khi một vật dao động điều hòa thì

Câu hỏi:

13/10/2019 90,399

A. Vận tốc của vật có tính rộng lớn cực lớn Lúc vật qua quýt địa điểm cân nặng bằng 

Bạn đang xem: khi một vật dao động điều hòa thì

Đáp án chủ yếu xác

B. Lực kéo về ứng dụng lên vật có tính rộng lớn tỉ trọng với bình phương biên độ 

C.Gia tốc của vật có tính rộng lớn cực lớn Lúc vật ở địa điểm cân nặng bằng 

D.Lực kéo về ứng dụng lên vật có mức giá trị cực lớn Lúc vật qua quýt địa điểm cân nặng bằng

Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về xấp xỉ điều hoà

Cách giải:

Khi một vật xấp xỉ điều tiết thì véc tơ vận tốc tức thời của vật có tính rộng lớn cực lớn Lúc vật qua quýt địa điểm cân nặng bằng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gốc thời hạn được lựa chọn vô khi này nếu như phương trình xấp xỉ điều tiết đem dạng x=Acos(ωt+π2)?

A.Lúc hóa học điểm qua quýt địa điểm thăng bằng theo hướng dương qui ước 

B.Lúc hóa học điểm đem li chừng x = - A 

C.Lúc hóa học điểm đem li chừng x = + A 

D.Lúc hóa học điểm qua quýt địa điểm thăng bằng theo hướng âm qui ước

Câu 2:

Một vật xấp xỉ điều tiết với phương trình x = 2cos(2πt – π/6) centimet. Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật bên trên thời khắc t = 0,25s là:

A. - 40 cm/s2.  

B. 40cm/s2.

C. ±40cm/s2.

D. π cm/s2.

Câu 3:

Một vật nhỏ xấp xỉ điều tiết với biên chừng 5 centimet và vận tốc cực lớn là 10 cm/s. Chu kì xấp xỉ của vật nhỏ là: 

Xem thêm: diện tích hình thoi lớp 4

A.3 s. 

B.4 s. 

C.1 s. 

D.2 s

Câu 4:

Một hóa học điểm xấp xỉ theo đòi phương trình x = 6cos(4πt + π/2) centimet. Vận tốc của hóa học điểm tại thời khắc t = 1/12 s là

A. – 12π cm/s.

B. 183πcm/s.

C. 12π cm/s. 

D. –183π cm/s.

Câu 5:

Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chu kì xấp xỉ T = 2s bên trên điểm đem g = 10 m/s2. Biên chừng góc của xấp xỉ là 60. Vận tốc của con cái nhấp lên xuống bên trên địa điểm đem li chừng góc 30 có kích thước là

A. 25 m/s. 

B. 22,2 m/s. 

C. 27,8 cm/s. 

D. 28,7 cm/s.

Câu 6:

Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết với biên chừng 10 centimet và tần số góc 2 rad/s. Tốc chừng cực lớn của hóa học điểm là 

A. đôi mươi cm/s. 

B. 10 cm/s. 

C. 5 cm/s. 

Xem thêm: đề ôn thi vào lớp 10

D. 40 cm/s.