dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của

Câu hỏi:

19/04/2020 21,774

Chọn A

Bạn đang xem: dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của

Dẫn nhiệt độ là mẫu mã truyền nhiệt độ đa số của hóa học rắn còn hóa học lỏng và hóa học khí dẫn nhiệt độ xoàng.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao về mùa giá tiền Khi sờ vô miếng đồng tao cảm nhận thấy giá tiền rộng lớn Khi sờ vô miếng mộc ? Có cần nhiệt độ chừng của đồng thấp rộng lớn của mộc ko ?

Câu 2:

Tại sao vô ngày hè, bầu không khí vô căn nhà cái tôn rét rộng lớn vô căn nhà cái giành ; còn ngày đông, bầu không khí vô căn nhà cái tôn lại giá tiền rộng lớn vô căn nhà cái giành.

Câu 3:

Trong những cơ hội bố trí vật tư dẫn nhiệt độ kể từ chất lượng tốt rộng lớn cho tới xoàng rộng lớn tại đây, cơ hội nào là là đúng?

A. Đồng, nước, thủy tinh anh, bầu không khí.

B. Đồng, thủy tinh anh, nước, bầu không khí.

C. Thủy tinh anh, đồng, nước, bầu không khí.

D. Không khí, nước, thủy tinh anh, đồng.

Câu 4:

Trong sự dẫn nhiệt độ, nhiệt độ tự động truyền

A. Từ vật đem nhiệt độ năng to hơn sang trọng vật đem nhiệt độ năng nhỏ rộng lớn.

Xem thêm: công thức tính sai số

B. Từ vật đem lượng to hơn sang trọng vật đem lượng nhỏ rộng lớn.

C. Từ vật đem nhiệt độ chừng cao hơn nữa sang trọng vật đem nhiệt độ chừng thấp rộng lớn.

D. Cả tía câu bên trên đều chính.

Câu 5:

Sự dẫn nhiệt độ chỉ hoàn toàn có thể xẩy ra thân thích nhì vật rắn khi

A. nhì vật đem nhiệt độ năng không giống nhau

B. nhì vật đem nhiệt độ năng không giống nhau, xúc tiếp nhau.

C. nhì vật đem nhiệt độ chừng không giống nhau.

D. nhì vật đem nhiệt độ chừng không giống nhau, xúc tiếp nhau.

Câu 6:

Bản hóa học của sự việc dẫn nhiệt độ là

A. sự truyền nhiệt độ chừng kể từ vật này cho tới vật không giống.

B. sự truyền nhiệt độ năng kể từ vật này cho tới vật không giống.

Xem thêm: ở cấp độ phân tử thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế

C. sự triển khai công kể từ vật này lên vật không giống.

D. sự truyền động năng của những nguyên vẹn tử, phân tử này sang trọng nguyên vẹn tử, phân tử không giống.