loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

Câu hỏi:

28/08/2019 82,320

C. mật ong

Bạn đang xem: loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

- Saccarozơ có khá nhiều vô đàng mía (từ cây mía), đàng củ cải (từ củ cải đường), đàng thốt nốt (từ cụm hoa thốt nốt).

Lưu ý: Đường mía được phát hành bên dưới dạng thương phẩm không giống nhau như:

+ Đường phèn là đàng mía kết tinh ranh ở nhiệt độ phỏng thông thường (khoảng 30oC) bên dưới dạng tinh ranh thể rộng lớn.

+ Đường cát là đàng mía kết tinh ranh sở hữu lẫn lộn tạp hóa học gold color.

+ Đường phên là đàng mía được xay trở thành phên, sở hữu đựng được nhiều tạp hóa học, được màu vàng.

+ Đường kính đó là saccarozơ ở dạng tinh ranh thể nhỏ.

- Mật ong chứa chấp hầu hết là đàng glucozơ (khoảng 30%) và fructozơ (tới 40%).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Saccarozơ và glucozơ đều phải sở hữu phản ứng 

A. cộng H2 (Ni, t0)

B. tráng bạc

C. với Cu(OH)2

D. thủy phân

Câu 2:

Có những tuyên bố sau đây:

(1) Amilozơ sở hữu cấu tạo mạch phân nhánh. 

(2) Glucozơ bị khử bởi vì hỗn hợp AgNO3 vô NH3.

(3) Xenlulozơ sở hữu cấu tạo mạch phân nhánh.

(4) Saccarozơ làm mất đi thuốc nước brom.

(5) Fructozơ sở hữu phản xạ tráng bạc.

(6) Glucozơ thuộc tính được với hỗn hợp dung dịch tím.

(7) Trong hỗn hợp, glucozơ tồn bên trên hầu hết ở dạng mạch vòng và một trong những phần nhỏ ở dạng mạch hở.

Số tuyên bố chính là

A. 6

B. 5

C. 3

Xem thêm: tính từ ed và ing

D. 4

Câu 3:

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều phải sở hữu phản xạ này sau đây?

A. Thủy phân vô môi trường xung quanh axit

B. Tráng gương

C. Tạo phức hóa học với Cu(OH)2/NaOH

D. Tác dụng với H2 (xúc tác Ni)

Câu 4:

Dung dịch đàng dùng làm tiêm hoặc truyền vô tĩnh mạch máu cho tới người bị bệnh là

A. glucozơ

B. fructozơ

C. amilozo

D. saccarozơ

Câu 5:

Miếng quả chuối còn xanh thuộc tính với hỗn hợp iot cho tới greed color là vì quả chuối còn xanh sở hữu chứa

A. glucozơ

B. tinh ranh bột

C. xenlulozơ

D. saccarozơ

Câu 6:

Cacbohiđrat sau thời điểm thủy phân trọn vẹn chỉ dẫn đến thành phầm glucozơ là

A. glucozơ

B. saccarozơ

C. fructozơ

Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

D. tinh ranh bột