hợp chất sắt 2 sunfat có công thức là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Hợp hóa học Fe (II) sunfat sở hữu công thức là

  Bạn đang xem: hợp chất sắt 2 sunfat có công thức là

  • A. Fe(OH)3.      
  • B. Fe2(SO4)3.     
  • C. Fe2O3
  • D. FeSO4.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 81116

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: 4 + 4 bằng mấy

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: phép vua thua lệ làng

CÂU HỎI KHÁC

 • Để bảo đảm vỏ tàu biển lớn thực hiện vì thế thép người tớ thông thường gắn vô vỏ tàu (phần dìm bên dưới nước) tấm sắt kẽm kim loại là vì thế gì?
 • Nhỏ kể từ từ H2SO4 loãng vô hỗn hợp K2CrO4 thì color của hỗn hợp quy đổi như vậy nào?
 • Chất rắn nhận được khi phân diệt Fe(OH)3 ở sức nóng chừng cao?
 • Fe phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây?
 • Viết thông số kỹ thuật electron của ion Cr3+?
 • Hiện tượng trái khoáy khu đất rét lên tự cảm giác căn nhà kính đa số là vì hóa học nào là sau đây
 • Sản phẩm tạo nên trở thành sở hữu hóa học kết tủa khi hỗn hợp Fe2(SO4)3 tính năng với dung dịch
 • Cho NaOH vô hỗn hợp AlCl3. Hiện tượng xẩy ra là gì?
 • Al2O3 phản xạ được đối với tất cả nhì dung dịch:
 • Khi dẫn kể từ từ khí CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2 thấy có
 • Nước cứng là nước sở hữu chứa chấp ion nào là sau đây?
 • Xác ấn định X, Y vô sơ vật Fe + X → FeCl3 ;  FeCl3 +  Y → Fe(OH)3 (mỗi mũi thương hiệu ứng với 1 phản ứng).
 • Trong bảng tuần trả, Mg là sắt kẽm kim loại nằm trong nhóm
 • Kim loại Al ko phản xạ với dung dịch
 • Các số oxi hoá của crom là?
 • Tính Hóa chất của sắt kẽm kim loại là gì?
 • Cấu hình electron nào là sau đó là của Fe
 • Oxit lưỡng tính là oxit nào là sau đây?
 • Hai hóa học được dùng để làm thực hiện mượt nước cứng vĩnh cửu là
 • Để bảo vệ natri, người tớ cần dìm natri trong
 • Cấu hình electron của nguyên vẹn tử Na (Z =11) là
 • Kim loại nào là tại đây sở hữu tính dẫn năng lượng điện cực tốt vô toàn bộ những kim loại
 • Hợp hóa học Fe (II) sunfat sở hữu công thức là
 • Hợp hóa học nào là tại đây của Fe một vừa hai phải sở hữu tính lão hóa, một vừa hai phải sở hữu tính khử
 • Na, Mg, Fe, Al sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử vượt trội nhất vô số những sắt kẽm kim loại bên trên là?
 • Nguyên liệu chủ yếu dùng để làm phát triển nhôm là
 • Phương pháp pha chế sắt kẽm kim loại Ca kể từ CaCl2 là?
 • Trong những loại quặng Fe, quặng sở hữu dung lượng Fe tối đa là
 • Kim loại nào là tại đây bền vô ko khí và nước tự có màng oxit bảo vệ?
 • Khi đối chiếu vô và một ĐK thì Cr là sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử mạnh hơn
 • Số electron lớp bên ngoài nằm trong của những nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại nằm trong group IA là
 • Kim loại phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng là
 • Hoà tan m gam Fe vô hỗn hợp HCl dư, sau thời điểm phản xạ kết đôn đốc nhận được 4,48 lít khí H2 (ở đktc).
 • Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở sức nóng chừng cao cho tới lượng ko thay đổi, nhận được m gam Fe2O3.
 • Trộn bột Cr2O3 với m gam bột Al rồi tổ chức phản xạ sức nóng nhôm.
 • Cho khí CO khử trọn vẹn Fe2O3 thấy sở hữu 4,48 lít CO2 (đktc) bay đi ra. Thể tích CO (đktc) đang được nhập cuộc phản xạ là
 • Cho 4,6 gam Na tính năng trọn vẹn với nước. Sau khi phản xạ kết đôn đốc, thể tích khí H2 (ở đktc) bay đi ra là (Cho Na = 23)
 • Cho 2,7 gam Al tính năng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư.Sau khi phản xạ kết đôn đốc, thể tích khí H2 (ở đktc) bay đi ra là (Cho Al = 27)
 • xác ấn định thương hiệu sắt kẽm kim loại biết mang đến 10 gam một sắt kẽm kim loại kiềm thổ tính năng không còn với nước bay đi ra 5,6 lít khí (đktc).
 • Nung láo lếu thích hợp bột bao gồm 15,2 gam Cr2O3và m gam Al ở sức nóng chừng cao.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA