hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là

Câu hỏi:

27/07/2019 121,038

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: Hệ thống những vật thực hiện trách nhiệm truyền dẫn sự tác dụng của nhân loại lên đối tượng người sử dụng làm việc là tư liệu làm việc.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Toàn cỗ năng lượng thể hóa học và niềm tin của nhân loại được áp dụng vô quy trình phát hành là

A. làm việc.

B. người làm việc.

C. mức độ làm việc.

D. thao tác làm việc.

Câu 2:

Trong những nhân tố cấu trở thành tư liệu làm việc, nhân tố nào là bên dưới đó là cần thiết nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của phát hành.

B. Công cụ làm việc.

C. Hệ thống bình chứa chấp của phát hành.

D. Cửa hàng vật hóa học.

Câu 3:

Yếu tố nào là sau đây lưu giữ tầm quan trọng cần thiết và ra quyết định nhất vô quy trình sản xuất?

A. Đối tượng làm việc.

B. Sức làm việc.

Xem thêm: quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là

C. Tư liệu làm việc.

D. Máy móc văn minh.

Câu 4:

Quá trình phát hành bao gồm những nhân tố nào là bên dưới đây?

A. Sức làm việc, đối tượng người sử dụng làm việc và làm việc.

B. Con người, làm việc và công cụ.

C. Lao động, đối tượng người sử dụng làm việc và tư liệu làm việc.

D. Sức làm việc, đối tượng người sử dụng làm việc và tư liệu làm việc.

Câu 5:

Một trong mỗi tầm quan trọng của phát hành của nả vật hóa học là

A. hạ tầng tồn bên trên của xã hội.

B. tạo nên những độ quý hiếm vật hóa học và niềm tin.

C. chung con cái người dân có việc thực hiện.

D. xúc tiến phát triển kinh tế tài chính.

Câu 6:

Yếu tố nào là bên dưới đó là tư liệu lao động?

A. Không khí.

B. Sợi nhằm đan vải vóc.

C. Máy cày.

D. Vật liệu kiến tạo.

Xem thêm: bài 16 trang 51 sgk toán 9 tập 1