nhà hậu lê cho vẽ bản đồ hồng đức để làm gì

GV thực hiện: Nguy?n Lờ Thanh Trỳc
MÔN LỊCH SỬ
Tiết PPCT: 21
Kiểm tra bài xích cũ
1. Tại sao quân tao lựa chọn ải Chi Lăng thực hiện trận địa tấn công địch ?
2. Chiến thắng Chi Lăng ý nghĩa ra sao so với cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lăng của nghĩa binh Lam Sơn ?
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai cai quản lí khu đất nước
- Hoàn cảnh thành lập và hoạt động ở trong phòng Hậu Lê.
- Sở luật Hồng Đức.
Sơ vật dụng núi sông thời Hậu Lê và quyền lực
của căn nhà vua.
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai cai quản lí khu đất nước
- Nhà Hậu Lê thành lập và hoạt động vô thời hạn nào?
Năm 1428, Lê lợi đầu tiên đăng quang hoàng thượng, đóng góp đô ở Thăng Long. Tên nước Đại Việt được phục sinh như xưa.
- Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê ? (Thảo luận nhóm đôi)
Gọi là Hậu Lê nhằm phân biệt với triều Tiền Lê bởi Lê Hoàn lập rời khỏi kể từ thế kỉ loại X
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
1. Hoàn cảnh thành lập và hoạt động ở trong phòng Hậu Lê.
- Ai là kẻ trở nên lập?
- Đặt thương hiệu nước là gì?
- Đóng đô ở đâu?
Nhà Hậu Lê rời khỏi đời vào năm 1428
Do Lê Lợi thành lập
Đặt thương hiệu nước là Đại Việt
Đóng đô ở Thăng Long
Lê Lợi (Lê Thái Tổ) 1428 - 1433
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai cai quản lí khu đất nước
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai cai quản lí khu đất nước
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai cai quản lí khu đất nước
2. Sơ vật dụng núi sông thời Hậu Lê và quyền lực tối cao ở trong phòng vua.
1. Hoàn cảnh thành lập và hoạt động ở trong phòng Hậu Lê.
Vua (Thiên tử)
Đạo
Các viện
Các bộ
Phủ
Huyện

Sơ vật dụng tổ chức triển khai máy bộ hành chủ yếu núi sông thời Hậu Lê
Sơ vật dụng máy bộ căn nhà nước
Thời Trần
Thời Hậu Lê
Sơ vật dụng tổ chức triển khai máy bộ hành chủ yếu núi sông thời Hậu Lê
Tại sao thưa Vua sở hữu oai quyền vô cùng ?
+ Vua là Thiên tử (con trời), là kẻ hàng đầu núi sông, sở hữu quyền vô cùng.
+ Mọi quyền lực tối cao đều triệu tập vô tay vua.
+ Vua thẳng là Tổng lãnh đạo quân team.
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai cai quản lí khu đất nước
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
3. Sở luật Hồng Đức.
Để cai quản lí tổ quốc vua Lê Thánh Tông tiếp tục mang đến vẽ phiên bản vật dụng tổ quốc, gọi là phiên bản vật dụng Hồng Đức và phát hành Sở luật Hồng Đức.
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai cai quản lí khu đất nước
1. Hoàn cảnh thành lập và hoạt động ở trong phòng Hậu Lê.
2. Sơ vật dụng núi sông thời Hậu Lê và quyền lực tối cao ở trong phòng vua.
Để cai quản lí tổ quốc, căn nhà Hậu Lê đã thử gì?
3. Sở luật Hồng Đức
Nội dung cơ phiên bản của cục luật Hồng Đức:
+ chỉ bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ ở trong phòng vua, quan tiền lại, địa công ty.
+ chỉ bảo vệ độc lập của vương quốc.
+ khích lệ trở nên tân tiến kinh tế tài chính.
+ Giữ gìn truyền thống lịch sử chất lượng đẹp mắt của dân tộc bản địa.
+ chỉ bảo vệ một vài quyền lợi và nghĩa vụ của phụ phái đẹp.
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai cai quản lí khu đất nước
Đây là khí cụ nhằm vua Lê làm chủ tổ quốc.
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
Nội dung cơ bản của Bộ luật Hồng Đức là gì? (Thảo luận nhóm đôi)
Thời hậu Lê, việc tổ chức triển khai vận hành tổ quốc đặc biệt ngặt nghèo. Lê Thánh Tông tiếp tục mang đến vẽ phiên bản vật dụng và biên soạn Sở luật Hồng Đức nhằm đảm bảo an toàn độc lập của dân tộc bản địa và trật tự động xã hội.
Ghi nhớ:
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai cai quản lí khu đất nước
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
CỦNG CỐ
Nhanh tay lẹ mắt
B
Niên hiệu của Lê Lợi Khi lên thực hiện vua?
Lê Thánh Tông

Lê Thái Tổ
Lý Thái Tổ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu căn vặn 1:
A
C
B
B
Hết giờ
Lê Thái Tổ
Nhà Hậu Lê thành lập và hoạt động vô năm?
1428

Bạn đang xem: nhà hậu lê cho vẽ bản đồ hồng đức để làm gì

Xem thêm: if parents bring up a child

1406
1408
1428
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu căn vặn 2:
A
C
B
A
Hết giờ
Tên gọi lịch sử hào hùng ở việt nam thời Hậu Lê?
Đại Việt

Đại Ngu
Đông Quan
Đại Việt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu căn vặn 3:
A
C
B
A
H?t gi?
KíNH CHúc CáC thầy, CÔ mạnh khoẻ,
các em học viên chuyên nghiệp ngoan ngoãn, học tập giỏi