đạo hàm của cos bình x

Câu hỏi:

18/06/2019 279,265

B: -sin2 x

Bạn đang xem: đạo hàm của cos bình x

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn B.

Áp dụng công thức  với u = cos x.

y’ = (cos2x)’ = 2.cosx. (cosx)’ = 2cosx.(-sinx) = -sin2x.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính đạo hàm của hàm số sau:

D. Đáp án khác

Câu 2:

Hàm số hắn = tanx – cotx  có đạo hàm là:

Câu 3:

Hàm số y = sin2x. cosx sở hữu đạo hàm là:

A. y’ = sinx(3cos2x – 1).

B. y’ = sinx(3cos2x + 1).

Xem thêm: mạch cảm xúc mùa xuân nho nhỏ

C. y’ = sinx(cos2x + 1).

D. y’ = sinx(cos2x – 1).

Câu 4:

Tính đạo hàm của hàm số sau:

Câu 5:

Hàm số hắn = x2.cosx sở hữu đạo hàm là:

A. y’ = 2x.cosx – x2sinx.

B. y’ = 2x.cosx + x2sinx.

C. y’ = 2x.sinx – x2cosx.

D. y’ = 2x.sinx + x2cosx.

Câu 6:

Tính đạo hàm của hàm số sau: y = sin 3x.cos 5x

A: cos 8x - cos 2x

B: 2 cos 8x - cos 2x

C: 4 cos 8x - cos2x

D: Đáp án khác

Xem thêm: soạn nghị luận trong văn bản tự sự