hằng đẳng thức số 7

Hằng đẳng thức số 7

Nhằm mục tiêu canh ty học viên đơn giản dễ dàng lưu giữ và nắm rõ những công thức Toán lớp 8, VietJack biên soạn tư liệu Hằng đẳng thức số 7 tương đối đầy đủ công thức, lý thuyết và bài xích tập luyện tự động luyện canh ty học viên áp dụng và thực hiện bài xích tập luyện thiệt chất lượng môn Toán lớp 8.

I. Hằng đẳng thức số 7.

Bạn đang xem: hằng đẳng thức số 7

Hằng đẳng thức số 7 là hiệu nhì lập phương.

a3 - b3 = ( a - b )( a2 + ab + b2 )

HIệu của nhì lập phương của nhì số ngẫu nhiên tiếp tục vì chưng  hiệu của số loại nhất trừ chuồn số loại nhì tiếp sau đó nhân với bình phương thiếu thốn của tổng số loại nhất và số loại nhì.

Hằng đẳng thức số 7

II. Bài tập

Dạng bài xích tập luyện 1: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tích

a) x3 - 8 

b) 27x3 - 1

Hướng dẫn: 

a) x3 - 8 = x3 - 23

= ( x - 2 )( x2 + x.2 + 22 )

= ( x - 2 )( x2 + 2x + 4 )

b) 27x3 - 1 = 33x3 - 1= ( 3x )3 - 1

= ( 3x - 1 )(( 3x)2 + 3x.1 + 12)

= ( 3x - 1 )( 9x2 + 3x + 1 )

Dạng bài xích tập luyện 2: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tổng nhì lập phương

a) ( x - 5 )( x2 + 5x + 25 )

b) ( 3x - hắn )( 9x2 + 3xy + y)

Hướng dẫn:

a) ( x - 5 )( x2 + 5x + 25 )

= ( x - 5 )( x2 + x.5 + 52 )

= x3 - 53

Xem thêm: văn tế nghĩa sĩ cần giuộc lớp 11

= x3 - 125

b) ( 3x - hắn )( 9x2 + 3xy + y)

= ( 3x - hắn )( 32x2 + 3x.hắn + y2 )

= ( 3x - hắn )((3x)2 + 3x.hắn + y2 )

= (3x)3 - y3

= 27x3 - y3

III. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tích

a) 8x3 - y3

b) 1 - y3

c) 64x3 - y3

d) Hằng đẳng thức số 6 -x3

e) x3 - 27

f) 64x3 - 27y3

Bài 2: Viết những tích sau trở nên tổng của nhì lập phương:

a) ( x - Hằng đẳng thức số 6 )( x2 +Hằng đẳng thức số 6x + Hằng đẳng thức số 6 )

b) ( x - 3y )( x2 + 3xy + 9y2 )

c) ( x2 - 3 )( x4 + 3x2 + 9 )

d) ( 2x - 1 )( 4x2 + 2x + 1 )

e) ( 3x - 1 )( 9x2 + 3x + 1 )

Xem thêm: văn 8 câu phủ định

f) ( 2x - y2 )( 4x2 + 2xy2 + y4 )    

Xem thêm thắt những công thức Toán lớp 8 tinh lọc, hoặc khác:

  • Hằng đẳng thức phanh rộng
  • Phương pháp phân tách nhiều thức trở nên nhân tử
  • Phương pháp phân tách đơn thức, nhiều thức mang lại đơn thức
  • Chia nhiều thức mang lại nhiều thức một vươn lên là tiếp tục chuẩn bị xếp
  • Công thức nhân đơn thức, nhiều thức với rất nhiều thức

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official