đề thi giữa kì 2 toán 6Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả phụ thân cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài bác thi đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Top 30 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 toán 6

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 chuyên chở tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 sở hữu quái trận (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyên chở tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 chuyên chở tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh nhập vần âm đứng trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều bằng nhau trong số phân số sau:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô color nhập hình vẽ sau đây là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề)

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

Câu 3: Làm tròn trĩnh số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng lăm le này sau đấy là đúng?

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp mặt hàng.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp mặt hàng.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp mặt hàng.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp mặt hàng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đích thị trong số câu sau đây:

A. Hai tia công cộng gốc là nhì tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và sở hữu công cộng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo nên trở nên đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi này tao tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, sở hữu 4 các bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy thêm các bạn này vấn đáp đích thị.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMI + IN = MN

C. Khi XiaoMI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện tại phép tắc tính (tính nhanh chóng nếu như sở hữu thể):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tờ 60% số học viên xuất sắc là 9 em.

a) Tính số học viên xuất sắc của lớp.

b) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) số học viên khá vì chưng 80% số học viên xuất sắc. Tìm số học viên khá của lớp.

c) lõi lớp chỉ mất học viên xuất sắc và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao mang đến AC = 4 centimet.

a) Điểm C sở hữu nằm trong lòng nhì điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính chừng nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C sở hữu là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều bằng:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu vật dụng tranh giành thể hiện tại số km hoa trồng nhập vườn ở trong phòng tứ các bạn Mai; Lan; Huy; An

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Tìm xác định sai trong số xác định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và căn nhà Mai trồng số hoa đều bằng nhau.

D) Tổng số hoa căn nhà Lan và Mai trồng được vì chưng tổng số hoa căn nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều  là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 phiên liên tục, sở hữu 4 phiên xuất hiện tại mặt mũi 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện tại mặt mũi 5 chấm là: 

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Xem thêm: một thanh chắn đường dài 7 8m

Câu 6: Tính hóa học của phép tắc nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính gửi gắm hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả phụ thân đáp án trên

Câu 7: Khẳng lăm le này tại đây đúng: 

A) Hai tia công cộng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia công cộng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và một trong những phần đường thẳng liền mạch bị phân chia vì chưng điểm O.

D) Tia không biến thành số lượng giới hạn về nhì đầu.

Câu 8: Quy đồng kiểu số nhì phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều ta được thành quả thứu tự là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện tại phép tắc tính: 

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại thi đua đua phụ thân tổ làm việc của một nhóm phát hành được tổng hợp như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc sở hữu từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc xuất sắc của tất cả group nhiều hơn thế nữa số làm việc khá và đạt của tất cả group là 12 người. Đội trưởng thông tin đích thị hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính nhiều năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhì điểm C và D sao mang đến AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính chừng nhiều năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều tối giản với từng số đương nhiên n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian ngoan thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số này trong số phân số sau là phân số tối giản

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết trái ngược của phép tắc tính Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới sở hữu từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy song

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết trái ngược sánh sinh nhì phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện tại phép tắc tính

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường sở hữu 3h nhằm nghịch ngợm nhập khu dã ngoại công viên. Cường dành riêng Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch ngợm ở khu vực vườn thú; Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch ngợm những trò chơi; Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian ngoan nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn sót lại nhằm nghịch ngợm ở khu vực cây trồng và những loại hoa. Hỏi Cường tiếp tục nghịch ngợm từng nào giờ ở Khi cây trồng và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm viết lách tế bào miêu tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhì điểm A và B. lõi AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số vẹn toàn n

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một vài nội dung sở hữu nhập cỗ Đề thi đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu không hề thiếu, Thầy/Cô sung sướng lòng coi thử:

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Xem tăng đề thi đua Toán 6 sở hữu đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề thi đua tham khảo unique đầu xuân năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 1 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 1 sở hữu đáp án

 • Bộ Đề thi đua Cuối kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 2 sở hữu đáp án

Mục lục Đề thi đua Toán 6 theo đuổi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập luyện và xẻ túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề thi đua học viên xuất sắc toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: chất nào sau đây là amino axit

Loạt bài bác Đề thi đua Toán 6 | Đề thi đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm không hề thiếu 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp cho bạn giành điểm trên cao trong số bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 6 sách mới nhất những môn học