hệ số công suất của đoạn mạchBài ghi chép Cách tính Hệ số hiệu suất của mạch năng lượng điện xoay chiều với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Cách tính Hệ số hiệu suất của mạch năng lượng điện xoay chiều.

Cách tính Hệ số hiệu suất của mạch năng lượng điện xoay chiều (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

Bạn đang xem: hệ số công suất của đoạn mạch

1. Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Khi ZL = ZC thì mạch xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong hưởng trọn năng lượng điện nên cosΦ = 1

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Khi sở hữu một dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều chạy qua loa cuộn chạc sở hữu năng lượng điện trở thuần 50 Ω thì thông số hiệu suất của cuộn chạc vị 0,8. Cảm kháng của cuộn chạc bại liệt bằng

A. 45,5 Ω.

B. 91,0 Ω.

C. 37,5 Ω.

D. 75,0 Ω.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính thông số hiệu suất tao có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn C

Ví dụ 2: Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt) vô nhì đầu đoạn mạch RLC vướng tiếp nối đuôi nhau (cuộn chạc thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì năng lượng điện áp hiệu dụng bên trên năng lượng điện trở R tăng gấp đôi và dòng sản phẩm năng lượng điện vô nhì tình huống này vuông trộn nhau. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch khi sau bằng

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Lời giải:

Ta sở hữu công thức về thông số hiệu suất vô 2 tình huống của mạch:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A

B. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1. Một mạch năng lượng điện xoay chiều tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C, năng lượng điện trở thuần R và cuộn cảm thuần sở hữu cảm kháng 80 Ω. Độ rộng lớn hệ số công suất của đoạn mạch RC vị thông số hiệu suất của tất cả mạch và vị 0,6. Điện trở thuần R có mức giá trị

A. 50 Ω        B. 30 Ω        C. 67 Ω        D. 100 Ω

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 2. Mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm cuộn chạc vướng tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện. Các năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch 120 V, ở nhì đầu cuộn chạc 120 V và ở nhì đầu tụ năng lượng điện 120 V. Hệ số hiệu suất của mạch là

A. 0,125.        B. 0,87.        C. 0,5.        D. 0,75.

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 3. Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều RLC ko phân nhánh, cuộn chạc sở hữu năng lượng điện trở thuần. Điện áp hiệu dụng thân mật nhì đầu đoạn mạch, bên trên năng lượng điện trở R, bên trên cuộn chạc và bên trên tụ theo thứ tự là 75 (V), 25 (V), 25 (V) và 75 (V). Hệ số hiệu suất của toàn mạch là

A. 1/7        B. 0,6.        C. 7/25        D. 1/25

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Quảng cáo

Câu 4. Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều vướng tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ năng lượng điện, năng lượng điện trở thuần và cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch và bên trên cuộn cảm theo thứ tự là 360 V và 212 V. Hệ số hiệu suất của toàn mạch cosφ = 0,6. Điện áp hiệu dụng bên trên tụ là

A. 500 (V).        B. 200 (V).

C. 320 (V).        D. 400 (V).

Lời giải:

Chọn A

cosφ = UR/U = 0,6 ⇒ UR = 0,6U = 216 (V)

U2 = UR2 + (UL - UC)2 ⇒ 3602 = 2162 + (212 - UC)2 ⇒ UC = 500 (V)

Câu 5. Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều vướng tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ năng lượng điện, năng lượng điện trở thuần và cuộn cảm thuần sở hữu cảm kháng 80 Ω. Điện áp hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch và bên trên tụ theo thứ tự là 300 V và 140 V. Dòng năng lượng điện vô mạch trễ trộn đối với năng lượng điện áp nhì đầu đoạn mạch và thông số hiệu suất của mạch cosφ = 0,8. Cường phỏng hiệu dụng dòng sản phẩm qua loa mạch là

A. 1 (A).        B. 2 (A).        C. 3,2 (A).        D. 4 (A).

Lời giải:

ZL > ZC ⇒ UL > UC; cosφ = UR/U = 0,8 ⇒ UR = 0,8U = 240 (V)

U2 = UR2 + (UL - UC)2 ⇒ 3002 = 2402 + (UL - 140)2 ⇒ UL = 320 (V)

I = UL/ZL = 4 (A)

Câu 6. Đoạn mạch AB bao gồm nhì đoạn mạch AM và MB vướng tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM bao gồm năng lượng điện trở thuần R = 100Ω vướng tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần L = 1/π. Đoạn MB là tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C. Biểu thức năng lượng điện áp bên trên những đoạn mạch AM và MB theo thứ tự là: uAM = 100√2cos(100πt + π/4) (V) và uMB = 200cos(100πt - π/2) (V). Hệ số hiệu suất của đoạn mạch AB là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

A. (√2)/2        B. (√3)/2        C. 1/2        D. 3/4

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A.

Câu 7. Đoạn mạch AB bao gồm 2 đoạn mạch AM và MB vướng tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM bao gồm năng lượng điện trở thuần R1 = 40 Ω vướng tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C = 10-3/(4π) F, đoạn mạch MB bao gồm năng lượng điện trở thuần R2 vướng với cuộn thuần cảm. Đặt vô A, B năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số ko thay đổi thì năng lượng điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB theo thứ tự là: uAM = 50√2cos(100πt - 7π/12) (V) và uMB = 150cos100πt (V). Hệ số hiệu suất của đoạn mạch AB là

A. 0,84.        B. 0,71.        C. 0,86.        D. 0,95.

Quảng cáo

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A.

Câu 8. Một đoạn mạch xoay chiều bao gồm 3 thành phần vướng nối tiếp: năng lượng điện trở thuần R, cuộn chạc có tính tự động cảm L và năng lượng điện trở thuần r, tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C. Đặt vô nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều, khi bại liệt năng lượng điện áp tức thời ở nhì đầu cuộn chạc và nhì đầu tụ năng lượng điện theo thứ tự sở hữu biểu thức: ud = 80√6cos(ωt + π/6) (V) và uC = 40√2cos(ωt - 2π/3) (V), năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhì đầu năng lượng điện trở là UR = 60√3 V. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch bên trên là

A. 0,862.        B. 0,908.        C. 0,753.        D. 0,664.

Lời giải:

Xem thêm: cảm nhận của em về bài thơ nói với con

Cách giải 1:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Từ giản đồ vật vectơ tao đo lường và tính toán được:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn B.

Cách giải 2: Dùng máy Fx570ES

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 9. Cho mạch năng lượng điện xoay chiều RLC vướng tiếp nối đuôi nhau, cuộn chạc thuần cảm. lõi L = CR2. Đặt vô nhì đầu đoạn mạch năng lượng điện áp xoay chiều ổn định toan, mạch sở hữu nằm trong thông số hiệu suất với nhì độ quý hiếm của tần số góc ω1 = 50π (rad/s) và ω2 = 200π (rad/s). Hệ số hiệu suất của đoạn mạch bằng

A. 2/√13.        B. 50%.        C. 1/√2.        D. 3/√12.

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A.

Câu 10. Đặt vô nhì đầu đoạn mạch RL tiếp nối đuôi nhau một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V). Trong số đó u tính vị (V), thời hạn t(s). Tần số f thay cho thay đổi được. Ban đầu tần số vị f1 hiệu suất đoạn mạch là P1, tăng tần số lên gấp hai thì hiệu suất đoạn mạch hạ xuống với P2 = (3/4)P1. Khi tăng tần số lên lv 3 tần số ban sơ thì hiệu suất đoạn mạch là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn B.

Câu 11. Cho đoạn mạch AB bao gồm nhì đoạn mạch AM tiếp nối đuôi nhau với MB. lõi đoạn AM bao gồm R tiếp nối đuôi nhau với C và MB sở hữu cuộn cảm có tính tự động cảm L và năng lượng điện trở r. Đặt vô AB một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (v). lõi R = r = √(L/C), năng lượng điện áp hiệu dụng thân mật nhì đầu MB rộng lớn cấp n = √3 năng lượng điện áp nhì đầu AM. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch có mức giá trị là

A. 0,887        B. 0,755        C.0,866        D. 0,975

Lời giải:

Vẽ giản đồ vật véc tơ như hình vẽ.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Từ fake thuyết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

⇒ Tứ giác OPEQ là hình chữ nhật

Do bại liệt góc lệch sóng thân mật u và i vô mạch: φ = 90° – 60° = 30°

Vì vậy cosφ = cos30° = (√3)/2 = 0,866. Chọn C.

Câu 12. Cho mạch năng lượng điện AB bao gồm 2 đoạn mạch AM tiếp nối đuôi nhau với MB, vô bại liệt AM bao gồm năng lượng điện trở R tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C, MB sở hữu cuộn cảm có tính tự động cảm L. Đặt vô nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V). lõi uAM vuông trộn với uMB với từng tần số ω. Khi mạch sở hữu nằm trong hưởng trọn năng lượng điện với tần số ω0 thì UAM = UMB. Khi ω = ω1 thì uAM trễ trộn một góc α1 so với uAB và UAM = U1. Khi ω = ω2 thì uAM trễ trộn một góc α2 so với uAB và UAM = U'1. lõi α1 + α2 = π/2 và U1 = (3/4)U'1. Xác toan thông số hiệu suất của mạch ứng với tần số ω1 và tần số ω2.

A. cosφ = 0,75; cosφ’ = 0,75.

B. cosφ = 0,45; cosφ’ = 0,75.

C. cosφ = 0,75; cosφ’ = 0,45.

D. cosφ = 0,96; cosφ’ = 0,96.

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Vì uAM vuông trộn với uMB với từng tần số ω nên:

tanφAM.tanφMB = -1 ⇔ (-ZC/R).(ZL/r) = -1 ⇔ R.r = ZL.ZC

Khi ω = ω0 mạch sở hữu nằm trong hưởng trọn và UAM = UMB ⇒ r = R ⇒ R2 = ZLZC.

Vẽ giãn đồ vật vectơ như hình vẽ.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Ta luôn luôn sở hữu UR = Ur

UAM = UAB cosα = U cosα (α là góc trễ trộn của uAM đối với uAB)

U1 = Ucosα1 (1)

U’1 = Ucosα2 = Usinα1 (2) (do α1 + α2 = π/2)

Từ (1) và (2) suy ra: tanφ1 = U'1/U1 = 4/3 ⇒ UMB = UAMtanφ1 = (4/3)U1

Hai tam giác vuông EAM và FBM đồng dạng (vì sở hữu ∠MAE = ∠MBF = φAM nằm trong phụ với φMB).

Từ bại liệt suy ra:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Tương tự động tao sở hữu thành phẩm so với tình huống ω2

U1 = Ucosα1 = Usinα2 (1)

U'1 = Ucosα2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

tanφ2 = U1/U'1 = 4/3 ⇒ UMB = UAMtanφ2 = (4/3)U'1

Hai tam giác vuông EAM và FBM đồng dạng (vì sở hữu ∠MAE = ∠MBF = φAM nằm trong phụ với φMB)

Từ bại liệt suy ra:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xem thêm thắt những dạng bài xích luyện Vật Lí lớp 12 sở hữu vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Công suất của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều

  • Hệ số hiệu suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

  • Bài luyện về hiệu suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

  • Bài luyện về hiệu suất của mạch năng lượng điện xoay chiều (phần 2)

    Xem thêm: cách tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng ăn ý những Clip dạy dỗ học tập kể từ những nghề giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.dichvuseotop.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


cong-suat-cua-mach-dien-xoay-chieu.jsp