hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32cm

Câu hỏi:

26/05/2020 126,812

Hai thừng dẫn trực tiếp, lâu năm tuy nhiên song xa nhau chừng 32cm nhập bầu không khí, loại năng lượng điện chạy xe trên thừng một là I1 = 5A, loại năng lượng điện chạy xe trên thừng 2 là I2 = 1A ngược hướng với I1. Điểm M ở trong mặt mũi bằng của nhì loại năng lượng điện cơ hội loại năng lượng điện I1 đoạn 8cm; cơ hội loại năng lượng điện I2 đoạn 24cm. Tính chạm màn hình kể từ bên trên M

Bạn đang xem: hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32cm

Giả sử nhì thừng dẫn được bịa đặt vuông góc với mặt mũi bằng hình vẽ, loại I1 cút nhập bên trên A, loại I2 ra đi bên trên B thì những loại năng lượng điện I1 và I2 tạo nên bên trên M những vectơ chạm màn hình kể từ B1 và B2 có phương chiều như hình vẽ, có tính lớn:

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một ống dây rất dài 50(cm), độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua quýt từng vòng thừng là 2(A). Cảm ứng kể từ phía bên trong ống thừng có tính rộng lớn B=25.104T. Tính số vòng thừng của ống thừng.

Câu 2:

Ba loại năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên song vuông góc với mặt mũi bằng hình vẽ sở hữu chiều như hình vẽ. Tam giác ABC đều. Xác lăm le vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm O của tam giác, biết I1 = I2 = I3 = 5A, cạnh của tam giác vị 10cm.

Câu 3:

Một vòng thừng tròn xoe bịa đặt nhập chân không tồn tại nửa đường kính R = 10cm đem loại năng lượng điện I = 50A.

a)     Tính kích cỡ của vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng thừng.

Xem thêm: văn 11 vào phủ chúa trịnh

b)    Nếu mang đến loại năng lượng điện bên trên qua quýt vòng thừng sở hữu nửa đường kính R' = 4R thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng thừng có tính rộng lớn là bao nhiêu?

Câu 4:

Hai thừng dẫn trực tiếp lâu năm vô hạn bịa đặt tuy nhiên song nhập bầu không khí xa nhau chừng khoảng chừng 10 centimet, sở hữu loại năng lượng điện nằm trong chiều  I1 = I2 = I = 2,4A đi qua quýt. Tính chạm màn hình kể từ tại:

a)                 M cách I1 và I2 khoảng r = 5cm

b)                N cách I1 20cm và cách I2 10cm.

c)                 P cách I1 8cm và cách I2 6cm.

d)                Q cách I1 10cm và cách I2 10cm

Câu 5:

Hai loại năng lượng điện trực tiếp lâu năm vô hạn bịa đặt tuy nhiên song nhập bầu không khí và xa nhau chừng một khoảng chừng
d = 100cm. Dòng năng lượng điện chạy nhập nhì thừng dẫn chạy nằm trong chiều và nằm trong độ mạnh I = 2A. Xác lăm le chạm màn hình kể từ B bên trên điểm M nhập nhì tình huống sau:

a)     M ở trong mặt mũi bằng chứa chấp nhì thừng dẫn và cơ hội nhì thừng dẫn theo lần lượt d1 = 60cm, d2 = 40cm.

b)    N ở trong mặt mũi bằng chứa chấp nhì thừng dẫn và cơ hội nhì thừng dẫn theo lần lượt d1 = 60cm, d2= 80cm

Xem thêm: soạn bài hai loại khác biệt ngắn nhất

Câu 6:

Ba loại năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên song vuông góc với mặt mũi bằng hình vẽ, sở hữu chiều như hình vẽ. ABCD là hình vuông vắn cạnh 10cm, I1 = I2 = I3 = 5AI1 = I2 = I3 = 5A, xác lập vectơ chạm màn hình kể từ bên trên đỉnh loại tư D của hình vuông vắn.