để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

Câu hỏi:

03/08/2019 60,720

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công siêng sóc

Bạn đang xem: để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

B. Phương pháp này gom nhân giống như thời gian nhanh và nhiều

C. Phương pháp này gom tránh khỏi sâu sắc bệnh tạo nên hại

D. Phương pháp này gom tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm ko nằm trong sinh đẻ vô tính là?

A. Cơ thể con cái sinh đi ra trọn vẹn giống như nhau và giống như khung người u ban đầu

B. Tạo đi ra thành viên mới mẻ rất rất nhiều mẫu mã về những điểm lưu ý mến nghi

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. Tạo đi ra những thành viên thích ứng chất lượng tốt với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định định

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trị nghiền chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được trị nghiền nhờ dông tố, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được trị nghiền chỉ nhờ dông tố, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trị nghiền nhờ dông tố, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 8

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. phẳng bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa được tạo ra ra?

A. Từ một trong những phần của cơ sở sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân mật của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là kiểu dáng sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không với sự thống nhất thân mật phó tử đực và phó tử cái

C. Có sự thống nhất thân mật phó tử đực và phó tử cái

Xem thêm: biểu hiện của bạo lực học đường

D. Chỉ cần thiết phó tử cái