một khung dây phẳng diện tích 20cm2

Câu hỏi:

14/05/2020 208,023

Một khuông chão bằng phẳng, diện tích S đôi mươi (cm2), bao gồm 10 vòng chão đặt điều vô kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở nên với mặt mũi bằng phẳng khuông chão một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tớ thực hiện mang lại kể từ ngôi trường rời đều cho tới ko trong vòng thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay vô khuông chão trong vòng thời hạn kể từ ngôi trường đổi khác là

Bạn đang xem: một khung dây phẳng diện tích 20cm2

B. 0,2 (mV).

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Suất năng lượng điện động chạm màn hình vô khuông

ξ=ΔΦΔt=N.ΔB.S.cosαΔt=10.2.104.20.104.cos60°0,01=0,2.103  V=0,2  mV.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng tự động cảm là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ vì thế sự vươn lên là thiên kể từ trải qua mạch tạo nên bởi

A. Sự vận động của nam châm hút với mạch.

B. Sự vươn lên là thiên của chủ yếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch

C. Sự vận động của mạch với nam giới châm

D. Sự vươn lên là thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Câu 2:

Môt khuông chão dẫn với 1000 vòng được đặt điều vô kể từ ngôi trường đều sao cho những lối chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi bằng phẳng khuông. Diện tích từng vòng chão là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được sản xuất rời thường xuyên kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T vô thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động vô toàn khuông chão là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống chão có tính tự động cảm L, ống chão loại nhì với số vòng chão tăng gấp hai và diện tích S từng vòng chão rời 50% đối với ống chão loại nhất. Nếu nhì ống chão với chiều nhiều năm như nhau thì chừng tự động cảm của ống chão loại nhì là:

A. L

B. 0,5L

Xem thêm: thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn chão bằng phẳng, với 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn chão đặt điều vô kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những lối chạm màn hình kể từ. Nếu mang lại chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp hai vô thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình vô cuộn chão sẽ có được chừng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một khuông chão dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; đặt điều vô kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, lối mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mũi bằng phẳng khuông chão. Cầm nhì cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhì phía sẽ được hình chữ nhật với cạnh này nhiều năm gấp hai cạnh bại liệt. tường năng lượng điện trở khuông R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch rời vô khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng chão sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ 1 góc 30o, cho thấy thêm độ mạnh của chạm màn hình kể từ vươn lên là thiên theo đuổi thời hạn như loại thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh đi ra có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

Xem thêm: cách tìm góc giữa hai mặt phẳng

D. S V