de thi giữa kì 2 lớp 5 môn toán có đáp an

Để học tập chất lượng Toán lớp 5, phần bên dưới là đề thi đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì 2 nâng lên sở hữu điều giải. Hi vọng cỗ đề thi đua này tiếp tục giúp đỡ bạn ôn tập dượt & đạt điểm trên cao trong số bài bác thi đua môn Toán lớp 5.

Bạn đang xem: de thi giữa kì 2 lớp 5 môn toán có đáp an

Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm học tập 2023 tinh lọc, sở hữu đáp án (5 đề - nâng cao)

Xem thử

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì 2 bạn dạng word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo unique Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm) Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Hỗn số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 1) được ghi chép bên dưới dạng số thập phân là :

A. 3,2     C. 3,5

B. 3,1     D. 2,5

Câu 2 (0,5 điểm): Muốn tính nửa đường kính hình trụ lúc biết chu vi tớ thực hiện như sau :

A. Lấy chu vi phân chia mang đến 3,14

B. Lấy chu vi phân chia 3,14 rồi phân chia mang đến 2

C. Lấy chu vi nhân 3,14 rồi phân chia mang đến 2

D. Lấy chu vi phân chia 3,14 rồi nhân mang đến 2

Câu 3 (0,5 điểm): Số phù hợp nhằm điền nhập khu vực chấm: 1/4 m3 = …. cm3 là từng nào ?

A. 25 cm3     B. 250 cm3

C. 2 500 cm3     D. 250 000 cm3

Câu 4 (1 điểm): Một người gửi tiết kiệm ngân sách ngân hàng 10 000 000 đồng lãi vay tiết kiệm ngân sách là 0,5% một mon. Số chi phí lãi sau đó 1 mon được xem là : .

A. 10 000 000 x 100 : 0,5

B. 10 000 000 : 100 x 0,5

C. 10 000 000 x 0,5 x 100

D. 10 000 000 : 100 : 0,5

Câu 5 (1 điểm): Hình tròn xoe sở hữu đàng kính d = 6,2dm Vậy diện tích S hình trụ là

Quảng cáo

a. 30,1754 dm2     b. 13,816 dm2

c. 19,468 dm2     d. 9,734 dm2

Câu 6 (1 điểm): Giá trị của biểu thức:

34,56 x 25,75 + 34,56 x 73,25 + 34,56 được xem là :

A. 34,56 x ( 25,75 + 73,25)

B. 34,56 + ( 25,75 + 73,25)

C. 34,56 x ( 25,75 + 73,25+1)

D. 34,56 + ( 25,75 + 73,25 +1)

Câu 7 (1 điểm): Muốn thực hiện một chiếc vỏ hộp lập phương sở hữu cạnh 20cm ko có nắp đậy và ko tính những mép dán, các bạn Hà nên người sử dụng miếng bìa sở hữu diện tích S là :

A. 2000 cm2     B. 2400 cm2

C. 200 cm2     D. 240 cm2

Câu 8 (1 điểm): Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 2/5 dm , chiều rộng lớn 1/3 dm và chiều cao 3/4 dm là :

A. 6/10 dm3     B. 6/10 dm2

C. 1/10 dm2     D. 1/10 dm3

Phần II. Tự luận (3 điểm)

Câu 9 (1 điểm) Tính

a) 4 năm 3 mon – hai năm 8 tháng

b) 7 giờ 40 phút : 4

Câu 10 (2 điểm): Tính diện tích S hình thang ABCD( hình vẽ)

Quảng cáo

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 1)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm)

- HS khoanh tròn xoe câu 1, 2 trúng được 0,5 điểm. Riêng câu 3, 4, 5, 6, 7, 8 được một điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C B D B A C A D

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 9 (1 điểm): Tính ( từng phần trúng cho một điểm )

Quảng cáo

Đổi thành:

a) 4 năm 3 mon – hai năm 8 tháng

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 1)

b) 7 giờ 40 phút : 4

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 10 (2 điểm): Tính diện tích S hình thang ABCD( hình vẽ)

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 1)

Độ nhiều năm lòng rộng lớn của hình thang ABCD là :

7,8 + 4 = 11,8 ( cm) (0,5 điểm )

Chiều cao tam giác BED ( hoặc độ cao hình thang ABCD) là:

trăng tròn x 2 : 4 = 10(cm) (0,5 điểm )

Diện tích hình thang ABCD là :

(11,8 + 5,5) x 10 : 2 = 86,5 (cm2) (0,75 điểm

Đáp số : 86,5 (cm2) (0,25 điểm )

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo unique Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm) Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1 (1 điểm): Muốn tính độ cao h của tam giác sở hữu lòng a, diện tích S S:

A. h = S x 2 x a

B. h = S x 2 : a

C. h = S : 2 x a

D. h = S : 2 : a

Câu 2 (1 điểm): tường 75% của một bao gạo là 37,5 kilogam gạo . Hỏi 3/5 bao gạo này là từng nào kg?

A. 50kg     B.1,5 kg

C. 15 kilogam     D. 30kg

Câu 3 (1 điểm): Số phù hợp nhằm điền nhập khu vực chấm: 0,04 m3 = ……cm3 là từng nào ?

A. 4     B. 40

C. 40 000     D. 400

Câu 4 (0,5 điểm): Số dư nhập phép tắc phân chia 700 : 2400 phần thập phân của thương nếu như chỉ lấy 2 chữ số là ?

A. 400     B. 40

C. 4     D. 0,4

Câu 5 (1 điểm): Chu vi hình trụ là 12,56 thì diện tích S hình trụ là ?

A. 6,28 cm2     B. 12,56 cm2

C. 3,14 cm2     D. 50,24 cm2

Câu 6 (0,5 điểm): 2,3h = .....giờ ...phút ?

A. 2 tiếng đồng hồ 18 phút     B. 2 tiếng đồng hồ 30 phút

C. 2 tiếng đồng hồ 3 phút     D. 2 tiếng đồng hồ 36 phút

Câu 7 (1 điểm): Tìm x biết 10 : (0,2 + Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 2) ) = 5 . Giá trị của x là :

A. 5     B. 1,62

C. 2     D. 0,5

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 426 + 17,7     b) 58 – 45,7

c) 4,35 x 5,67     d) 109,98 : 42,3

Câu 2 (2 điểm): Hình vuông ABCD có tính nhiều năm cạnh là 10 centimet . Các điểm E, G là trung điểm của AB và BC. Tính diện tích S hình tam giác DEG.

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 2)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- HS khoanh tròn xoe từng câu 4, 6 trúng được 0,5 điểm câu 1, 2, 3, 5, 7 được một điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B D C C B A D

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): HS tiến hành trúng từng phép tắc tính được 0,5 điểm.

a) 426 + 17,7 = 443,7

b) 58 – 45,7 = 12,3

c) 4,35 x 5,67 = 24,6645

d) 109,98 : 42,3 = 2,6

Câu 2 (2 điểm): Hình vuông ABCD có tính nhiều năm cạnh là 10 centimet . Các điểm E, G là trung điểm của AB và BC. Tính diện tích S hình tam giác DEG.

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 2)

Vì E,G là trung điểm của cạnh AB và BC nên tớ sở hữu :

AE = EB = BG = GC = 10 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

10 x 10 = 100( cm2)

Diện tích tam giác AED bởi vì diện tích S tam giác DGC ( vì như thế lòng AE=GC và độ cao AD= DC) ,Vậy tổng diện tích S nhì tam giác AED và DGC là :

10 x 5 : 2 x 2 = 50 (cm2)

Diện tích tam giác BEG là :

5 x 5 : 2= 12,5 ( cm2)

Diện tích tam giác DEG là :

100 - (50 + 12,5) = 37,5 ( cm2)

Đáp số : 37,5 ( cm2)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo unique Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Hình tròn xoe mặt mũi có:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 3)

A. 4 nửa đường kính     B. 3 buôn bán kính

C. 5 nửa đường kính     D. 6 buôn bán kính

Câu 2 (1 điểm): Một hình thang có tính nhiều năm nhì lòng là 1m 8dm và 1,2 m độ cao 1m 2cm . Diện tích hình thang này là :

A. 3,6 m2     B. 1,8 m2

C. 1,53 m2     D.3,04 m2

Câu 3 (0,5 điểm): Trong 1/3 ngày kim phút xoay được từng nào vòng :

A. 8 vòng     B. 3 vòng

C. 4 vòng     D. 6 vòng

Câu 4 (0,5 điểm): Có nhì hình vỏ hộp chữ nhật. Các độ cao thấp của hình vỏ hộp loại nhất đều gấp rất nhiều lần của hình vỏ hộp loại nhì . Thể tích hình vỏ hộp loại nhất vội vàng bao nhiêu đợt thể tích hình vỏ hộp loại hai?

A. gấp đôi     B. 8 lần

C. 4 đợt     D. 6 lần

Câu 5 (0,5 điểm): Muốn tính tổng nhì lòng của hình thang tớ thực hiện như sau :

A. Lấy diện tích S nhân 2 nhân với độ cao .

B. Lấy diện tích S phân chia 2 nhân với độ cao .

C. Lấy diện tích S nhân 2 phân chia mang đến chiều cao

D. Lấy diện tích S phân chia 2 phân chia mang đến chiều cao

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a. 426 + 66,4     b. 71,67 - 29

c. 1 giờ 25 phút x7     d. 5 ngày 12 giờ : 4

Câu 2 (2 điểm): Một khối mộc hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 1,2m , chiều rộng lớn 2dm và độ cao 1,5dm . tường rằng 2dm3 cơ khối lượng 1,5 kilogam . Hỏi khối mộc cơ khối lượng từng nào ki –lô- gam ?

Câu 3 (2 điểm): Tính diện tích S mảnh đất nền ABCD( Hình vẽ)

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 4 (1 điểm): Tìm x biết :

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 3)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh trúng từng câu mang đến 0,5 riêng rẽ câu 2 cho một điểm

Xem thêm: công thức tính bán kính mặt cầu

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A C A B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính( Mỗi câu trúng mang đến 0,5 điểm)

a. 426 + 66,4 = 492,4

b. 71,67 – 29 = 42,67

c. 1 giờ 25 phút x7 = 7 giờ 175 phút = 9h 55 phút

d. 5 ngày 12 giờ : 4 = một ngày 9 giờ

Câu 2 (2 điểm): Một khối mộc hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 1,2m , chiều rộng lớn 2dm và độ cao 1,5dm . tường rằng 2dm3 cơ khối lượng 1,5 kilogam . Hỏi khối mộc cơ khối lượng từng nào ki –lô- gam ?

Đổi 1,2m= 12dm ( 0,25 điểm)

Thể tích khối mộc là : 12 x 2 x 1,5 = 36(dm3) ( 0,5 điểm)

Cách 1: 36 dm3 vội vàng 2dm3 số đợt là : 36 : 2 = 18 (lần) ( 0,5 điểm)

Khối mộc cơ khối lượng là: 1,5 x 18 = 27 (kg) ( 0,5 điểm)

Cách 2: 1 dm3 mộc khối lượng là: 1,5 : 2 = 0,75(kg)

Khối mộc cơ khối lượng là: 0,75 x 36 = 27 (kg)

Đáp số : 27 kilogam ( 0,25 điểm)

Câu 3: Tính diện tích S mảnh đất nền ABCD( Hình vẽ)

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 3)

Vì EBCD là hình bình hành nên DC = EB = 27m ( 0,25 điểm)

Diện tích tam giác vuông AEB là: 27 x18 : 2 =243 (m2) ( 0,5 điểm)

Diện tích hình bình hành EBCD là: 27 x 21 = 567(m2) ( 0,5 điểm)

Diện tích mảnh đất nền là : 243 + 567 = 810(m2) ( 0,5 điểm)

Đáp số : 810m2 ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm): Tìm x biết:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 3)

Ta có Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 3)

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 3)

Hay Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 3)

Vậy: 25 - x = 21 = 25 - 21 = 4

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo unique Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1 (0,5 điểm): 10% của 8 dm là

A. 10cm     B. 70 cm

C. 8 centimet     D. 0,8 cm

Câu 2 (0,5 điểm): 12 giờ nửa tiếng : 5 = ?

A. 2 tiếng đồng hồ 6 phút     B. 2 tiếng đồng hồ 46 phút

C. 2 tiếng đồng hồ 50 phút     D. 2 tiếng đồng hồ 30 phút

Câu 3 (0,5 điểm): Muốn tính độ cao h của hình thang lúc biết lòng rộng lớn a, lòng bé bỏng b, diện tích S S tớ thực hiện như sau :

A. Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

B. Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

C. Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

D. Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 4 (0,5 điểm): 1 giờ 15 phút = ... giờ . Số phù hợp điền nhập khu vực chấm là :

A. 1,15     B. 1,25

C. 115     D. 75

Câu 5 (1 điểm): Cho nữa hình trụ H như hình mặt mũi . Chu vi hình H là :

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

A. 18,84 centimet.     B. 9,42 cm

C. 15,42cm     D. 28,26 centimet.

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 456 + 34,7        b) 567 – 34,69

c) 234,5 x 3,9        d) 52: 1,6

Câu 2 (2 điểm): Tính lòng của hình thang sở hữu diện tích S 240cm, lòng to hơn lòng bé bỏng 4cm .và nếu như tăng lòng lớn mạnh 5 centimet thì diện tích S gia tăng 30 cm2.

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 3 (2 điểm): Cho hình chữ nhật ABCD sở hữu AB = 48cm, AD = 36 centimet . tường AM = 1/3 AB , ND = một nửa AN. Tính diện tích S tam giác MNC .

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 4 (1 điểm): Tìm x biết: 1,2x + 2,3 = 2,9

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh trúng từng câu mang đến 0,5 riêng rẽ câu 5 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C D A B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính( Mỗi câu trúng mang đến 0,5 điểm)

a) 456 + 34,7 = 490,7        b) 567 – 34,69 = 532,31

c) 234,5 x 3,9 = 914,55        d) 52: 1,6 = 32,5

Câu 2 (2 điểm):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 4)

Chiều cao của tam giác hoặc độ cao hình thang là: 30 x2 : 5 = 12 ( centimet )

Tổng chiều nhiều năm nhì lòng của hình thang là: 240 x 2 : 12 = 40 (cm )

Đáy bé bỏng hình thang là: (40 - 4 ) : 2 = 18 ( centimet )

Đáy rộng lớn hình thang là: 40 - 18 =22 ( centimet )

Đáp số: 18cm ;22cm

Câu 3 (2 điểm):

AM = 48 : 3= 16cm

MB = 48 - 16 = 32 cm

AN = 36 : (1 + 2) x 2= 24 cm

ND = 36 -24 = 12 cm

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 36 x 48 = 1728 ( cm2)

Diện tích tam giác AMN là: 16 x 24 : 2 = 192 ( cm2 )

Diện tích tam giác BMC là: 32 x 36 :2 = 576 (cm2 )

Diện tích tam giác NDC là: 48 x 12 : 2 = 288 ( cm2 )

Diện tích tam giác MNC là:

1728 - ( 192 + 576 + 288 ) = 672 ( cm2 )

Đáp số: 672 cm2

Câu 4:

1,2x + 2,3 = 2,9

1,2x = 0,6

x = 0,6 : 1,2

x = 0,5

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo unique Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5) viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0032     B. 0,032

C. 0,32     D. 3,2

Câu 2 (1 điểm): Cho tứ chữ số 1,2,3,4 . Viết được toàn bộ những số sở hữu tứ chữ số không giống nhau kể từ những chữ số vẫn nghĩ rằng :

A. 18 số     B. 24 số

C. 12 số     D. 36 số

Câu 3 (0,5 điểm): Muốn tính nửa đường kính r của hình trụ lúc biết diện tích S S tớ thực hiện như sau :

A. r= S : 3,14     B. r = S: 3,14 : 2

C. r = S: 3,14 x 2     D. r x r = S: 3,14

Câu 4 (0,5 điểm): 3,25 giờ = ... giờ...phút . Số phù hợp điền nhập khu vực chấm là :

A. 3h 15 phút     B. 3h 25 phút

C. 3h 10 phút     D. 3h 52 phút

Câu 5 (0,5 điểm): Số hình tam giác sở hữu nhập hình mặt mũi là :

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5)

A. 5 hình     B. 10 hình

C. 15 hình     D. trăng tròn hình

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 345,7 + 897        b) 587,6 – 499

c) 78,56 x 27,9        d) 98,156: 4,63

Câu 2 (2 điểm): Tính thể tích của hình lập phương biết tổng diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương này là 360 cm2.

Câu 3 (2 điểm): Tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật biết chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là 4 dm , độ cao 0,5m và diện tích S xung xung quanh của hình này là 120 dm2

Câu 4 (1 điểm): Tìm X biết: X x 34,5 + X x 66,5 - X = 1000

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh trúng từng câu mang đến 0,5 riêng rẽ câu 2 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C B D A C

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): ( Mỗi câu trúng mang đến 0,5 điểm)

a) 345,7 + 897=1242,7        b) 587,6 – 499= 88,6

c) 78,56 x 27,9 = 2191,824        d) 98,156: 4,63 = 21,2

Câu 2 (2 điểm):

Vì biết tổng diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương cơ đó là diện tích S của 4 + 6 = 10 ( mặt mũi ) ( 0,25 điểm)

Vậy diện tích S một mặt là : 360 : 10 = 36 ( cm2) ( 0,5 điểm)

Cạnh hình lập phương là 6cm (vì 6 x 6 = 36 cm2) ( 0,5 điểm)

Thể tích của hình lập phương là: 6 x 6 x 6 = 216 ( cm3) ( 0,5 điểm)

Đáp số: 216 cm3 ( 0,25 điểm)

Câu 3 (2 điểm):

Đổi 0,5m = 5dm ( 0,25 điểm)

Chu vi mặt mũi lòng là :120 : 5 = 24 (dm) ( 0,25 điểm)

Nửa chu vi mặt mũi lòng là : 24 : 2 = 12 ( dm ) ( 0,25 điểm)

Chiều nhiều năm của hình vỏ hộp chữ nhật là:

( 12 + 4 ) : 2 = 8 ( dm ) ( 0,25 điểm)

Chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật là:

12 - 8 = 4 ( dm ) ( 0,25 điểm)

Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật là :

8 x 4 x 5 = 160 ( dm3 ) ( 0,5 điểm)

Đáp số : 160 dm3 ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm):

X x 34,5 + X x 66,5 - X = 1000

X x ( 34,5 + 66,5 - 1) = 1000

X x 100 = 1000

X = 1000 : 100

X = 10

Xem thử

Xem thêm thắt cỗ Đề thi đua Toán lớp 5 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)
 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì 1 nâng lên năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)
 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)
 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)
 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và bài bác tập dượt vào ngày cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua Toán 5 sở hữu đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.