lao động của lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp có đặc điểm nào sau đây

hint-header

Cập nhật ngày: 14-09-2022

Bạn đang xem: lao động của lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp có đặc điểm nào sau đây


Chia sẻ bởi: hsfiafsuyfgas


Lao động của nghành nông - lâm - ngư nghiệp với Đặc điểm nào là sau đây?

B

Chiếm tỉ trọng tối đa và đang được tăng.

C

Chiếm tỉ trọng thấp nhất.

D

Chiếm tỉ trọng tối đa và đang được hạn chế.

Chủ đề liên quan

Cơ cấu làm việc theo gót bộ phận kinh tế tài chính của việt nam di chuyển theo gót hướng

A

tăng điểm núi sông, hạn chế điểm ngoài núi sông.

B

tăng ngoài núi sông, hạn chế với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

C

tăng với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế, hạn chế ngoài núi sông.

D

tăng điểm ngoài núi sông, hạn chế điểm núi sông.

Cơ cấu làm việc với việc thực hiện phân theo gót chuyên môn trình độ chuyên môn kỹ năng của việt nam thay cho thay đổi theo gót Xu thế nào là sau đây?

A

Đã qua loa huấn luyện hạn chế, với chứng từ nghề ngỗng sơ cấp cho tăng.

B

Chưa qua loa huấn luyện hạn chế, trung học tập có trách nhiệm hạn chế.

C

Đã qua loa huấn luyện tăng, ko qua loa huấn luyện càng ngày càng hạn chế.

D

Chưa qua loa huấn luyện tăng, ĐH và bên trên ĐH hạn chế dần dần.

Khu vực nào là tại đây ở việt nam với tỉ lệ thành phần làm việc thất nghiệp cao nhất?

Tình trạng thiếu thốn việc thực hiện ở việt nam ra mắt thông dụng ở

D

vùng trung du, miền núi.

Trong trong thời gian tiếp sau tất cả chúng ta nên ưu tiên huấn luyện làm việc với trình độ

A

đại học tập và bên trên ĐH.

Lao động việt nam không có thế mạnh nào là tại đây

A

Có tính kỉ luật rất rất cao.

Phát biểu nào là tại đây không trúng về mối cung cấp làm việc Việt Nam?

A

Mỗi năm gia tăng rộng lớn 1 triệu con người.

B

Chuyển biến hóa cơ cấu tổ chức theo gót ngành rất rất nhanh

C

Người làm việc chuyên cần, tạo ra.

D

Chất lượng làm việc càng ngày càng cao

Ý nào là tại đây không nên giới hạn của làm việc nước ta?

A

Thiếu người công nhân tay nghề cao, làm việc với chuyên môn

B

Thiếu cán cỗ cai quản lí, năng suất làm việc thấp

C

Chủ yếu đuối là làm việc ko qua loa huấn luyện.

D

Chất lượng làm việc lúc bấy giờ rất rất thấp.

Đặc điểm nào là tại đây không trúng trọn vẹn với làm việc nước ta?

A

Lao động trẻ con, chuyên cần, tạo ra, ham học hỏi và chia sẻ.

B

Có tài năng thu nhận khoa học tập kỹ năng nhanh chóng.

C

Có ý thức tự động giác và lòng tin trách móc nhiệm cao.

D

Có tay nghề phát hành nông, lâm, ngư nghiệp.

Phát biểu nào là tại đây không trúng về sự thực hiện ở việt nam lúc bấy giờ ?

A

Là một yếu tố kinh tế tài chính - xã hội rộng lớn lúc bấy giờ.

B

Tỉ lệ thất nghiệp ở trở nên thị cao hơn nữa vùng quê.

C

Tình trạng thất nghiệp, thiếu thốn việc thực hiện còn nóng bức.

D

Tỉ lệ thiếu thốn việc thực hiện ở trở nên thị cao hơn nữa vùng quê.

Chất lượng mối cung cấp làm việc của việt nam càng ngày càng được nâng lên đa phần là do

A

số lượng làm việc trong số công ty lớn liên kết kinh doanh tăng thêm.

B

phát triển mạnh ngành công nghiệp và công ty vùng quê.

C

những trở nên tựu vô cải tiến và phát triển văn hóa truyền thống, dạy dỗ, hắn tế.

D

Xem thêm: ngày xuân con én đưa thoi

mở tăng nhiều những trung tâm huấn luyện và phía nghiệp.

xu phía di chuyển cơ cấu tổ chức làm việc theo gót ngành đa phần do

A

trở nên tựu của quyết sách plan hóa mái ấm gia đình.

B

trở nên tựu của quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa.

C

trở nên tựu của quyết sách thay đổi, hội nhập quốc tế của quốc gia.

D

quyết sách trong phòng nước, yêu cầu của những người dân tăng.

Lao động việt nam đa phần triệu tập ở những ngành nông - lâm - ngư nghiệp là do

A

các ngành này còn có cơ cấu tổ chức nhiều mẫu mã, chuyên môn phát hành cao.

B

thực hiện nay nhiều mẫu mã hóa hoạt động và sinh hoạt phát hành ở vùng quê.

C

sử dụng nhiều công cụ vô phát hành.

D

tỷ lệ làm việc tay chân vẫn còn đấy cao.

Cơ cấu làm việc theo gót trở nên thị và vùng quê của việt nam hiện nay nay

A

có tỷ trọng trở nên thị tăng, vùng quê hạn chế.

B

thông thường xuyên ổn định lăm le, không tồn tại thay cho thay đổi.

C

đều tăng dần tỷ trọng trở nên thị, nông thôn.

D

với tỷ trọng vùng quê tăng, trở nên thị hạn chế.

Cơ cấu làm việc của việt nam hiện nay nay

A

thay cho thay đổi vô quy trình cải tiến và phát triển kinh tế tài chính.

B

với tỉ trọng ở ngành công ty hạn chế thật nhiều.

C

tăng nhanh chóng tỉ trọng ở vùng quê, trở nên thị.

D

thông thường xuyên ổn định lăm le, tỉ trọng ko thay đổi.

Lao động việt nam đang xuất hiện Xu thế fake kể từ điểm quốc doanh lịch sự những điểm không giống đa phần nhất là do

A

Khu vực quốc doanh thực hiện ăn không tồn tại hiệu suất cao.

B

Kinh tế việt nam đang được từng bước fake lịch sự chế độ thị ngôi trường.

C

Tác động của công nghiệp hoá và tiến bộ hoá.

D

Nước tớ triển khai nền kinh tế tài chính há, lôi cuốn góp vốn đầu tư kể từ quốc tế.

Nguyên nhân nào tại đây làm mang lại việc làm trở thành vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước tớ hiện nay?

A

Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm bên trên cả nước còn lớn.

B

Số lượng lao động tăng nhanh chóng rộng lớn ví với số việc làm mới.

C

Nguồn lao động dồi dào trong những lúc kinh tế chậm phát triển.

D

Nguồn lao động dồi dào trong những lúc chất lượng lao động thấp.

Tỉ lệ thời hạn làm việc được dùng ở vùng quê việt nam càng ngày càng tăng nhờ

A

Việc triển khai công nghiệp hoá vùng quê.

B

Thanh niên vùng quê vẫn đi ra trở nên thị dò xét việc thực hiện.

C

Chất lượng làm việc ở vùng quê đã và đang được thổi lên.

D

Việc nhiều mẫu mã hoá cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính ở vùng quê.

Ý nào là tại đây không nên giải pháp đa phần nhằm giải quyết và xử lý yếu tố việc thực hiện ở nước ta?

A

Đẩy mạnh xuất khẩu làm việc.

B

Quy hoạch những điểm người ở khu đô thị.

C

Phân thân phụ lại người ở bên trên phạm vi toàn quốc.

D

Thực hiện nay quyết sách dân sinh, plan hóa mái ấm gia đình.

Trong trong thời gian sát đẩy, việt nam tăng cường hoạt động và sinh hoạt xuất khẩu làm việc nhằm mục tiêu mục tiêu đa phần nào là sau đây?

A

Giúp phân bổ lại người ở và mối cung cấp làm việc.

B

Góp phần nhiều mẫu mã hóa những hoạt động và sinh hoạt phát hành.

C

Xem thêm: phép vua thua lệ làng

Hạn chế hiện tượng thất nghiệp và thiếu thốn việc thực hiện.

D

Nhằm nhiều mẫu mã những mô hình huấn luyện làm việc.