mạng lưới đường sắt của nước ta hiện nay được phân bố

Câu hỏi:

13/03/2022 29,091

C. triệu tập ở miền Trung.

D. triệu tập ở miền Nam.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Mạng lưới đường tàu của VN lúc bấy giờ được phân bổ triệu tập đa số ở miền Bắc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loại hình này sau đây không thuộc màng lưới vấn đề liên lạc?

Xem thêm: tả cây phượng lớp 5

Câu 2:

Tuyến vận tải đường bộ đường tàu cần thiết nhất VN là

Câu 3:

Tuyến đường đi bộ mạch máu theo phía Bắc - Nam ở VN lúc bấy giờ là

Câu 4:

Quốc lộ 1 bắt đầu từ cửa khẩu nào sau đây?

Câu 5:

Hai thành phố Hồ Chí Minh được nối cùng nhau bởi đường tàu là

Câu 6:

Loại hình cty này sau đây không phải mới nhất Thành lập và hoạt động ở nước ta?

Câu 7:

Phát biểu này sau đây không đúng với ngành mặt hàng ko của VN hiện nay nay?

Câu 8:

Ngành mặt hàng không tồn tại bước tiến bộ vô cùng thời gian nhanh bởi vẹn toàn nhân đa số này sau đây?

Xem thêm: vở bài tập khoa học

Câu 9:

Phát biểu này sau đây không đúng về giao thông vận tải lối sông VN hiện nay nay?

Câu 10:

Quốc lộ 1 không đi qua quýt vùng tài chính này sau đây?

Câu 11:

Loại hình viễn thông này tại đây nằm trong mạng phi thoại?