hội quốc liên ra đời nhằm mục đích

Sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhất, Hội Quốc liên Thành lập nhằm mục tiêu mục đích

Bạn đang xem: hội quốc liên ra đời nhằm mục đích

Sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhất, Hội Quốc liên Thành lập nhằm mục tiêu mục đích 

A. giữ lại trật tự động toàn cầu của những nước tư bạn dạng.

B. đảm bảo nền hoà bình và bình an bên trên toàn cầu.

C. giải quyết và xử lý những giành giật chấp của quốc tế.

D. ngăn chặn cơ chế công ty nghĩa xã hội ở Liên Xô.

Đáp án A

Sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhất, Hội Quốc liên Thành lập nhằm mục tiêu mục tiêu giữ lại trật tự động toàn cầu của những nước tư bạn dạng (sgk).

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: sơ xuất hay sơ suất

Tổng ôn - Luyện đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ