mẫu công văn đề nghị

Mẫu Công văn kiến nghị là khuôn mẫu văn phiên bản hành chủ yếu thông thường được sử dụng trong những cơ sở Nhà nước, tổ chức triển khai, công ty nhằm kiến nghị đòi hỏi tiến hành những việc làm rõ ràng. Quý khách hàng gọi hoàn toàn có thể xem thêm một vài Mẫu Công văn kiến nghị thịnh hành nhập nội dung bài viết sau đây của LuatVietnam.

Bạn đang xem: mẫu công văn đề nghị

1. Khi này nên dùng cho tới Công văn đề nghị?

Theo Nghị lăm le 30/2020, Công văn rằng cộng đồng, Công văn kiến nghị rằng riêng biệt là một trong trong những loại văn phiên bản hành chủ yếu. Văn phiên bản này được dùng nhiều trong những cơ sở Nhà nước, ban ngành đoàn thể, tổ chức triển khai, công ty.

Theo cơ, Công văn kiến nghị được dùng Lúc những cơ sở, phần tử cấp cho bên dưới, gửi cấp cho bên trên hoặc cơ sở, phần tử ngang cấp cho hoặc cấp cho bên trên gửi cấp cho bên dưới nhằm kiến nghị, đòi hỏi cơ sở, phần tử cơ cung ứng những vấn đề, giải quyết và xử lý Công văn với tương quan cho tới trách nhiệm, quyền hạn của tớ.

Mẫu Công văn kiến nghị được dùng đa số trong những nghành nghề, trong vô số tình huống không giống nhau với mục tiêu không giống nhau.

Ngoài đi ra, Công văn kiến nghị được dùng trong những tổ chức triển khai, công ty còn được dùng để làm thể hiện nay những mong ước tương tự nhu yếu của những cá thể hoặc luyện thể, hoặc kiến nghị đòi hỏi tiến hành những văn bản trong những mặt mũi.

Tóm lại, hoàn toàn có thể hiểu Công văn kiến nghị với tầm quan trọng như 1 “phương tiện kí thác tiếp” trong những cơ sở, phần tử, tổ chức triển khai, doanh nghiệp… nhằm thông tin, thanh toán giao dịch hoặc đòi hỏi tiến hành một vài việc làm nằm trong tính năng, nhiệm cụ của cơ sở cơ.

mau cong nài de nghi

7 Mẫu Công văn kiến nghị được sử dụng thịnh hành nhất (Ảnh minh họa)

2. Một số Mẫu Công văn kiến nghị được sử dụng phổ biến

2.1. Mẫu Công văn kiến nghị (mẫu chung)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ……/CV - ……

(V.v: Đề nghị ………...)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

………..., ngày …… mon …… năm ……


CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ

(Về việc: ……………………………….)

Kính gửi (1): ……………………………………………………………………..


- Căn cứ Quyết định/Công văn/Hợp đồng số ………/……… ngày…tháng…năm… của (2) …………

- Căn cứ (3)……………………………………………………………………..

Để…(4)………………………….…………………........................................

Nay, (5)……………………………làm Công văn này kính kiến nghị (6):......................................

Rất ao ước sẽ có được sự kiểm tra, quan hoài và giải quyết và xử lý kiến nghị bên trên của ……………………

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ….

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người thay mặt ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

(1) Cơ quan liêu cấp cho trên/Lãnh đạo công ty.

(2) Tên cơ sở cấp cho trên/Lãnh đạo doanh nghiệp

(3) Nêu những địa thế căn cứ nhằm tiến hành Công văn đề nghị

(4) Nêu nguyên do thực hiện Công văn đề nghị

(5) Tên đơn vị chức năng, chống ban đề nghị

(6) Nêu những kiến nghị theo dõi từng ngôi trường hợp

2.2. Công văn kiến nghị giao dịch, kiến nghị đòi hỏi giao dịch nợ vượt lên trên hạn

TÊN ĐƠN VỊ

Số:…/CVĐNTT - …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

………., ngày ….. mon ….. năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V.v: Đề nghị giao dịch ăn ý đồng………………….)

Kính gửi: CÔNG TY ………………….

- Căn cứ ăn ý đồng số ……/…… ký ngày …. mon …. năm …. đằm thắm Công ty ……………………. và Công ty ………………. về sự việc ………………………………………………

- Căn cứ bảng tính độ quý hiếm quyết toán của ăn ý đồng nêu trên;

- Căn cứ Biên phiên bản nghiệm thu sát hoạch hoàn thiện ……………………… ký ngày …. mon …. năm …;

- Căn cứ Biên phiên bản thanh lý ăn ý đồng số … / …….. ký ngày … mon … năm …. đằm thắm Công ty ……………………. và Công ty ………………

Tính cho tới thời khắc thời điểm hiện tại, Công ty ………………. vẫn tiến hành dứt trách cứ nhiệm và nhiệm vụ của tớ tương tự hoàn thiện việc bh ……………. vâng lệnh phù hợp những lao lý tuy nhiên nhì mặt mũi đã ký kết kết nhập ăn ý đồng số …. / …….. ký ngày …. mon …. năm ….

Theo lao lý giao dịch nhập ăn ý đồng nêu bên trên (Bên A tiếp tục giao dịch mang lại Cạnh B số chi phí ứng với …. % độ quý hiếm quyết toán ăn ý đồng sau khoản thời gian không còn thời hạn bảo hành), rõ ràng như sau:

- Giá trị ăn ý đồng và những phụ lục (nếu có): ……………………… đồng

- Giá trị Cạnh A vẫn giao dịch mang lại Cạnh B: …………………………. đồng

- Giá trị sót lại Cạnh A nên thanh toán: …………………………… đồng

(Bằng chữ: ………………………… đồng. Giá trị bên trên vẫn bao hàm VAT 10%)

Nay, Công ty …………………. làm thuê văn này kiến nghị Công ty …………….. giao dịch mang lại công ty chúng tôi số tiền…………….đồng (Bằng chữ: …………………… đồng) theo dõi vấn đề thông tin tài khoản giao dịch như sau:

- Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY……………………………..

- Số tài khoản: …………. Tại:………… Ngân hàng…………

Rất ao ước sự quan hoài giải quyết và xử lý của Quý Doanh Nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT-HC; ….

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)


2.3. Công văn kiến nghị kết hợp, ăn ý tác

CÔNG TY ..............

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị kết hợp thực hiện)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

................, ngày ..... mon ..... năm .....

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP

Kính gửi: - Công ty .....................................................

- Phòng/Ban .......................................................................

- Ông/Bà ............................., Trưởng Phòng/Ban ....................

[Hoặc những cửa hàng không giống, tùy nằm trong nhập quyền đòi hỏi những cửa hàng với sự kết hợp nhập công việc]

Ngày .... mon .... năm......, Phòng/ban.......... [Tên chống ban được đòi hỏi tiến hành trách nhiệm, công việc] công ty chúng tôi sẽ có được văn phiên bản số ....../... của Công ty............ [Tên công ty] kiến nghị tiến hành việc làm .................. [Tên việc làm được đòi hỏi thực hiện].

Tuy nhiên, sau đó 1 thời hạn tiến hành, công ty chúng tôi nhận ra đằm thắm ................. và .............. không tồn tại sự kết hợp nhập quy trình tiến hành việc làm dẫn cho tới sản phẩm đạt được không giống như mong ngóng.

Do vậy, công ty chúng tôi thực hiện đơn này nhằm kính kiến nghị .................. [Tên công ty lớn, đơn vị chức năng đòi hỏi tiến hành trách nhiệm, công việc] kiểm tra và với giải pháp phối phù hợp với hoạt động và sinh hoạt ......................... của Phòng/Ban công ty chúng tôi, rõ ràng như sau:

Điều 1. Mục đích

Đề nghị ................ [Tên đơn vị chức năng, phần tử, chống ban được đòi hỏi phối hợp] phối phù hợp với Phòng/Ban .............. [Tên chống ban] công ty chúng tôi nhập quy trình sẵn sàng, tiến hành việc làm ..................[Tên việc làm thực hiện] theo dõi văn bản/chỉ đạo/……………………….

Điều 2. Lý tự thể hiện đề nghị

[Nêu những nguyên do thể hiện kiến nghị phối hợp] ..........................................

......................................................................................................

Điều 3. Quá trình kết hợp tiến hành công việc/trách nhiệm/.........

1. Phối ăn ý nhập quy trình sẵn sàng [Nêu cụ thể những việc làm cần thiết thực hiện]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Phối ăn ý nhập quy trình tiến hành [Nêu cụ thể những việc làm cần thiết thực hiện]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

3. Kết ngược đưa ra [Nêu đòi hỏi sản phẩm cần thiết đạt được]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Phòng/ban công ty chúng tôi kính gửi .......... [Tên cơ sở, đơn vị chức năng, chống ban được đòi hỏi phối hợp] kiểm tra kiến nghị bên trên. Kính ao ước .......... gật đầu Công văn kiến nghị kết hợp này của công ty chúng tôi và với những hành vi kết hợp thực tiễn nhằm việc tiến hành công việc/nhiệm vụ........... được cắt cử của Phòng/Ban công ty chúng tôi hoàn thiện chất lượng tốt đẹp mắt và thành công xuất sắc.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ / PHÒNG / BAN

(Ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Xem thêm: meme khinh bỉ

2.4. Công văn kiến nghị ĐK thang bảng lương

CÔNG TY ..............

Số: ....../CV - ......

(V.v: Xin vận dụng nút lộc tối thiểu

và tự động thiết kế bảng lộc năm ......)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

................, ngày ..... mon ..... năm .....


Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận (Huyện) ..................

Công ty ....................... [tên công ty] xây dựng theo dõi Giấy ghi nhận ĐK sale số ..........tự Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố/Tỉnh ................... cấp cho ngày ..... mon ..... năm .....

- Địa chỉ: ..................................................................................

- Mã số thuế: ..............................................................................

- Điện thoại liên hệ: .....................................................................

Thực hiện nay theo dõi Nghị lăm le số ...../20..../NĐ-CP ngày ...../...../..... [Nêu Nghị lăm le tiên tiến nhất quy lăm le nút lộc ít nhất vùng của năm hiện nay tại] của nhà nước quy lăm le nút lộc ít nhất vùng so với người làm việc thao tác theo dõi ăn ý đồng làm việc.

Căn cứ Quy lăm le hạng mục những địa phận vận dụng nút lộc tối thiếu hụt vùng.

Căn cứ những văn phiên bản tương quan.

Để đáp ứng quyền hạn cho tất cả những người làm việc thao tác nhập công ty, Công ty ....................................... nài ĐK nút lộc ít nhất vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội Quận (Huyện) ................................... là ................... đồng [đăng ký địa thế căn cứ theo dõi quy lăm le về nút lộc ít nhất vùng] Tính từ lúc ngày ...../...../ đôi mươi... và Công ty tự động thiết kế thang bảng lộc vận dụng mang lại toàn thể CBCNV nhập Công ty.

Rất ao ước sẽ có được sự tương hỗ và liên minh kể từ Quý Cơ quan liêu.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

CÔNG TY..........................

(Người thay mặt theo dõi PL ký thương hiệu, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

2.5. Công văn kiến nghị chốt buột BHXH

Đơn vị:……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

---------------

Số:......................

................, ngày .... mon ... năm ........

Kính gửi: Báo hiểm xã hội………………………………………………

- Tên đơn vị: …………………………………………………………

- Mã số cai quản lý: ………………………………………………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………...

Nội dung:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Lý do:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Hồ sơ gửi kèm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ sở bảo đảm xã hội kiểm tra, giải quyết và xử lý theo dõi quy lăm le.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng góp vết và ghi rõ ràng bọn họ tên)

2.6. Công văn kiến nghị hỗ trợ

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị tương hỗ ..............)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

........................, ngày ..... mon ..... năm .....

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Về việc: ....................................)

Kính gửi: [Cơ quan liêu cấp cho trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] ...................................

- Căn cứ Quyết định/Công văn số ....../...... của ....................[Tên cơ sở phát hành Công văn/quyết định] về sự việc ............. [Tên việc làm, trách nhiệm cần thiết thực hiện]

- Căn cứ Biên phiên bản họp thống nhất về sự việc tiến hành ................................. ngày ...../...../...... của..... [Tên đơn vị chức năng, chống ban đảm nhận tiến hành việc làm, trách nhiệm được giao]

- Căn cứ ...............................................................................

Nay, ........................... [Tên đơn vị chức năng, chống ban đảm nhận tiến hành việc làm, trách nhiệm được giao] thực hiện Công văn này kiến nghị ......................... [Tên cơ sở cấp cho trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] tương hỗ ....................... [kinh phí, nhân sự....] nhằm .................... tiến hành.............. [nhiệm vụ, việc làm được giao] được thành công xuất sắc chất lượng tốt đẹp mắt.

Yêu cầu tương hỗ rõ ràng như sau: [Nêu cụ thể về đòi hỏi cần thiết hỗ trợ]

- Thời lừa lọc cần thiết hỗ trợ: ..........................

- Số lượng nhân sự (số chi phí, trang trang bị cần thiết hỗ trợ): .........................

Rất ao ước sẽ có được sự kiểm tra và tương hỗ kể từ ................[Cơ quan liêu cấp cho trên/Lãnh đạo doanh

nghiệp].

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người thay mặt ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

2.7. Công văn kiến nghị tán tụng thưởng

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị tán tụng thưởng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

................, ngày ..... mon ..... năm .....

Kính gửi: ............................

- Căn cứ Hướng dẫn/Quy lăm le xét tán tụng thưởng của ...........................[Tên cơ sở cấp cho trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] phát hành ngày .... mon ..... năm ....

- Căn cứ sản phẩm công tác làm việc .................... [Công tác, trách nhiệm vẫn thực hiện] của ............ [Đối tượng được kiến nghị tán tụng thưởng]

- Căn cứ ....................................................................................

Nay, .......... [Tên đơn vị chức năng, chống ban kiến nghị việc xét tán tụng thưởng] thực hiện Công văn này kính kiến nghị như sau:

- Xét kiến nghị tặng vì chưng tán tụng của [Cơ quan liêu cấp cho trên/Doanh nghiệp] mang lại ...... [số lượng] luyện thể và .... [số lượng] cá thể (có list kèm cặp theo).

- Xét kiến nghị tặng vì chưng tán tụng của [Cơ quan liêu cấp cho trên/Doanh nghiệp] mang lại ...... [số lượng] luyện thể và .... [số lượng] cá thể (có list kèm cặp theo) [Hoặc nếu như xét kiến nghị tán tụng thưởng mang lại cá thể thì nêu cụ thể bọn họ thương hiệu, dùng cho, điểm công tác làm việc của cá thể được kiến nghị tán tụng thưởng] vì thế vẫn với kết quả chất lượng tốt nhập công tác làm việc .......................... [Công tác, trách nhiệm vẫn thực hiện] năm đôi mươi...

Rất ao ước sẽ có được sự kiểm tra và quan hoài của ...............[Cơ quan liêu cấp cho trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] nhằm khích lệ công tác làm việc .................... của .....................

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người thay mặt ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

3. Lưu ý Lúc biên soạn thảo Công văn đề nghị

Khi lập Công văn kiến nghị cần thiết chú ý về một vài nội dung sau:

- Về phần nội dung đề nghị: Cần nêu rõ ràng nội dung đề xuất yếu tố gì; vẹn toàn nhân hoặc nguyên do gửi Công văn; kiến nghị thời hạn vấn đáp Công văn (ở cuối phần nội dung cần phải có dòng sản phẩm chữ “Kính ao ước quý cơ quan/ ông bà…………sớm vấn đáp mang lại công ty chúng tôi được biết”)

- Công văn rất cần được trình diễn một cơ hội cụt gọn gàng, lô ghích, triệu tập nhập những yếu tố chủ yếu, yếu tố trọng tâm.

- Ghi rõ ràng thương hiệu, vấn đề tương tác của cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể dự tính gửi Công văn.

- Tên, vấn đề tương tác của cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể với quyền và nhiệm vụ tương quan cho tới vụ việc được kiến nghị nhập Công văn.

Trên đấy là 07 Mẫu Công văn kiến nghị được người sử dụng thịnh hành nhất. Nếu với vướng vướng không giống tương quan cho tới nghành nghề dạy dỗ, độc giả tương tác 1900.6192 và để được tương hỗ.

Xem thêm: bàn nhậu