de thi toán lớp 2 học kì 2 chân trời sáng tạo

Bộ 2 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời phát minh với đáp án, tinh lọc năm 2023 tiên tiến nhất sẽ gom học viên ôn tập dượt và đạt thành quả cao trong những bài xích ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: de thi toán lớp 2 học kì 2 chân trời sáng tạo

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh bạn dạng word với lời nói giải chi tiết:

  • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Trong những số 214, 178, 187, 241. Số bé nhỏ nhất là:

A. 214                      B. 178

C. 187                      D. 241

Câu 2. 1m 3 dm = …. centimet. Số tương thích nhằm điền vô điểm chấm là:

A. 13                        B. 103

C. 130                        D. 31

Quảng cáo

Câu 3. Mẹ cắm hoa vô 6 lọ, từng lọ 5 nhành hoa thì vừa phải đầy đủ. Mẹ với số nhành hoa là:

A. 32 bông               B. 30 bông

C. 56 bông               D. 65 bông

Câu 4. Hình sau với số hình tam giác là:

A. 10 hình               B. 12 hình

C. 13 hình               D. 11 hình

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Câu 5. 4 giờ 15 phút chiều còn được gọi là:

  A. 15 giờ 15 phút                     B. 16 giờ 15 phút

  C. 17 giờ 15 phút                     D. 15 giờ 5 phút

Quảng cáo

Câu 6. Quả bóng với dạng khối gì?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

  A. Khối trụ                     B. Khối vỏ hộp chữ nhật

  C. Khối cầu                     D. Khối lập phương

II. Phần tự động luận

Câu 7. Điền lốt (>, <, =) tương thích vô điểm chấm:

a) 1 km … 1000 m

1 m … 9 dm

2 m … 200 cm

b) 560 m + 40 m … 1 km

37 centimet + 62 centimet … 1 m

100 m + 800 m … 1 km

Quảng cáo

Câu 8. Đặt tính rồi tính

a) 312 + 467

b) 425 – 204 

c) 379 + 520

d) 542 – 321 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

Câu 9. Viết số tương thích vô điểm chấm:

Khi mua sắm một số đồ dùng có mức giá 400 đồng, em fake cho tất cả những người bán sản phẩm một tờ 1000 đồng. Người chào bán hoàn toàn có thể trả lại chi phí quá mang lại em một trong những cánh sau:

Cách 1: ……. tờ 500 đồng và …. tờ 100 đồng.

Cách 2: ……. tờ 200 đồng.

Cách 3: ……. tờ 100 đồng.

Câu 10. Cuộn thừng năng lượng điện blue color lâu năm 45 m, cuộn thừng năng lượng điện gold color dài thêm hơn nữa cuộn thừng năng lượng điện blue color 17 m. Hỏi cuộn thừng năng lượng điện gold color lâu năm từng nào mét?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 11. Số?

Biểu đồ dùng sau đây cho thấy thêm số sách, vở, truyện của lớp 2A đang được quyên gom được sẽ giúp nâng chúng ta vùng bị lũ lụt. Mỗi Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) là 10 cuốn.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

a) Có: Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn sách giáo khoa; Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn sách tham ô khảo;

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn vở dù li; Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn truyện.

b) Số sách giáo khoa nhiều hơn thế số vở dù li là Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn.

c) Số sách xem thêm thấp hơn số truyện là Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

B

B

B

C

Câu 1.

Đáp án chính là: B

Số 214 và số 241 với chữ số hàng nghìn là 2. Số 214 với chữ số hàng trăm là một trong, số 241 với chữ số hàng trăm là 4, do một < 4 nên 214 < 241.

Số 178 và số 187 với chữ số hàng nghìn là một trong. Số 178 với chữ số hàng trăm là 7, số 187 với chữ số hàng trăm là 8, bởi 7 < 8 nên 178 < 187.

Do 1 < 2 nên 178 < 187 < 214 < 241.

Vậy số nhỏ nhất trong những số bên trên là 178.

Câu 2.

Đáp án chính là: C

1m = 100 cm;

3 dm = 30 centimet.

Vậy 1m 3dm = 100 centimet + 30 centimet = 130 centimet.

Câu 3.

Đáp án chính là: B

Mẹ với số nhành hoa là:

6 × 5 = 30 (bông)

Đáp số: 30 nhành hoa.

Câu 4.

Đáp án chính là: B

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Số hình tam giác với vô hình bên trên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5), (6);

+ Hình (1, 2, 3), (4, 5, 6), (2, 3, 4), (1, 5, 6).

Vậy hình bên trên với 10 hình tam giác.

Câu 5.

Đáp án chính là: B

4 giờ 15 phút chiều còn được gọi là: 16 giờ 15 phút.

Câu 6.

Đáp án chính là: C

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Quả bóng với dạng khối cầu

II. Phần tự động luận

Câu 7.

a) 1 km = 1000 m

1 m > 9 dm

2 m = 200 cm

b) 560 m + 40 m < 1 km

37 centimet + 62 centimet < 1 m

Xem thêm: ngày xuân con én đưa thoi

100 centimet + 800 centimet < 10 m

Câu 8.

Đặt tính theo dõi cột dọc sao cho những mặt hàng trực tiếp cột cùng nhau và triển khai những luật lệ tính nằm trong (hoặc trừ) theo dõi trật tự kể từ nên qua chuyện ngược.

Kết ngược những luật lệ tính như sau:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Câu 9. Người bán sản phẩm nên trả lại mang lại em số chi phí là: 1000 – 400 = 600 (đồng)

Cách 1: 1 tờ 500 đồng và 1 tờ 100 đồng.

Cách 2: 3 tờ 200 đồng.

Cách 3: 6 tờ 100 đồng

Câu 10.

Bài giải

Cuộn thừng năng lượng điện gold color lâu năm số mét là:

45 + 17 = 62 (m)

Đáp số: 62 m.

Câu 11. Số?

Biểu đồ dùng sau đây cho thấy thêm số sách, vở, truyện của lớp 2A đang được quyên gom được sẽ giúp nâng chúng ta vùng bị lũ lụt. Mỗi Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) là 10 cuốn.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước đáp án chính.

Câu 1:Đáp án này bên dưới đó là đúng?

A. 17 giờ tức là 7 giờ chiều

B. 15 giờ tức là 5 giờ chiều

C. 19 giờ tức là 9h tối

D. đôi mươi giờ tức là 8 giờ tối

Câu 2: Tích của luật lệ nhân với nhị quá số là 2 và 5 là:

A. 7

B. 10

C. 3

D. 12

Câu 3: Đồ vật tại đây với dạng khối nào?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

A. Khối lập phương

B. Khối vỏ hộp chữ nhật

C. Khối cầu

D. Khối trụ

Câu 4: Số 507 được gọi là:

A. Năm trăm linh bảy

B. Năm ko bảy

C. Năm mươi bảy

D. Năm trăm ko bảy

Câu 5: 1 km = … m. Số tương thích nhằm điền vô điểm chấm là:

A. 1000

B. 100

C. 10

D. 1

Câu 6: Ba chúng ta Linh, Nga và Loan đi học học tập vẽ. Giờ chính thức vô lớp là 7 giờ một phần hai tiếng. Hôm cơ Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ một phần hai tiếng. Hỏi chúng ta này đi học sớm trước giờ vô học?

A. Quý khách hàng Linh

B. Quý khách hàng Nga

C. Quý khách hàng Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Độ lâu năm của lối cấp khúc GNPQ bởi vì bao nhiêu?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Câu 2: Hình tại đây với từng nào hình tứ giác?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Câu 3:Có 16 học viên xếp trở thành 2 mặt hàng đều nhau. Hỏi từng mặt hàng với bao nhiêu học tập sinh?

Câu 4:Bốn lớp 2A, 2B, 2C, 2 chiều cấp hạc giấy tờ nhằm tô điểm lớp. Tìm số hạc giấy tờ của từng lớp, biết rằng:

- Số hạc giấy tờ của lớp 2A là số tròn trặn chục lớn số 1 với nhị chữ số.

- Số hạc giấy tờ của lớp 2B nhiều hơn thế lớp 2A là 5 con cái.

- Số hạc giấy tờ của lớp 2C là số ngay tắp lự trước của 100.

- Số hạc giấy tờ của lớp 2 chiều nhiều hơn thế số hạc giấy tờ của lớp 2C là 3 con cái.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 2)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước đáp án chính.

Câu 1:Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 12

B. Kim giờ chỉ vô số 12, kim phút chỉ vô số 8

C. Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 3

D. Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 6

Câu 2: Thương của luật lệ phân chia với số bị phân chia bởi vì 12, số phân chia bởi vì 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: Chọn lốt tương thích nhằm điền vô điểm chấm: 560 …. 578.

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Phép nhân này sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết ngược của luật lệ tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 với những quá số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 và 6

D. 2

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ lâu năm của lối cấp khúc GNPQ bởi vì bao nhiêu?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Câu 2: Nhà chưng Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà chưng Long thu hoạch được nhiều hơn thế căn nhà chưng Hùng 56kg. Hỏi căn nhà chưng Long thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi vỏ hộp bánh với 5 cái bánh. Hỏi 4 vỏ hộp bánh như vậy với từng nào chiếc?

Câu 4: Hai lớp 2A và 2B quyên gom được toàn bộ từng nào cuốn sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn trặn chục với phụ thân chữ số, với số trăm và số chục đều là một trong. Số sách của lớp 2B nhiều hơn thế số sách của lớp 2A là đôi mươi quyển.

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một số trong những nội dung với vô cỗ Đề ganh đua Toán lớp hai năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu tương đối đầy đủ, Thầy/Cô sướng lòng coi thử:

Xem thử

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: trong tam giác vuông đường trung tuyến

Loạt bài xích Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập dượt lớp 2 sách mới mẻ những môn học