một khung dây hình vuông cạnh 20cm

Câu hỏi:

15/04/2020 115,927

Một khuông thừng hình vuông vắn cạnh đôi mươi centimet ở toàn cỗ vô một kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những đàng chạm màn hình. Trong thời hạn 0,2s, chạm màn hình của kể từ ngôi trường hạn chế từ một,2 T về 0. Suất năng lượng điện động chạm màn hình của khuông thừng vô thời hạn tê liệt có tính rộng lớn là:

Bạn đang xem: một khung dây hình vuông cạnh 20cm

C. 240mV

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu sai: Một vật xê dịch điều tiết, mốc thế năng bên trên địa điểm cân đối, Khi xê dịch từ vựng trí:

A. Biên về địa điểm cân đối thì động năng tăng

B. Cân bởi vì đi ra địa điểm biên thì thế năng tăng

C. Cân bởi vì đi ra địa điểm biên thì động năng tăng

D. Biên về địa điểm cân đối thì thế năng giảm

Câu 2:

Cho đoạn mạch AB ko phân nhánh, bao gồm tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C=10-42π F, cuộn thừng thuần cảm có tính tự động cảm L=1π H, năng lượng điện trở thuần R=100Ω  . Điện áp đặt điều vô đầu nhị đoạn mạch đem dạng u = 200cos100πt V. Biểu thức của độ mạnh loại năng lượng điện chạy vô mạch đem dạng:

A. i = 2cos100πt+π4A.

B. i = 2cos100πt-π4A.

C.  i = 2cos100πt+π4A.

D. i = 2cos100πt-π4A.

Câu 3:

Đặt một vật sáng sủa nhỏ vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính, cơ hội thấu kính 15cm. Thấu kính cho 1 hình ảnh ảo rộng lớn cấp gấp đôi vật. Tiêu cự của thấu kính tê liệt là:

A. đôi mươi cm

B. 30 cm

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

C. 10 cm

D. 40 cm

Câu 4:

Trong mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ chứa chấp tụ năng lượng điện, loại điện:

A. Trễ trộn rộng lớn năng lượng điện áp một góc 0,5π

B. Sớm trộn rộng lớn năng lượng điện áp một góc 0,25π

C. Sớm trộn rộng lớn năng lượng điện áp một góc 0,5π

D. Trễ trộn rộng lớn năng lượng điện áp một góc 0,25π

Câu 5:

Đường mức độ kể từ của kể từ ngôi trường tạo ra bởi vì loại năng lượng điện chạy vô thừng dẫn trực tiếp lâu năm đem dạng là:

A. Các đường thẳng liền mạch nằm trong mặt mũi bằng phẳng vuông góc với thừng dẫn.

B. Các đàng tròn trặn đồng tâm, tâm phía trên thừng dẫn và phía trên mặt mũi bằng phẳng vuông góc với thừng dẫn

C. Các đàng cong hoặc đàng tròn trặn hoặc đường thẳng liền mạch nằm trong mặt mũi bằng phẳng vuông góc với thừng dẫn

D. Các đàng tròn trặn hoặc đàng elip tùy từng độ mạnh loại điện

Câu 6:

Cho đoạn mạch RLC vướng tiếp nối nhau theo như đúng trật tự tê liệt. tường R=50Ω, cuộn cảm thuần. Đặt vô nhị đầu đoạn mạch năng lượng điện áp xoay chiều u = U0cos100πt(V). Đồ thị đàng 1 màn trình diễn năng lượng điện áp ở nhị đầu đoạn mạch chứa chấp RL, đồ dùng thị đàng 2 màn trình diễn năng lượng điện áp ở nhị đầu đoạn mạch chứa chấp RC. Độ tự động cảm của cuộn cảm tê liệt là:

A. L = 2π H

B.  L = 1π H

C. L = 12π H.

Xem thêm: vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể

D.  L = 13π H