_2;b_2)$
lần lượt là vec-tơ chỉ phương của $d_1, d_2.$
Khi tê liệt, cos của góc thân ái hai tuyến phố trực tiếp được xem theo dõi công thức:
$\cos(d_1,d_2)=|\cos(\vec{u_1},\vec{u_2})|=\frac{|\vec{u_1}.\vec{u_2}|}{|\vec{u_1}|.|\vec{u_2}|} \ \ = \ \ \frac{|a_1a_2+b_1b_2|}{{\sqrt{a^2_1+b^2_1}.\sqrt{a^2_2+b^2_2}}}$

1.2 Tính theo dõi góc thân ái nhị vec-tơ pháp tuyến:
Gọi $\vec{n_1}=(A_1;B_1),\vec{n_2}=(A_2;B_2)$
lần lượt là vec-tơ pháp tuyến của $d_1, d_2.$
Khi tê liệt, góc thân ái hai tuyến phố trực tiếp này được xem theo dõi công thức:
$\cos(d_1,d_2)=|\cos(\vec{n_1},\vec{n_2})|=\frac{|\vec{n_1}.\vec{n_2}|}{|\vec{n_1}|.|\vec{n_2}|} \ \ = \ \ \frac{|A_1A_2+B_1B_2|}{{\sqrt{A^2_1+B^2_1}.\sqrt{A^2_2+B^2_2}}}$

Xem thêm: ngữ văn lớp 6 chân trời sáng tạo

2. Công thức tính góc thân ái hai tuyến phố trực tiếp nhập ko gian

Tương tự động mục 1.1, tớ với công thức tính số đo của góc thân ái hai tuyến phố trực tiếp nhập không khí $Oxyz.$

Xem thêm: soạn văn 9 bài kiều ở lầu ngưng bích

Trong không khí với hệ trục tọa phỏng $Oxyz$, mang đến hai tuyến phố đường thẳng liền mạch $d_1, d_2.$
Gọi $\vec{u_1}=(a_1;b_1;c_1),\vec{u_2}=(a_2;b_2;c_2)$
lần lượt là vec-tơ chỉ phương của $d_1, d_2.$
Khi tê liệt, cosin của góc thân ái hai tuyến phố trực tiếp này được xem theo dõi công thức:
$\cos(d_1,d_2)=|\cos(\vec{u_1},\vec{u_2})|=\frac{|\vec{u_1}.\vec{u_2}|}{|\vec{u_1}|.|\vec{u_2}|} \ \ = \ \ \frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{{\sqrt{a^2_1+b^2_1+c^2_1}.\sqrt{a^2_2+b^2_2+c^2_2}}}$

Lưu ý: Trong không khí thì không tồn tại công thức tương tự động như mục 1.2.

Theo MATHvn. Người đăng: Tố Uyên.