những bài toán lớp 3

Bộ Đề ganh đua Toán lớp 3 năm 2023 tinh lọc, sở hữu đáp án tương đối đầy đủ Học kì 1 & Học kì 2 sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời phát minh hùn Giáo viên và cha mẹ đạt thêm tư liệu Đề ganh đua Toán lớp 3 kể từ ê hùn học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài xích ganh đua môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: những bài toán lớp 3

Đề ganh đua Toán lớp 3 (năm 2023 mới nhất nhất)

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD

Chỉ kể từ 200k mua sắm đầy đủ cỗ đề ganh đua Toán lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề ganh đua Toán 3 Giữa kì một năm 2023 sở hữu đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 3 Học kì một năm 2023 sở hữu đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2023 sở hữu đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2023 sở hữu đáp án

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán 3 năm 2023 sở hữu đáp án (30 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Cánh diều

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD


Bộ Đề ganh đua Violympic Toán lớp 3

 • Đề ganh đua Violympic Toán lớp 3 Vòng một năm 2023-2024

 • Đề ganh đua Violympic Toán lớp 3 Vòng hai năm 2023-2024

 • Đề ganh đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 3 năm 2023-2024

 • Đề ganh đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 4 năm 2023-2024

 • Đề ganh đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 5 năm 2023-2024

 • Đề ganh đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 6 năm 2023-2024

 • Đề ganh đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024

 • Đề ganh đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 năm 2023-2024

 • Đề ganh đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024

 • Đề ganh đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 năm 2023-2024


Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 (cả phụ vương sách)

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 (cả phụ vương sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (sách mới)

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 (cả phụ vương sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần đôi mươi (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần đôi mươi (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (sách mới)

Bài tập dượt hằng ngày lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài tập dượt Toán lớp 3

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 gọi là:

A. Ba mươi sáu ngàn năm trăm nhì mươi lăm.

B. Ba mươi sáu ngàn nhì trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm 2 năm.

D. Ba mươi sáu ngàn năm 2 năm.

Câu 2. Chữ số 7 vô số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. Làm tròn trặn số 83 240 cho tới hàng trăm ngàn tao được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay lập tức trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. đôi mươi 001

Câu 5. Tháng này tại đây sở hữu 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng Ba

D. Tháng Sáu

Câu 6. Giá trị của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. đôi mươi 000

B. 18 233

C. đôi mươi 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. đôi mươi cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – đôi mươi 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. mm

5 l = ……. ml

5 kilogam = …….. g

4 km = ……. m

2 000 g = ………. kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước Khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham ô quan lại. Do tác động của dịch Covid – 19, mon này khách hàng tham ô quan lại vẫn sụt giảm 3 phiên đối với mon trước. Hỏi con số khách hàng cho tới tham ô quan lại Khu di tích lịch sử vô cả nhì mon là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ mua sắm trứng không còn đôi mươi 000 đồng và trả cho tới cô phân phối trứng tờ 1000 đồng. Cô phân phối trứng trả lại u 4 tờ chi phí. Khả năng rất có thể xẩy ra là:

- Cô phân phối trứng trả lại u …... tờ 5 000 đồng, ….. tờ đôi mươi 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô phân phối trứng trả lại u …... tờ đôi mươi 000 đồng.

- Cô phân phối trứng trả lại u ...… tờ 10 000 đồng và …... tờ 50 000 đồng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số lớn số 1 trong những số 37 900, 14 200, 58 287, 9 278 là:

A. 58 287

B. 37 900

C. 14200

D. 9 278

Câu 2. Cho hình trụ tâm O

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Đường kính của hình trụ tâm O bên trên là:

A. OA

B. OC

C. OB

D. BC

Câu 3:Số người hiến ngày tiết vô tuần:

Ngày

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Số người

9

8

3

9

10

18

20

Số người cho tới hiến ngày tiết trong thời gian ngày Thứ Sáu nhiều hơn thế trong thời gian ngày loại Ba là từng nào người?

A.12

B. 2

C. 8

D. 3

Câu 4. Sắp xếp những số sau bám theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: III, V, I, XIX

A. III, V, I, XIX

B. I, III, V, XIX

C. XIX, V, III, I

D. V, XIX, I, III

Câu 5. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

A. 12 cm2

B. 12 cm

C. 10 cm2

D. 10 cm

Câu 6: Một vỏ hộp đựng 10 viên bi: 3 viên bi đỏ lòm, 5 viên bi vàng, 2 viên bi white. Lan bịt đôi mắt lấy tình cờ một viên bi. Khả năng này tại đây không thể xảy ra:

A. Lan rất có thể lấy được viên bi đỏ lòm

B. Lan rất có thể lấy được viên bi vàng

C. Lan rất có thể lấy được viên bi trắng

D. Lan rất có thể lấy được viên bi xanh

Xem thêm: vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể

Câu 7: Mua 5 quyển vở không còn 35 000 đồng. Hỏi mua sắm một quyển vở không còn từng nào tiền?

A. 7 000 chi phí

B. 7 000 tiền

C. 7 000 đồng

D. 5 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8:Tìm bộ phận không biết trong những phép tắc tính sau:

a) .............. : 5 = 30

b) 2 × ...................... = 1 866

c) .............. – 3 256 = 8 462

d) 1 536 + ..................... = 6 927

Câu 9. Đặt tính rồi tính

85 462 + 4 130

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

77 208 – 68 196

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

21 724 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

82 485 : 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 14 738 + 460 – 3 240

= ..............................................

= ..............................................

b) 9 015 × 3 × 2

= ..............................................

= ..............................................

c) (24 516 – 4 107) : 3

= ..............................................

= ..............................................

d) 7 479 + 3 204 × 5

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

a) Diện tích hình A to hơn diện tích S hình B.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

b) Chu vi hình A to hơn chu vi hình B.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

c) Diện tích hình A vội vàng gấp đôi diện tích S hình B.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

d) Tổng diện tích S nhì hình là 10 cm2.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 12.Giải toán

Có phụ vương kho chứa chấp dầu, từng kho chứa chấp 10 000 l. Người tao vẫn gửi chuồn 12 000 l dầu. Hỏi phụ vương kho ê sót lại từng nào lít dầu?

Bài giải

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 13. Tìm chữ số phù hợp điền vô dù trống trải.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Một trang trại trồng 3 255 cây coffe. Bác dân cày rằng “Nông trại của tôi trồng khoảng chừng 3 300 cây cà phê”. Hỏi Bác đã từng tròn trặn số lượng kilomet coffe cho tới mặt hàng nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng chục

C. Hàng trăm

D. Hàng nghìn

Câu 2: Cái nón có mức giá 25 000 đồng, dòng sản phẩm dù có mức giá 70 000 đồng. Cái nón rẻ rúng rộng lớn dòng sản phẩm dù từng nào chi phí ?

A. 44 000 đồng

B. 54 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 35 000 đồng

Câu 3. Cho hình vuông vắn và hình chữ nhật sở hữu những độ dài rộng như hình vẽ.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn …… diện tích S hình chữ nhật.

Từ phù hợp nhằm điền vô địa điểm chấm là

A. Bằng

B. Lớn hơn

C. Nhỏ hơn

D. Không đối chiếu được

Câu 4. Giang sở hữu 3 cây viết chì, 1 thước kẻ và 1 cây viết mực. Giang nhắm đôi mắt và lựa chọn 2 vô phụ vương vật dụng bên trên. Phát biểu này tại đây không đúng

A. Giang rất có thể lấy được 2 dòng sản phẩm cây viết chì

B. Giang rất có thể lấy được một dòng sản phẩm cây viết chì và 1 dòng sản phẩm cây viết mực

C. Giang rất có thể lấy được 2 dòng sản phẩm cây viết mực

D. Giang rất có thể lấy được một cây viết chì và 1 thước kẻ

Câu 5. Số lớn số 1 trong những số: đôi mươi 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

A. đôi mươi 467

B. 32 508

C. 11 403

D. 15 927

Câu 6. Tháng này tại đây sở hữu 31 ngày

A. Tháng Hai

B. Tháng Sáu

C. Tháng Chín

D. Tháng Bảy

Câu 7. Một sợi dây khá dài 30 249 centimet được tạo thành 9 đoạn lâu năm đều bằng nhau. Hỏi từng đoạn lâu năm từng nào xăng - ti – mét?

A. 3 360 cm

B. 3 361 cm

C. 3 350 cm

D. 3 360 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 9. Đặt tính rồi tính

10 760 × 9

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

15 208 : 5

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

54 316 – 3 897

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

28 561 + 11 324

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1 800 – 850 : 5

= .............................................

= .............................................

b) 100 000 – 16 000 × 5

= .............................................

= .............................................

c) 800 × 3 + 27 000

= .............................................

= .............................................

d) 94 000 : 4 × 3

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Cho bảng số liệu về con số gà của những hộ gia đình:

Hộ gia đình

Số lượng gà

Bác Hùng

17 con

Bác Nam

9 con

Bác Tiến

31 con

Bác Hoàng

24 con

a) Hộ mái ấm gia đình này sở hữu con số gà nhiều nhất?

................................................................................................................

b) Hộ mái ấm gia đình này sở hữu con số gà không nhiều nhất?

................................................................................................................

c) tổ ấm chưng Hoàng sở hữu nhiều hơn thế mái ấm gia đình chưng Hùng từng nào con cái gà?

................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Bác Hùng dự trù xây một mái ấm không còn 78 000 viên gạch men. Bác Hùng vẫn mua sắm 3 phiên, từng phiên 18 000 viên gạch men. Hỏi bám theo dự trù, chưng Hùng còn nên mua sắm từng nào viên gạch men nữa?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Câu 13. Tìm số sở hữu 3 chữ số, hiểu được khi xoá quăng quật chữ số 7 ở mặt hàng đơn vị chức năng, tao được số mới nhất xoàng số nên thám thính là 331.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Lưu trữ: Đề ganh đua Toán lớp 3 (sách cũ)

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD

Xem thêm thắt đề ganh đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua Tiếng Việt 3
 • Đề ganh đua Tiếng Anh 3
 • Đề ganh đua Tin học tập lớp 3

Đã sở hữu tiếng giải bài xích tập dượt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: văn tả dòng sông quê em lớp 5 ngắn gọn

Loạt bài xích Đề ganh đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.Giải bài xích tập dượt lớp 3 những môn học