một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm

Câu hỏi:

26/05/2020 71,658

Sơ đồ dùng tạo ra ảnh:

Bạn đang xem: một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm

Vật sáng sủa AB là 1 trong những đoạn trực tiếp bịa vuông góc trục chủ yếu của thấu kính mang đến hình ảnh cao cấp nhì phen vật 

Áp dụng công thức về địa điểm hình ảnh – vật:

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ đem chi tiêu cự đôi mươi centimet. Xác quyết định đặc điểm hình ảnh của vật qua quýt thấu kính và vẽ hình trong mỗi tình huống sau:

Xem thêm: đơn vị của cơ năng

a) Vật cơ hội thấu kính 30 centimet.

b) Vật cơ hội thấu kính đôi mươi centimet.

c) Vật cơ hội thấu kính 10 centimet.

Câu 2:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ và cơ hội thấu kính 10 centimet. Nhìn qua quýt thấu kính thấy 1 hình ảnh nằm trong chiều và cao cấp 3 phen vật. Xác quyết định chi tiêu cự của thấu kính, vẽ hình?

Câu 3:

Một vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính, cơ hội thấu kính đôi mươi centimet. Qua thấu kính cho 1 hình ảnh trái chiều với vật và cao cấp 4 phen vật. Xác quyết định loại thấu kính. Tính chi tiêu cự và chừng tụ của thấu kính. Vẽ hình.

Câu 4:

Cho một thấu kính quy tụ đem chi tiêu cự 15 centimet. Một vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính mang đến hình ảnh A'B' cách vật 60 centimet. Xác xác định trí của vật và hình ảnh.

Câu 5:

Đặt vật sáng sủa AB vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ. Qua thấu kính mang đến hình ảnh thiệt A1B1. Nếu tịnh tiến thủ vật dọc trục chủ yếu lại sát thấu kính tăng một quãng 30 centimet lại chiếm được hình ảnh A2B2 vẫn là hình ảnh thiệt và cơ hội vật AB một khoảng chừng như cũ. thạo hình ảnh khi sau vì như thế 4 phen hình ảnh khi đầu.

a) Tìm chi tiêu cự của thấu kính và địa điểm ban đầu?

Xem thêm: giải vở bài tập vật lý 9

b) Để hình ảnh cao vì như thế vật thì nên dịch fake vật từ vựng trí thuở đầu một khoảng chừng vì như thế từng nào, theo hướng nào?

Câu 6:

Một thấu kính quy tụ đem chi tiêu cự đôi mươi centimet. Vật sáng sủa AB cao 2cm mang đến hình ảnh A'B' cao 1 centimet. Xác xác định trí vật?