một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở

Câu hỏi:

18/04/2020 56,757

A. tốc phỏng phát triển cao và đảm bảo được môi trường thiên nhiên.

Bạn đang xem: một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở

B. nhịp phỏng phát triển cao và ổn định tấp tểnh.

C. cơ cấu tài chính đem sự vận động và di chuyển hợp lý.

D. nhịp phỏng phát triển cao và đem cơ cấu tổ chức tài chính hợp lý.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Một nền tài chính phát triển bền vững và kiên cố thể hiện nay ở nhịp phỏng phát triển cao và đem cơ cấu tổ chức tài chính hợp lý. Nhịp phỏng phát triển cao thể hiện nay vận tốc cải tiến và phát triển của nền tài chính, cơ cấu tổ chức tài chính hợp lý thể hiện nay việc phân bổ làm việc thích hợp và khai quật chất lượng khoáng sản vạn vật thiên nhiên. Đây đó là biểu thị của một nền tài chính phát triển bền vững và kiên cố.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguồn gốc của việc phân hóa phát hành trong số những vùng nhập việt nam là

A. việc tự khắc phụ giới hạn của từng vùng.

B. việc đẩy mạnh thế mạnh mẽ của từng vùng.

C. sự khác lạ về Điểm lưu ý ngẫu nhiên, người ở của từng vùng.

D. chính sách cải tiến và phát triển tài chính của Nhà nước.

Câu 2:

Biểu hiện nay này tại đây không đúng với việc gửi biến hóa tích cực kỳ của cơ cấu tổ chức bộ phận tài chính nước ta?

A. Tỉ trọng của tài chính cá nhân đem Xu thế tăng.

B. Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế không tồn tại tầm quan trọng gì nhập nền tài chính.

C. Kinh tế Nhà nước vẫn lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền tài chính.

D. Các ngành và nghành nghề tài chính then chốt vẫn vì thế Nhà nước cai quản lí.

Câu 3:

Vùng cải tiến và phát triển phát hành công nghiệp nhất ở việt nam là

A. Đồng vị sông Hồng.                             

Xem thêm: độ tụ của thấu kính

B. Đồng vị sông Cửu Long.

C. Duyên hải Nam Trung Sở.                       

D. Đông Nam Sở.

Câu 4:

Nguyên nhân này tại đây đúng vào khi lý giải về việc phát triển của điểm đem vốn liếng góp vốn đầu tư nước ngoài?

A. Do quyết sách xuất hiện hội nhập với nền tài chính trái đất.

B. Do tiến hành quy trình công nghiệp hóa.

C. Do tài chính cải tiến và phát triển, nút sinh sống được nâng lên.

D. Chuyển kể từ nền tài chính bao cấp cho thanh lịch cách thức thị ngôi trường biến hóa năng động.

Câu 5:

Trong điểm ngành công nghiệp việt nam, ngành công nghiệp chế biến hóa đem tỉ trọng

A. tăng mạnh.              

B. tăng.                     

C. giảm.                    

D. tăng tách thất thông thường.

Câu 6:

Ở việt nam, việc tạo hình và không ngừng mở rộng những vùng chuyên nghiệp canh cây lâu năm ở miền núi và trung du cần nối liền với việc

A. đẩy mạnh rạm canh.                                                                 

B. cải tạo ra khu đất đai.

C. trồng và đảm bảo vốn liếng rừng.                        

Xem thêm: viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

D. giải quyết yếu tố hoa màu.