một vật đang chuyển động có thể không có

Câu hỏi:

18/06/2019 91,361

C. Thế năng.

Bạn đang xem: một vật đang chuyển động có thể không có

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C.

Các đại lượng động lượng, động năng và cơ năng đều phụ thuộc vào vận tốc nên lúc chuyển động, vật đều có động lượng, động năng và cơ năng tuy nhiên vật có thể ko có thế năng bởi cách tớ chọn gốc thế năng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ năng là đại lượng:

A. Vô hướng, luôn luôn dương.

B. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng ko.

C. Véc tơ cùng hướng với véc tơ vận tốc.

D. Véc tơ, có thể âm, dương hoặc bằng ko.

Câu 2:

Hệ thức contact thân thuộc động lượng p và động năng Wđ của một vật lượng m là:

A. Wđ = mv2

B. 2Wd = mp2

C.p=2mWđ

Dp=2mWđ

Câu 3:

Chọn đáp án trúng nhất. Công rất có thể biểu thị vì thế tích của:

A. Lực và quãng lối đi được

B. Lực và vận tốc

Xem thêm: đặc điểm của quang phổ liên tục

C. Năng lượng và khoảng chừng thời gian

D. Lực, quãng lối đi được và khoảng chừng thời gian

Câu 4:

Một lực F không thay đổi liên tiếp kéo 1 vật hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời V theo vị trí hướng của lực F. Công suất của lực F là:

A. F.v

B. F.v2

C. F.t

D. Fvt

Câu 5:

Đại lượng nào là tại đây ko cần là đại lượng véc tơ?

A. Động lượng

B. Lực quán tính

C. Công cơ học

D. Xung của lực(xung lượng)

Câu 6:

Đại lượng nào ko đổi Khi một vật được ném theo dõi phương nằm ngang?

A. Thế năng. 

B. Động năng. 

C. Cơ năng. 

Xem thêm: hôm nay là thứ bảy

D. Động lượng.