de thi cuối kì 2 lớp 5 môn toán năm 2023

Tuyển lựa chọn Sở 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở tối đa tinh lọc được những Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn và thuế tầm kể từ đề ganh đua Toán lớp 5 của những ngôi trường Tiểu học tập. Hi vọng cỗ đề ganh đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện và đạt sản phẩm cao trong những bài bác ganh đua Học kì 2 môn Toán lớp 5.

Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất

Xem thử

Bạn đang xem: de thi cuối kì 2 lớp 5 môn toán năm 2023

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ 60 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 2 bạn dạng word đem lời nói giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 bám theo Thông tư 22

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

I.TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh nhập vần âm trước ý đúng:

Câu 1. Số thập phân bao gồm 55 đơn vị chức năng, 7 Tỷ Lệ, 2 phần ngàn viết lách là:

A. 55, 720                  B. 55, 072                    C. 55,027                     D. 55,702

Câu 2: Phép trừ  712,54 - 112,54 đem két trái khoáy chính là:

A. 70,54                     B. 700,54                      C. 600                         D. 700,54

Câu 3. Viết số phù hợp nhập địa điểm chấm:

Giá trị của biểu thức: 8,98 + 1,02 × 12 là: 

A. 22,22                  B. 12,24                  C. 10,00                  D. 21,22

Câu 4. Viết số phù hợp nhập địa điểm chấm: 

2 giờ 15 phút = ........ phút
A. 120              B. 135               C. 215               D. 205 

Câu 5.  Viết số phù hợp nhập địa điểm chấm:

55 ha 17 m2 = ........ ha

A. 55,0017                  B. 55,17                 C. 55, 017                   D. 55, 000017

Câu 6. Lớp học tập đem 18 phái đẹp và 12 phái mạnh. Hỏi số học viên phái đẹp cướp từng nào Tỷ Lệ số học viên cả lớp?

A. 150%                 B. 60%                   C. 40%                  D. 80%

II. TỰ LUẬN

Câu 7. Đặt tính rồi tính:
a/ 355,23 + 347,56                      b/ 479,25 – 367,18
c/ 28,5 × 4,3                                d/ 24,5 : 7

Câu 8. Một người lên đường xe cộ máy kể từ xuất hành kể từ A khi 8 giờ một phần hai tiếng và cho tới B khi 9h 42 phút. Quãng lối AB lâu năm 60km. Em hãy tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe cộ máy với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 9. Một mảnh đất nền hình thang đem lòng rộng lớn 150 m và lòng nhỏ nhắn vị Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất lòng rộng lớn, độ cao vị Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất lòng rộng lớn. Tính diện tích S miếng  đất hình thang đó?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 bám theo Thông tư 22

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1Chữ số 5 nhập số 162,57 chỉ:

A. 5 đơn vị chức năng                 B. 5 Tỷ Lệ                C. 5 chục                 D. 5 phần chục            

Câu 2: Hỗn số Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất được viết lách bên dưới dạng phân số là: 

Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất

Câu 3: Viết số phù hợp nhập địa điểm chấm: 5840g = …. kg 

A. 58,4              B. 5,84              C. 0,584              D. 0,0584

Câu 4: Có trăng tròn viên bi, nhập cơ đem 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh rờn, 5 viên bi đỏ tía, 8 viên bi vàng. Như vậy Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất số viên bi đem màu: 

A. Nâu              B. Đỏ                 C. Đỏ                   D. Trắng                      

Câu 5: Khoảng thời hạn kể từ khi 9h xoàng xĩnh 10 phút cho tới 9h một phần hai tiếng là: 

A. 10 phút            B. trăng tròn phút              C. một phần hai tiếng           D. 40 phút        

Câu 6: Một thị xã đem 320ha khu đất trồng cây cafe và 480ha khu đất trồng cây cao su thiên nhiên. Hỏi diện tích S khu đất trồng cây cao su thiên nhiên vị từng nào Tỷ Lệ diện tích S khu đất trồng cây cà phê? 

A. 150%               B. 15%                C. 1500%              D. 105%             

Câu 7: Hình lập phương đem cạnh là 5m. Vậy thể tích hình cơ là: 

A. 150 m3            B. 125 m3                 C. 100 m3             D. 25 m3

Câu 8: 

a. Tìm nó, biết:                                           b. Tính độ quý hiếm biểu thức:

34,8 : nó = 7,2 + 2,8                                   21,22 + 9,072 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một người lên đường xe cộ máy xuất hành kể từ A khi 8 giờ một phần hai tiếng và cho tới B khi 9h một phần hai tiếng. Quãng lối AB lâu năm 60km. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe cộ máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ? 

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem lâu năm 120m, chiều rộng lớn vị 90m. Người tao trồng lúa bên trên thửa ruộng cơ, khoảng cứ 100m2 nhận được 15kg thóc. Tính: 

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó? 

b) Trên cả thửa ruộng cơ, người tao thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 bám theo Thông tư 22

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 3)

Phần I. Trắc nghiệm (7điểm)Khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính hoặc triển khai theo như đúng đòi hỏi của những bài bác luyện tiếp sau đây..

Câu 1. Hỗn số Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất được viết lách bên dưới dạng số thập phân là: 

     A. 3,25                B. 32,5                 C. 3,4                 D. 3,2

Câu 2. Số lớn số 1 trong những số thập phân: 53,02; 35,2; 53,2; 32,05 là: 

     A. 53,2                B. 35,2                  C. 53,02            D. 32,05

Câu 3: Một người công nhân thực hiện 1 thành phầm không còn 1 phút 12 giây. Hỏi người công nhân cơ thực hiện 8 thành phầm như vậy không còn từng nào thời gian?

     A. 1 phút 12 giây              B. 8 phút 36 giây             C. 9 phút 36 giây

Câu 4. Thể tích của cái vỏ hộp đem chiều lâu năm 4cm, chiều rộng lớn 3cm và chiểu cao 2,5cm là : 

     A. 14cm3                  B. 35cm3                  C. 59cm3               D. 30cm3

Câu 5. Đổi 3km 48m = ... km. Số phù hợp nhằm điền nhập địa điểm chấm là: 

     A. 3,48                      B. 3,048                    C. 348                   D. 3048

Câu 6. Một khối kim mô hình lập phương hoàn toàn có thể tích 2,45cm3 nặng trĩu 18,62g. Hỏi khối sắt kẽm kim loại nằm trong hóa học hoàn toàn có thể tích 3,5cm3 cận nặng trĩu từng nào gam?

    A. 7,6 g                     B. 13,034 g               C. 26,6 g               D. 26,22 g

Câu 7: Một ngôi trường tè học tập đem 600 học viên, số học viên phái đẹp cướp 55% số học viên toàn ngôi trường. Số học viên phái mạnh của ngôi trường tè học tập cơ là:

    A. 270 học viên               B. 330 học viên                 C. 45 học tập sinh

Câu 8: Một hình tam giác có tính lâu năm cạnh lòng 4,2dm và chiểu cao 1,2dm. Diện tích của hình tam giác dó là:

    A. 5,4dm2                        B. 10,8 dm2                      C. 2,7 dm2 

Câu 9. Kết trái khoáy của phép tắc tính: 17giờ 25 phút : 4 = ........  là :

    A. 4 giờ 6 phút                 B. 4 giờ 21 phút               C. 4 giờ 15 phút     

Câu 10. Cho Y + 3,18 = 2,5 x 4. Giá trị của số Y là:

     A. 10                    B. 10,18                  C. 10,22                D. 6,82

Câu 11. Một hình tròn trụ đem nửa đường kính 5dm. Diện tích của hình tròn trụ cơ là:

     A. 78,5 dm2          B. 314 dm2            C. 31,4 dm2           D. 15,7 dm2 

Câu 12. Một cái vỏ hộp đem chứa chấp 120 viên bi bao gồm 15 viên bi red color, 28 viên bi greed color, 41 viên bi màu sắc tím và  36 viên bi gold color. Nếu ko nhìn nhập vỏ hộp thì rất cần được kéo ra tối thiểu từng nào viên bi nhằm chắc chắn rằng số bi kéo ra đem đầy đủ cả tư màu? 

     A. 120 viên           B. 85 viên             C. 80 viên             D. 106 viên

Phần II: Tự luận (3điểm)                                                                                                                                                  

Câu 13. Đặt tính rồi tính:

134,57 + 302,31         86,345 – 42,582             27,35 x 3,2              58,039 : 4,57    

Câu 14. Một xe hơi xuất hành kể từ Tỉnh Ninh Bình khi 7 giờ một phần hai tiếng và cho tới thủ đô khi 9h với véc tơ vận tốc tức thời 63 km/giờ. Hỏi quãng lối kể từ Tỉnh Ninh Bình cho tới thủ đô lâu năm từng nào ki-lô-mét?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 bám theo Thông tư 22

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 4)

I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm)

Chọn ý chính ghi nhập bài bác thực hiện.

Câu 1. Số nhỏ nhắn nhất trong những số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

     a. 3,505                b. 3,050               c. 3,005                d. 3,055

Câu 2. Trung bình một người công nhân thực hiện một thành phầm không còn 1giờ một phần hai tiếng. Người cơ thực hiện 5 thành phầm rơi rụng bao lâu ?

        a.7 giờ một phần hai tiếng                               b. 7 giờ 50 phút

        c.6 giờ 50 phút                               d. 6 giờ 15 phút

Câu 3. Có từng nào số thập phân ở thân thiết 0,5 và 0,6:

    a. Không đem số nào là             b. 1 số ít             c. 9 số            d. Rất nhiều số

Câu 4.  Hỗn số Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất viết trở thành số thập phân là:

    a. 3,90                 b. 3,09                 c. 3,9100                  d. 3,109

Câu 5. Tìm một vài biết trăng tròn % của chính nó là 16. Số cơ là :

   a. 0,8                   b. 8                       c. 80                      d. 800

Xem thêm: ở cấp độ phân tử thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế

Câu 6. Đúng điền Đ, sai điền S nhập dù rỗng.

Một hình lập phương đem diện tích S xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương cơ là: 

Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất

Câu 7. Trong những véc tơ vận tốc tức thời sau, véc tơ vận tốc tức thời nào là rộng lớn nhất?

a. 810m/phút               b. 0,78km/phút                d. 12,5m/giây           d.48km/giờ

Câu 8. Điền số phù hợp nhập địa điểm chấm:

a. 0,48m2   = ……  cm2                          b. 0,2kg = …… g

c. 5628dm3 = …… m3                          d. 3h 6 phút = ….giờ

II. TỰ LUẬN: ( 4 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính và tính:

         a. 56,72 + 76,17                         b. 367,21 - 128,82      

         c. 3,17 × 4,5                               d. 52,08 : 4,2          

Bài 2. (2 điểm) Quãng lối AB lâu năm 180 km. Lúc 7 giờ một phần hai tiếng, một xe hơi lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/giờ, đồng thời cơ một xe cộ máy lên đường kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi: 

a. Hai xe cộ gặp gỡ nhau khi bao nhiêu giờ?

b. Chỗ 2 xe cộ gặp gỡ nhau cơ hội A từng nào ki-lô-mét?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 bám theo Thông tư 22

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 5)

Phần 1: Khoanh nhập trước câu vấn đáp chính.

Câu 1. Số phù hợp viết lách nhập địa điểm chấm: 2 phút trăng tròn giây = ... giây

A. 220                     B. 40                    C. 140                        D. 80

Câu 2. Số  viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 89,100                 B. 8,900                C. 8,9                        D. 8,09

Câu 3. 3m 6cm = ……. mm. Số phù hợp viết lách nhập địa điểm chấm là:

A. 360                      B. 306                   C. 3060                    D. 3600

Câu 4. 10% của 8dm là: 

A. 10cm                    B. 70cm                C. 8cm                      D. 0,8cm

Câu 5. Cho hình vẽ, chu vi của hình vẽ là: 

Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất

A. 6,28cm                 

B. 10,28cm      

C. 12,56cm      

D. 16,56cm

Câu 6. Thể tích của một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 6cm, chiều rộng lớn 5cm, độ cao 8cm là:

A. 240                  B. 240cm               C. 240cm2                  D. 240cm3

Phần 2: Tự luận

Câu 1. Tính

a) 465,74 + 352,48         b) 196,7 – 97,34           c) 67,8 x 3,5         d) 52 : 1,6 

Câu 2. Tìm x, biết:

  a) x : 2,2 = 28,7 – 13,5                                    b) x x 12,5 = (32,6 – 10,4) : 5

Câu 3. Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 18m, chiều rộng lớn vị Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất chiều lâu năm. Người tao dành riêng 32,5% diện tích S mảnh đất nền cơ thực hiện mái ấm. Tính diện tích S khu đất thực hiện mái ấm.

Câu 4. Tỉnh A và tỉnh B xa nhau 180km. Cùng một khi cả nhị cả nhị xe hơi khởi đầu từ nhị tỉnh với véc tơ vận tốc tức thời ngược nhau, sau 2 tiếng đồng hồ bọn chúng gặp gỡ nhau.

a) Hỏi từng giờ cả nhị xe hơi lên đường được từng nào ki-lô-mét?

b) Tính véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi, biết véc tơ vận tốc tức thời xe hơi kể từ A vị Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất vận tốc xe hơi kể từ B.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 bám theo Thông tư 22

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 6)

Câu 1.

a) Số lớn số 1 nhập số 4,079; 4,097; 4,709; 4,907 là:  

A. 4,079           B. 4,709            C. 4,907             D. 4,079

b)  Số thập phân bao gồm 55 đơn vị chức năng, 2 Tỷ Lệ, 7 phần nghìn 

A. 55,207              B. 55,072              C. 55,702              D. 55,027                        

Câu 2.

a) Phân số Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất được viết lách bên dưới dạng tỉ số Tỷ Lệ là: nút 1 trắc nghiệm

A. 70%                  B. 75%                 C. 80%                D. 85%

b) Hỗn số Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất được viết lách bên dưới dạng phân số là:

Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất

Câu 3. Một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm, độ cao 4dm. Vậy thể tích của hình cơ là: Mức 1 trắc nghiệm

A. 300m3               B. 300dm3              C. 30dm3            D. 3dm3

Câu 4. Đặt tính rồi tính:

           51,648 : 6,4                   98,32 – 29,568

Câu 5. Tìm x,  biết:

      x – 5,82 = 44,1 : 3,5                            36 : x = 22,4 - 8

Câu 6. Điền  vào địa điểm chấm Mức 1 tự động luận

      55 ha 17 m2 = …. m2                                      12,5 m3 = ... dam3

Câu 7. Tính độ quý hiếm của biểu thức 201,5 – 36,4 : 2,5 × 0,9.

Câu 8. Giải toán: Quãng lối AB lâu năm 356km. Hai xe hơi xuất hành đồng thời, một xe cộ lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 44km/giờ, một xe cộ lên đường kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Hỏi:

a) Từ khi chính thức lên đường, sau bao nhiêu giờ nhị xe cộ gặp gỡ nhau? 

b) Chỗ gặp gỡ nhau cơ hội A từng nào ki-lô-mét?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 bám theo Thông tư 22

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 7)

Câu 1. Số thập phân bao gồm 68 đơn vị chức năng, 9 phần chục, 4 Tỷ Lệ viết lách là:

A. 68, 904                   B. 68, 94                C. 68,094               D. 689,4

Câu 2. Phép trừ 712,54 - 112,54 đem sản phẩm chính là:

A. 70,54                      B. 700,54               C. 600                    D. 700,54

Câu 3. Giá trị của biểu thức: 136,5 – 100 : 2,5  ×   0,9 là: 

A. 100,5                      B. 110,5                 C. 100                     D. 105,5

Câu 4. 2 tiếng đồng hồ 15 phút = .... phút

A. 120 phút                B. 135 phút            C. 215 phút                     D. 205 phút

Câu 5.  Viết số phù hợp nhập địa điểm chấm: 55 ha 17 m2 = .....,.....ha

A. 55,0017                 B. 55,17                 C. 55, 017                   D. 55, 000017

Câu 6.  Lớp học tập đem 18 phái đẹp và 12 phái mạnh. Hỏi số học viên phái đẹp cướp từng nào Tỷ Lệ số học viên cả lớp?

A. 150%                     B. 60 %                 C. 40%                        D. 80%

Câu 7. Đặt tính rồi tính:
a) 355,23 + 347,56            b) 479,25 – 367,18              c) 28,5 x 4,3              d) 24,5 : 7
Câu 8. Tìm x biết: x – 23,4 = 8,4 × 2

Câu 9.  Một người lên đường xe cộ máy kể từ xuất hành kể từ A khi 8 giờ một phần hai tiếng và cho tới B khi 10 giờ một phần hai tiếng. Quãng lối AB lâu năm 120km. Em hãy tính véc tơ vận tốc tức thời của xe cộ máy với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 10. Một miếng   khu đất hình thang đem lòng rộng lớn 150 m và lòng nhỏ nhắn bằng Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất đáy rộng lớn, độ cao vị 50 % lòng nhỏ nhắn. Tính diện tích S  mảnh khu đất hình thang đó?

..........................

..........................

..........................

Xem thử

Xem tăng cỗ đề ganh đua Toán lớp 5 năm 2023 Học kì 1, Học kì 2 bám theo Thông tư 22 đem đáp án, rất rất hoặc khác:

 • [Năm 2023] Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22 đem đáp án (5 đề)
 • Bộ 17 Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22 đem đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 bám theo Thông tư 22 đem ma mãnh trận (10 đề)
 • [Năm 2023] Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22 đem đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 bám theo Thông tư 22 tinh lọc (19 đề)
 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22 đem đáp án (6 đề)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Mua mặt hàng rời giá chỉ Shopee Mã code

 • XMen For boss khủng chỉ 60k/chai
 • SRM Simple tặng làm sạch mỹ phẩm 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và bài bác luyện vào ngày cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Bộ Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì hai năm học tập 2022 - 2023 đem đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn và thuế tầm kể từ đề ganh đua của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn quốc.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.