nhận xét nào sau đây không đúng

Câu hỏi:

13/10/2019 50,259

A.Biên phỏng xấp xỉ chống bức đạt cực to Lúc tần số của lực chống bức vì thế tần số xấp xỉ riêng biệt của vật. 

Bạn đang xem: nhận xét nào sau đây không đúng

B.Dao động tắt dần dần càng thời gian nhanh nếu như lực cản của môi trường thiên nhiên càng rộng lớn. 

C.Dao động chống bức sở hữu tần số vì thế tần sốcủa lực chống bức 

D.Biên phỏng của xấp xỉ chống bức ko dựa vào tần số của lực chống bức

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về xấp xỉ chống bức và xấp xỉ tắt dần

Cách giải:

Biên phỏng của xấp xỉ chống bức tùy theo biên phỏng của nước ngoài lực chống bức và phỏng chênh chếch tần số thân thích tần số của nước ngoài lực và tần số xấp xỉ riêng biệt.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xấp xỉ chống bức bên dưới ứng dụng của nước ngoài lực F = F0cosπft ( với F0 và không đổi, t tính vì thế s). Tần số xấp xỉ chống bức của vật là

A. f   

B. πf

C. 2πf 

D. 0,5f

Câu 2:

Con rung lắc lốc xoáy bao gồm vật nhỏ lượng 100g gắn kèm với một lốc xoáy nhẹ nhàng. Con rung lắc xấp xỉ điều tiết theo đuổi phương ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm). Mốc thế năng ở địa điểm cân đối. Lấy π2 = 10. Cơ năng của con cái rung lắc vì thế : 

A. 0,10 J. 

B. 0,50 J. 

C. 0,05 J. 

D. 1,00 J.

Câu 3:

Hai xấp xỉ điều tiết nằm trong phương sở hữu phương trình thứu tự là x1 =4cos(πt - π/6) centimet và x2 = 4cos(πt - π/2) centimet . Dao động tổ hợp của nhì xấp xỉ này còn có biên phỏng là :

Xem thêm: phép vua thua lệ làng

A.23 cm 

B.27 cm

C.7cm

D.43 cm

Câu 4:

Một vật xấp xỉ điều hoà theo đuổi phương trình x=3cos(πt+π2) cm, trộn xấp xỉ của chất điểm bên trên thời khắc t = 1s.

A.2π (rad). 

B. π (rad).

C.0,5π (rad). 

D.1,5π (rad).

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đó là sai Lúc nói đến biên phỏng của xấp xỉ tổ hợp của nhì xấp xỉ điều hoà nằm trong phương nằm trong tần số ? 

A.Phụ nằm trong nhập tần số của nhì xấp xỉ bộ phận. 

B.Phụ nằm trong nhập phỏng lệch sóng của nhì xấp xỉ bộ phận. 

C.Lớn nhất lúc nhì xấp xỉ bộ phận nằm trong pha 

D.Nhỏ nhất lúc nhì xấp xỉ bộ phận ngược pha

Câu 6:

Vật xấp xỉ điều tiết với phương trình x = 4cos(10πt + π/3) centimet. Vào khi t = 0,5s thì vật sở hữu li phỏng và véc tơ vận tốc tức thời là 

A. x = -2cm; v = -10π3 cm/s 

B. x = 2cm; v = 20π3 cm/s 

C. x = 2cm; v = -20π3 cm/s 

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

D. x = -2cm; v = 20π3 cm/s