nhận định nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

01/12/2021 23,211

A. Tất cả những loại vật đều là khung hình nhiều bào 

Bạn đang xem: nhận định nào sau đây là đúng

B. Mô là Lever nhỏ rộng lớn nhằm kiến thiết lên Lever to hơn là hệ cơ quan 

C. Cơ thể người có duy nhất một hệ phòng ban có một không hai suy trì toàn cỗ sinh hoạt sinh sống của khung hình. 

D. Thực vật sở hữu nhị hệ phòng ban là hệ chồi và hệ rễ

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án: D

Hệ phòng ban ở thực vật gồm:

- Hệ rễ: bao hàm rễ cây

- Hệ chồi: bao hàm đằm thắm, lá, hóa, quả

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ tuần trả được cấu trúc vì chưng những phòng ban này sau đây?

A. Tim và máu 

B. Tim và hệ mạch

C. Hệ mạch và máu 

D. Tim, tiết và hệ mạch

Câu 2:

Tập ăn ý những tế bào triển khai và một công dụng là?

A. Tế bào 

B. Mô 

C. Cơ quan 

D. Hệ cơ quan

Xem thêm: khtn 6 chân trời sáng tạo

Câu 3:

Hệ chồi ở thực vật bao hàm những phòng ban nào? 

A. Rễ, đằm thắm, lá 

B. Cành, lá, hoa, quả 

C. Hoa, ngược, hạt 

D. Rễ, cành, lá, hoa

Câu 4:

Cơ quan lại này tại đây nằm trong hệ thần kinh trung ương ở người?

A. Tim 

B. Phổi 

C. Não 

D. Dạ dày

Câu 5:

Con cá vàng là Lever tổ chức triển khai này của khung hình nhiều bào?

A. Tế bào 

B. Cơ thể 

C. Cơ quan 

D. Mô

Câu 6:

Dạ dày được cấu trúc kể từ những cung cấp tộ tổ chức triển khai nhỏ rộng lớn nào?

A. Mô và hệ cơ quan 

B. Tế bào và cơ quan

C. Tế bào và mô

D. Cơ quan lại và hệ cơ quan

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp khai thác than