loài lúa mì trong hiện nay được hình thành trên cơ sở

hint-header

Cập nhật ngày: 16-05-2022


Chia sẻ bởi: Thanh Loan Nguyen Thi


Loài tiểu mạch trồng lúc bấy giờ được tạo hình bên trên cơ sở

sự cơ hội li địa lí thân thiết tiểu mạch châu Âu và tiểu mạch châu Mỹ.

B

sản phẩm của quy trình lai xa cách không giống loại.

C

sản phẩm của tự động nhiều bội 2n trở thành 4n của loại tiểu mạch.

D

sản phẩm của quy trình lai xa cách và nhiều bội hoá rất nhiều lần.

Chủ đề liên quan

Phát biểu nào là sau đây nói đến tầm quan trọng của cơ hội li địa vô quy trình tạo hình loại là chính nhất?

A

Môi ngôi trường địa lí không giống nhau là nguyên vẹn nhân chủ yếu thực hiện phân hoá bộ phận loại ren của quần thể.

B

Cách li địa lí luôn luôn trực tiếp kéo theo cơ hội li sinh đẻ.

C

Cách li địa lí rất có thể kéo theo tạo hình loại mới mẻ qua không ít quy trình trung gian dối gửi tiếp.

D

Không sở hữu cơ hội li địa lí thì ko thể tạo hình loại mới mẻ.

Hình trở thành loại vì chưng công thức nào là xẩy ra thời gian nhanh nhất?

Quần thể cây tứ bội được tạo hình kể từ quần thể cây lưỡng bội rất có thể coi như loại mới mẻ vì thế

A

cây tứ bội phú phấn với cây lưỡng bội mang lại đời con cái bất thụ.

B

cây tứ bội sở hữu tài năng sinh đẻ hữu tính tầm thường rộng lớn cây lưỡng bội.

C

cây tứ bội sở hữu tài năng phát triển, cải cách và phát triển mạnh rộng lớn cây lưỡng bội.

D

cây tứ bội sở hữu ban ngành sinh chăm sóc, ban ngành sinh đẻ to hơn cây lưỡng bội.

Cho biết từng ren quy lăm le một tính trạng, alen trội là trội trọn vẹn và ko xẩy ra đột trở thành. Theo lí thuyết, luật lệ lai nào là mang lại đời con cái sở hữu loại ren phân li theo gót tỉ trọng 1:2: 1?

Cho luật lệ lai: AaBbDD x AabbDd, số loại ren và loại hình nhận được ở đời con cái là bao nhiêu?

A

12 loại ren, 8 loại hình.

B

18 loại ren, 4 loại hình.

C

6 loại ren, 4 loại hình.

D

12 loại ren, 4 loại hình.

Ở một loại thực vật, P.. thuần chủng không giống nhau vì chưng 2 cặp tính trạng tương phản phú phấn cùng nhau F1 nhận được 100% cây thân thiết cao. Cho F1 tự động thụ phấn F2 sở hữu sự phân li loại hình theo gót tỉ trọng 56,25% cây thân thiết cao : 43,75% cây thân thiết thấp. Tính theo gót lý thuyết, vô số những cây thân thiết thấp nhận được ở F2 thì tỉ trọng cây ko thuần chủng là

Cho biết từng ren quy lăm le một tính trạng, alen trội là trội trọn vẹn, những ren link trọn vẹn cùng nhau. Theo lí thuyết, luật lệ lai nào là tại đây mang lại đời con cái sở hữu loại hình phân li theo gót tỉ trọng 3:1?

Ở một loại thực vật, alen A quy lăm le thân thiết cao trội trả toan đối với alen a quy lăm le thân thiết thấp; alen B quy lăm le ngược tròn trặn trội trọn vẹn đối với alen b quy lăm le ngược lâu năm. Cho phú phấn nhị cây thuần chủng nằm trong loại (P) không giống nhau về nhị cặp tính trạng tương phản, nhận được F1 bao gồm toàn cây thân thiết cao, ngược tròn trặn. Cho F1 tự động thụ phấn, nhận được F2 bao gồm 5000 cây, vô cơ sở hữu 450 cây thân thiết thấp, ngược lâu năm. tường rằng vô quy trình rời phân tạo hình phú tử đực và phú tử cái đều xẩy ra thiến ren với tần số đều nhau. Kiểu ren và tần số thiến ren của F1

A

; 40%

B

; 8%

C

; 8%

D

; 40%

Cơ thể sở hữu loại ren AaBb rời phân tạo nên 16 loại phú tử, vô cơ loại phú tử ABDe rung rinh tỉ trọng 1,25%. tường rằng không tồn tại đột trở thành, tần số thiến ren là?

Trường ăn ý nào là tiếp tục dẫn cho tới sự DT liên kết?

A

Các cặp ren quy lăm le những cặp tính trạng phía trên những cặp NST không giống nhau.

B

Các cặp ren quy lăm le những cặp tính trạng xét cho tới nằm trong phía trên 1 cặp NST.

C

Các tính trạng Khi phân ly thực hiện trở thành một group tính trạng link.

Xem thêm: đề thi cấp 3 năm 2022

D

Tất cả những ren phía trên và một NST cần luôn luôn DT bên cạnh nhau.

Ở những loại loại vật lưỡng bội, số group ren link ở từng loại vì chưng số

B

NST vô cỗ lưỡng bội của loại.

C

NST vô cỗ đơn bội của loại.

Nhận lăm le nào là tại đây không chính với ĐK xẩy ra thiến gen?

A

Hoán vị ren chỉ xẩy ra ở những khung hình dị ăn ý tử về một cặp ren.

B

Hoán vị ren xẩy ra Khi sở hữu sự trao thay đổi đoạn trong những crômatit không giống mối cung cấp vô cặp NST kép tương đương ở kỳ đầu I rời phân.

C

Hoán vị ren chỉ mất ý nghĩa sâu sắc Khi sở hữu sự tái ngắt tổng hợp những ren bên trên cặp NST tương đương.

D

Hoán vị ren còn tùy vô khoảng cách trong những ren hoặc địa điểm của ren ngay gần hoặc xa cách tâm động.

Ở người, tính trạng sở hữu túm lông bên trên tai di truyền

Điều không chính về NST nam nữ ở từng người là NST giới tính

A

chỉ bao gồm một cặp vô nhân tế bào.

B

chỉ mất trong những tế bào sinh dục.

C

tồn bên trên ở cặp tương đương XX hoặc ko tương đương XY.

D

chứa chấp những ren qui lăm le nam nữ và những ren qui lăm le tính trạng không giống.

Phát biểu nào là sau đó là sai khi nói đến quan hệ thân thiết loại ren, môi trường xung quanh và loại hình?

A

Kiểu hình chỉ tùy thuộc vào loại ren tuy nhiên ko Chịu tác động của những nhân tố môi trường xung quanh.

B

Ba u ko truyền mang lại con cái những tính trạng đã tạo ra sẵn tuy nhiên truyền một loại ren.

C

Kiểu hình là sản phẩm của sự việc tương tác thân thiết loại ren và môi trường xung quanh.

D

Kiểu ren qui lăm le tài năng phản xạ của khung hình trước môi trường xung quanh.

Với 2 alen A và a, chính thức vì chưng một thành viên sở hữu loại ren Aa, ở mới tự động thụ phấn loại n, sản phẩm tiếp tục là:

A

AA = aa = ; Aa = .

B

AA = aa = ; Aa =.

C

AA = Aa = ; aa = .

D

AA = Aa = ; aa = .

Phát biểu nào là bên dưới đó là chính so với quần thể tự động phối?

A

Tần số kha khá của những alen không bao giờ thay đổi tuy nhiên tỉ trọng dị ăn ý rời dần dần, tỉ trọng đồng ăn ý tăng dần dần qua quýt những mới.

B

Tần số kha khá của những alen không bao giờ thay đổi nên ko tác động gì tới việc bộc lộ loại ren ở mới sau.

C

Tần số kha khá của những alen bị thay cho thay đổi tuy nhiên ko tác động gì tới việc bộc lộ loại ren ở mới sau.

D

Tần số kha khá của những alen thay cho thay đổi tuỳ từng tình huống, vì thế ko thể sở hữu tóm lại đúng đắn về tỉ trọng những loại ren ở mới sau.

Điểm nào là tại đây ko nằm trong lăm le luật Hacđi-Vanbec?

A

Phản ánh hiện trạng thăng bằng DT vô quần thể, phân tích và lý giải vì thế sao vô vạn vật thiên nhiên sở hữu những quần thể tiếp tục giữ lại ổn định lăm le qua quýt thời hạn lâu năm.

B

Từ tần số kha khá của những alen tiếp tục biết rất có thể Dự kiến được tỉ trọng những loại loại ren và loại hình vô quần thể.

C

Xem thêm: điểm chuẩn đại học nha trang 2022

Phản ánh hiện trạng động của quần thể, thể hiện tại ứng dụng của tinh lọc và phân tích và lý giải hạ tầng của tiến thủ hoá.

D

Từ tỉ trọng những loại loại hình rất có thể suy đi ra tỉ trọng những loại loại ren và tần số kha khá của những alen.