một vật có khối lượng 2kg

Câu hỏi:

05/06/2020 44,593

Một vật với lượng 2 kilogam chịu đựng thuộc tính của một lực F=10(N)  

Bạn đang xem: một vật có khối lượng 2kg

Có phương phù hợp với chừng dời bên trên mặt mũi bằng phẳng ở ngang một góc α=450  

Giữa vật và mặt mũi bằng phẳng với thông số quỷ sát μ=0,2. Lấy g=10(m/s2)

a. Tính công của nước ngoài lực thuộc tính lên vật Khi vật dời một quãng lối 2m. Công này là công dương, công âm ?

b. Tính hiệu suất vô tình huống này.

a. Ta với công của lực F: 

AF=F.s.cos450=10.2.22=14,14(J)>0 

Công dương vì như thế là công trị động

Công của lực quỷ sát

AFms=Fms.s.cos1800=μ.N.s=μ(PFsin450).sAFms=0,2.(2.1010.22).2=5,17<0

Công âm vì như thế là công cản

b. Hiệu suất H=AciAtp.100%

Công với ích  

Aci=AF|AFms|=14,145,17=8,97(J)

Xem thêm: tơ nitron thuộc loại tơ

Công toàn phần  

Atp=AF=14,14(J)H=8,9714,14.100%=63,44%

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một người nhấc một vật với m = 6kg lên chừng cao 1m rồi đưa vật cút ngang được một chừng dời 30m. Công tổng số nhưng mà người vẫn tiến hành là bao nhiêu? Lấy g=10(m/s2)

Câu 2:

Một cầu thang máy với lượng m = 1 tấn vận động thời gian nhanh dần dần đều lên rất cao với tốc độ 2m/s. Tính công nhưng mà mô tơ cầu thang máy vẫn tiến hành vô 5s đầu. Lấy g = 10m/s2.

Câu 3:

Một xe pháo xe hơi lượng m = 2 tấn vận động thời gian nhanh dần dần đều bên trên lối ở ngang với véc tơ vận tốc tức thời ban sơ vì chưng ko, cút được quãng lối s = 200m thì đạt được véc tơ vận tốc tức thời v = 72km/h. Tính công vì thế lực kéo của mô tơ xe hơi và vì thế lực quỷ sát tiến hành bên trên quãng lối bại. Cho biết thông số quỷ sát lăn chiêng thân mật xe hơi và mặt mũi lối 0,05. Lấy g = 10m/s2

Câu 4:

Một xe hơi, lượng là 4 tấn đang được vận động đều bên trên tuyến đường trực tiếp ở ngang với véc tơ vận tốc tức thời 10m/s, với năng suất của mô tơ xe hơi là 20kW.

a. Tính thông số quỷ sát thân mật xe hơi và mặt mũi lối.

b. Sau bại xe hơi tăng cường, vận động thời gian nhanh dần dần đều và sau thời điểm cút thêm thắt được quãng lối 250m véc tơ vận tốc tức thời xe hơi tăng lên đến mức 54 km/h. Tính năng suất tầm của mô tơ xe hơi bên trên quãng lối này và năng suất tức thời của mô tơ xe hơi ở cuối quãng lối. Lấy g = 10m/s2.

Xem thêm: it's possible that joanna didn't receive my message

Câu 5:

Công của trọng tải vô 2 giây cuối Khi vật với lượng 8kg được thả rơi kể từ chừng cao 180m là bao nhiêu? Lấy g=10(m/s2)

Câu 6:

Động cơ của một đầu máy xe pháo lửa Khi chạy với véc tơ vận tốc tức thời 20m/s cần phải có năng suất P=800kW. Cho biết hiệu suất của mô tơ là H= 0,8. Hãy tính lực kéo của động cơ