đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

Câu hỏi:

03/08/2019 73,182

A. Cơ thể con cái sinh đi ra trọn vẹn tương tự nhau và tương tự khung người u ban đầu

Bạn đang xem: đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

B. Tạo đi ra thành viên mới nhất rất rất phong phú về những Điểm lưu ý quí nghi

Đáp án chủ yếu xác

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu nhập một thời hạn ngắn

D. Tạo đi ra những thành viên thích ứng chất lượng tốt với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định định

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để nhân loài cây ăn ngược nhiều năm người tao thông thường phân tách cành vì?

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công siêng sóc

B. Phương pháp này chung nhân tương tự nhanh chóng và nhiều

C. Phương pháp này chung tránh khỏi sâu sắc bệnh tạo ra hại

D. Phương pháp này chung tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trị giã chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được trị giã nhờ bão táp, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được trị giã chỉ nhờ bão táp, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trị giã nhờ bão táp, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: soạn văn bài người đàn ông cô độc giữa rừng

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. phẳng phiu bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh sinh ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo ra ra?

A. Từ một trong những phần của cơ sở sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân thuộc của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là mẫu mã sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không với sự thống nhất thân thuộc giao phó tử đực và giao phó tử cái

C. Có sự thống nhất thân thuộc giao phó tử đực và giao phó tử cái

Xem thêm: lịch sử và địa lý lớp 7

D. Chỉ cần thiết giao phó tử cái