dịch vụ kế toán trọn gói

Hơn 16 năm cung cung cấp công ty kế toán tài chính (báo cáo thuế) full và rộng lớn 3500 công ty đang được dùng công ty. Dịch Vụ Thương Mại kế toán tài chính full được cung ứng bởi vì ANPHA vẫn và đang rất được những quý khách tin cậy tưởng, reviews là một trong những cần pháp tuyệt vời và hoàn hảo nhất và tiết kiệm ngân sách và chi phí cho tới công ty với ngân sách chỉ còn 500.000đ. Mỗi công ty tiếp tục có một kế toán tài chính viên phụ trách cứ mảng thuế và tư vấn những yếu tố về kế toán tài chính, bảo đảm cho tới công ty.

Bạn đang xem: dịch vụ kế toán trọn gói

Bảng làm giá Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói - Từ 500.000 đồng (*)

1. Bảng giá bán công ty kế toán tài chính thuế bên trên miền Nam

Nhóm ngành thương mại

Số hóa đơn

Không đem tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không đem hóa đơn

1.500.000 đồng/quý

1.500.000 đồng/quý

Dưới 10

2.100.000 đồng/quý

2.700.000 đồng/quý

Dưới 16

2.400.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 31

3.000.000 đồng/quý

3.900.000 đồng/quý

Dưới 46

3.600.000 đồng/quý

4.800.000 đồng/quý

Dưới 61

4.200.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 76

4.800.000 đồng/quý

6.600.000 đồng/quý

Dưới 91

5.400.000 đồng/quý

7.200.000 đồng/quý

Dưới 121

6.300.000 đồng/quý

8.400.000 đồng/quý

Dưới 151

7.200.000 đồng/quý

9.600.000 đồng/quý

Dưới 181

8.100.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu trăng tròn.000 đồng cho từng hóa đơn vạc sinh

(*) Phí công ty kế toán tài chính, report thuế vận dụng cho tới quý - 3 mon.

GỌI NGAY

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ

Số hóa đơn

Spa - Giáo dục
Khách sạn - Logistics

Tư vấn - công ty khác

Không đem hóa đơn

1.500.000 đồng/quý

1.500.000 đồng/quý

Dưới 10

2.100.000 đồng/quý

2.100.000 đồng/quý

Dưới 16

2.400.000 đồng/quý

2.400.000 đồng/quý

Dưới 31

3.000.000 đồng/quý

3.300.000 đồng/quý

Dưới 46

3.900.000 đồng/quý

4.200.000 đồng/quý

Dưới 61

4.800.000 đồng/quý

5.100.000 đồng/quý

Dưới 76

5.400.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 91

6.000.000 đồng/quý

6.300.000 đồng/quý

Dưới 121

7.200.000 đồng/quý

7.500.000 đồng/quý

Dưới 151

8.100.000 đồng/quý

8.400.000 đồng/quý

Dưới 181

9.000.000 đồng/quý

9.300.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu trăng tròn.000 đồng cho từng hóa đơn vạc sinh

(*) Phí công ty kế toán tài chính, report thuế vận dụng cho tới quý - 3 mon.

Nhóm ngành tiến hành kiến tạo - tô điểm thiết kế bên trong - phát triển - gia công - lắp đặt đặt

Số hóa đơn

Thi công xây dựng
sản xuất - gia công

Trang trí thiết kế bên trong - lắp đặt đặt

Không đem hóa đơn

2.100.000 đồng/quý

2.100.000 đồng/quý

Dưới 10

3.000.000 đồng/quý

2.400.000 đồng/quý

Dưới 16

3.300.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 31

4.500.000 đồng/quý

4.200.000 đồng/quý

Dưới 46

5.700.000 đồng/quý

5.400.000 đồng/quý

Dưới 61

7.200.000 đồng/quý

6.900.000 đồng/quý

Dưới 76

8.400.000 đồng/quý

8.100.000 đồng/quý

Dưới 91

9.600.000 đồng/quý

9.300.000 đồng/quý

Dưới 121

10.800.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Dưới 151

12.000.000 đồng/quý

11.700.000 đồng/quý

Dưới 181

13.200.000 đồng/quý

12.900.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng cho từng hóa đơn vạc sinh

(*) Phí công ty kế toán tài chính, report thuế vận dụng cho tới quý - 3 mon.

2. Bảng giá bán công ty kế toán tài chính thuế bên trên miền Bắc và miền Trung

Nhóm ngành thương mại

Số hóa đơn

Không đem tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không đem hóa đơn

1.800.000 đồng/quý

1.800.000 đồng/quý

Dưới 10

2.700.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 16

3.300.000 đồng/quý

3.900.000 đồng/quý

Dưới 31

4.200.000 đồng/quý

Xem thêm: tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

4.800.000 đồng/quý

Dưới 46

4.800.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 61

5.400.000 đồng/quý

6.300.000 đồng/quý

Dưới 76

6.000.000 đồng/quý

6.900.000 đồng/quý

Dưới 91

6.600.000 đồng/quý

7.500.000 đồng/quý

Dưới 121

7.500.000 đồng/quý

8.400.000 đồng/quý

Dưới 151

8.100.000 đồng/quý

9.600.000 đồng/quý

Dưới 181

8.700.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu trăng tròn.000 đồng cho từng hóa đơn vạc sinh

(*) Phí công ty kế toán tài chính, report thuế vận dụng cho tới quý - 3 mon.

GỌI NGAY

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ

Số hóa đơn

Dịch vụ ăn uống

Tư vấn - công ty khác

Không đem hóa đơn

1.800.000 đồng/quý

1.800.000 đồng/quý

Dưới 10

3.600.000 đồng/quý

2.700.000 đồng/quý

Dưới 16

4.200.000 đồng/quý

3.600.000 đồng/quý

Dưới 31

5.100.000 đồng/quý

4.500.000 đồng/quý

Dưới 46

6.300.000 đồng/quý

5.400.000 đồng/quý

Dưới 61

7.500.000 đồng/quý

6.000.000 đồng/quý

Dưới 76

8.400.000 đồng/quý

6.600.000 đồng/quý

Dưới 91

9.600.000 đồng/quý

7.200.000 đồng/quý

Dưới 121

10.800.000 đồng/quý

7.800.000 đồng/quý

Dưới 151

12.000.000 đồng/quý

8.700.000 đồng/quý

Dưới 181

13.200.000 đồng/quý

9.600.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng/hóa đơn

Phụ thu trăng tròn.000 đồng/hóa đơn

(*) Phí công ty kế toán tài chính, report thuế vận dụng cho tới quý - 3 mon. 
 

Nhóm ngành tiến hành kiến tạo - tô điểm thiết kế bên trong - phát triển - gia công - lắp đặt đặt

Số hóa đơn

Thi công kiến tạo - sản xuất
(bao bao gồm phát triển phần mềm)

Trang trí nội thất
Lắp đặt điều - gia công

Không đem hóa đơn

2.400.000 đồng/quý

2.400.000 đồng/quý

Dưới 10

3.600.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 16

4.200.000 đồng/quý

3.600.000 đồng/quý

Dưới 31

5.100.000 đồng/quý

4.500.000 đồng/quý

Dưới 46

6.300.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 61

7.500.000 đồng/quý

6.900.000 đồng/quý

Dưới 76

8.400.000 đồng/quý

8.100.000 đồng/quý

Dưới 91

9.600.000 đồng/quý

9.300.000 đồng/quý

Dưới 121

10.800.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Dưới 151

12.000.000 đồng/quý

11.700.000 đồng/quý

Dưới 181

13.200.000 đồng/quý

12.900.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng cho từng hóa đơn vạc sinh

(*) Phí công ty kế toán tài chính, report thuế vận dụng cho tới quý - 3 mon.

Với mục tiêu “Khi quý khách cần thiết Kế toán Anpha đem mặt”, Shop chúng tôi luôn luôn khẳng định từng trở ngại, vướng vướng về kế toán tài chính, thuế và những giấy tờ thủ tục pháp luật tương quan sẽ tiến hành giải quyết và xử lý một cơ hội triệt nhằm và nhanh gọn nhất. 

Dưới đấy là những việc tuy nhiên Anpha tiếp tục thay cho các bạn tiến hành. Đồng thời, Anpha tiếp tục phụ trách với quý khách công ty và pháp lý về toàn bộ làm hồ sơ tuy nhiên Anpha tiến hành.

Nhiệm vụ của Anpha Lúc cung ứng công ty kế toán tài chính (dịch vụ report thuế)

 1. Miễn phí tư vấn dùng hóa đơn nguồn vào, Output thích hợp lý;
 2. Nhận hóa đơn, hội chứng kể từ kế toán tài chính tận nơi;
 3. Phân loại, đánh giá tính hợp thức của hội chứng kể từ gốc;
 4. Cân đối thuế GTGT nguồn vào, đầu ra;
 5. Lập tờ khai report thuế, khai báo thuế TNCN, tạm thời tính thuế TNDN;
 6. Nộp report thuế lên phòng ban thuế theo dõi quy định;
 7. Hoàn thiện hội chứng kể từ và lập buột sách kế toán tài chính, cụ thể:
  - Lập những hội chứng kể từ nối tiếp toán: nhập, xuất, thu, chi;
  - Lập những buột cụ thể tính giá tiền thành phầm, buột kho sản phẩm & hàng hóa, cần thu, cần trả;
  - Lập những kiểu mẫu biểu phân chia, khấu hao… theo dõi quy định;
  - Lập buột kiểu mẫu những tài khoản;
  - Lập buột nhật ký chung;
  - Lập quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN.
 8. Lập report tài chủ yếu thời điểm cuối năm.

Khách sản phẩm cần thiết cung ứng gì Lúc dùng công ty kế toán tài chính - report thuế

Bạn chỉ việc cung ứng cho tới Anpha 2 vấn đề giản dị như sau:

 1. Hóa đơn nguồn vào, đầu ra;
 2. Thiết bị chữ ký số nhằm Anpha nộp báo báo thuế qua quýt mạng.

Cam kết trách cứ nhiệm của Anpha Lúc cung ứng công ty kế toán tài chính thuế

Với tay nghề rộng lớn 16 năm nhập ngành công ty kế toán tài chính, Anpha hiểu rằng yếu tố cần thiết nhất trong các việc cung ứng công ty kế toán tài chính thuế là tính kịp lúc và trách cứ nhiệm so với quý khách. 

Vì vậy, nhập toàn bộ thích hợp đồng công ty kế toán tài chính, Anpha luôn luôn khẳng định 8 chỉ mục cần thiết sau:

 1. Chịu trách cứ nhiệm tiến hành vừa đủ và chính tiến trình những việc làm sau:  
  - Sắp xếp, phân loại hội chứng từ;
  - Lập và chuyển giao những loại buột sách kế toán tài chính như: buột cụ thể những thông tin tài khoản, buột tổng hợp… theo như đúng quy lăm le và chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính hiện tại hành.
 2. Soạn thảo những văn bạn dạng, tư liệu theo dõi đòi hỏi của phòng ban đem thẩm quyền Lúc tiến hành nội dung công ty nối tiếp toán;
 3. Chịu trách cứ nhiệm bên trên toàn bộ những hội chứng kể từ, làm hồ sơ, report tài chủ yếu, report kế toán tài chính vì thế Kế toán Anpha tiến hành bên trên hạ tầng số liệu, hội chứng kể từ vì thế quý khách cung ứng (chứng kể từ hóa đơn hợp thức theo dõi quy lăm le của pháp luật);
 4. Chịu trách cứ nhiệm giải trình làm hồ sơ kế toán tài chính thuế Lúc phòng ban sông núi đem đòi hỏi về số liệu kế toán tài chính vì thế Anpha thực hiện;
 5. Chịu trách cứ nhiệm chi trả toàn cỗ những khoản trừng trị tình huống quý khách bị phòng ban sông núi xử trừng trị vì thế sơ sót làm hồ sơ, hội chứng kể từ được tiến hành bởi vì Kế toán Anpha;
 6. Định kỳ hàng tháng hoặc mỗi từng quý, nhân viên của Kế toán Anpha sẽ tới thẳng địa điểm của quý khách nhằm nhận hội chứng kể từ. Vậy nên, quý khách ko cần tổn thất thời hạn dịch rời và ngân sách gửi nhanh. 
 7. Khách sản phẩm hoàn toàn có thể dữ thế chủ động tiêu thụ thẳng những vấn đề, yếu tố về kê khai thuế kể từ phòng ban thuế, bởi vì Kế toán Anpha tiếp tục cung ứng địa điểm tin nhắn của người sử dụng cho tới phòng ban thuế;
 8. Chịu trách cứ nhiệm bảo mật thông tin vấn đề kế toán tài chính của quý khách, trong cả Lúc kết thúc đẩy thích hợp đồng cung ứng công ty kế toán tài chính.

10 thắc mắc thông thường gặp gỡ về công ty kế toán tài chính của Anpha

1. Công ty ko xuất hoá đơn đem cần nộp report thuế không?

Có. Theo quy lăm le, mặc dù ko xuất hoá đơn hay là không đem hoá đơn nguồn vào thì công ty vẫn cần nộp report thuế sản phẩm quý và report tài chủ yếu thời điểm cuối năm.


2. Tôi hoàn toàn có thể gọi Anpha Lúc tôi gặp gỡ những yếu tố không hiểu biết về thuế và hóa đơn không?

Có. Ngay sau khoản thời gian ký thích hợp đồng, nhân viên kế toán tài chính của Anpha tiếp tục tức tốc theo dõi dõi và xử lý làm hồ sơ của công ty lớn các bạn. 
Đồng thời, nhập quy trình sinh hoạt, nhân viên kế toán tài chính tiếp tục tư vấn toàn bộ những yếu tố tương quan cho tới thuế và hóa đơn nhằm công ty một vừa hai phải hoàn toàn có thể tối ưu thuế, một vừa hai phải đáp ứng buột sách kế toán tài chính luôn luôn thích hợp quy lăm le hiện tại hành.


3. Anpha đem phụ trách nếu như thực hiện sai report của tôi?

Có. Kế toán Anpha tiếp tục chịu đựng trọn vẹn trách cứ nhiệm nếu như report thuế, report tài chủ yếu của quý khách bị sai vì thế lỗi của Kế toán Anpha.


4. Số hóa đơn nhập báo giá là tính hóa đơn Output hoặc cả hóa đơn Output và đầu vào?

Số hóa đơn nhập bảng phí công ty kế toán tài chính bao hàm hóa đơn Output và hóa đơn nguồn vào.


5. Phí công ty kế toán tài chính hoàn toàn của Anpha đem bao hàm phí công ty report cuối năm?

Có. Phí công ty bên trên vẫn bao hàm report thời điểm cuối năm (hay thường hay gọi là report tài chính), tức thị dùng công ty kế toán tài chính của Anpha các bạn ko cần trả thêm thắt phí thực hiện report tài chủ yếu thời điểm cuối năm như các đơn vị chức năng không giống.


6. Ngoài phí công ty nhập thích hợp đồng, tôi đem trả thêm thắt phí gì không giống không?

Không. Phí công ty nhập thích hợp đồng là ngân sách full. Anpha khẳng định ko đột biến ngẫu nhiên khoản ngân sách nào là không giống - điều này được khẳng định nhập thích hợp đồng dùng công ty kế toán tài chính.


7. Anpha đem thay cho thay đổi nhân viên cấp dưới kế toán tài chính phụ trách cứ công ty lớn tôi không?

Không. Trong quy trình tiến hành thích hợp đồng, Kế toán Anpha không bao giờ thay đổi nhân viên phụ trách cứ kế toán tài chính công ty của người sử dụng. 
Ngoại trừ những tình huống bất khả kháng kể từ nhân viên như: thuyên đem công tác làm việc hoặc không hề thao tác làm việc bên trên Kế toán Anpha… Tuy nhiên, Kế toán Anpha khẳng định tiếp tục không khiến tác động cho tới tiến trình report, kê khai thuế của công ty các bạn.


8. Tôi đem cần mua sắm ứng dụng nối tiếp toán?

Không. Anpha vẫn mua sắm full quyền dùng ứng dụng kế toán tài chính Misa và các bạn ko cần trả ngân sách này cho tới Anpha hoặc Misa.


9. Hóa đơn, hội chứng kể từ tôi đem tới Anpha bằng phương pháp nào?

Bộ phận kí thác nhận của Anpha tiếp tục lấy hoá đơn, hội chứng kể từ thẳng bên trên địa điểm của người sử dụng.


10. Anpha đem Trụ sở ở những thành phố nào?

Hiện bên trên Kế toán Anpha đem 6 Trụ sở tại: thủ đô hà nội, Thành Phố Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai và 2 Trụ sở bên trên TP. Sài Gòn.

Xem thêm: vai trò của không khí


Gọi cho tới Shop chúng tôi theo dõi số 0901 042 555 (Miền Bắc), 0939 35 6866 (Miền Trung) hoặc 0902 60 2345 (Miền Nam) để được tương hỗ.

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy nhằm lại thắc mắc của người sử dụng, Shop chúng tôi tiếp tục vấn đáp TRONG 15 PHÚT